ePassport logo squere

Téma: Posilnenie kapacít organizácií pôsobiacich v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a zlepšenie ich postupov pri podpore hybridnej a virtuálnej mobility.

Program: Erasmus+

Cieľom projektu Erasmus+ KA2 ePassport je posilniť kapacity organizácií pôsobiacich v oblasti odborného vzdelávania a zlepšiť ich techniky a metódy prípravy a online sledovania účastníkov hybridného a/alebo virtuálneho projektu mobility.

Kríza COVID19 odhalila, že väčšina európskych organizácií nebola pripravená efektívne fungovať bez vhodných nástrojov a zdrojov. Rok po začiatku krízy si organizácie uvedomili, aké sú ich skutočné potreby a ako ich uspokojiť, aby pracovali efektívne a zároveň dodržiavali zdravotné predpisy.

V tomto kontexte a v digitálnom veku sa partnerstvo ePassport, zložené zo štyroch partnerov (ADICE vo Francúzsku, KANE v Grécku, KERIC na Slovensku a Forum Educativo v Španielsku), pustí do realizácie štyroch produkcií počas dvoch rokov projektu:

  • Platforma "Participants ePassport", ktorá pomôže budúcim účastníkom odborného vzdelávania a prípravy vytvoriť svoj projekt počas prípravy a následných opatrení na diaľku (hybridných alebo virtuálnych).
  • "eGuide" pre predvýjazdové elektronické vzdelávanie pre odborníkov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy s cieľom zlepšiť prístup k existujúcim nástrojom na implementáciu elektronického vzdelávania a ich znalosť.
  • "Elektronický zápisník hybridnej a virtuálnej mobility" na zabezpečenie stálej podpory a kontaktu medzi organizáciami (vysielajúca a hostiteľská organizácia) a účastníkom počas hybridnej alebo virtuálnej mobility.
  • Interaktívna príručka "eFollow-up" na zlepšenie vzdialeného sledovania účastníkov počas hybridnej alebo virtuálnej mobility odborného vzdelávania a prípravy až do ich návratu.

Zdroje budú užívateľsky prívetivé, voľne dostupné na nahliadnutie a stiahnutie prostredníctvom webových stránok partnerov projektu v angličtine a v štyroch jazykoch projektu (francúzština, gréčtina, slovenčina a španielčina).

Projekt podporí výmenu skúseností odborníkov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, vývoj inovatívnych nástrojov na zlepšenie podpory účastníkov hybridnej alebo virtuálnej mobility a napokon rozšíri európske reakcie na nedostatok podporných nástrojov a na rozvoj tohto typu mobility vďaka ich prispôsobivosti všetkým európskym partnerským krajinám.

Úvodný seminár projektu KA2 ePassport sa konal v septembri 2021. Stanovila ciele a harmonogram projektu a rozdelila úlohy medzi partnerov.

Viac informácií sa dozviete, preto sledujte našu webovú stránku a naše sociálne siete!

1 keric logo1 keric logo1 keric logo1 keric logo1 keric logo1 keric logo

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: