Projekt zameraný na posilnenie kapacít organizácií pôsobiacich v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a zlepšenie ich postupov na podporu hybridnej a virtuálnej mobility.

Stretnutie s partnermi: 🇸🇰KERIC, 🇬🇷 KANE Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων / Social Youth Development, 🇫🇷 ADICE Association a 🇪🇸 FORUM Educativo v Seville, kam sa Mirka a Šimon vybrali 7. marca bolo úspešné.

Všetko o projekte nájdete na našej webovej stránke:

Ďakujeme organizácii FORUM Educativo za zorganizovanie tohto podujatia.

epassport outputs

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: