Naše projekty

Aktuálne otvorené projekty môžete vidieť na našej stránke

thumbnail workshop

Prečítajte si o tom, ako sme prostredníctvom neformálneho vzdelávania vybudovali kapacity pre mládež v oblasti globálneho občianstva. Ale aké boli témy?

Kto je globálny občan, čo je multikulturalizmus alebo ciele trvalo udržateľného rozvoja? Článok od Camily Manique Ferreira

Lavička si hľadá kamošku new colors 1V rámci tohto projektu vytvárame oddychovú zónu na nábreží rieky Kysuca. Zveľaďujeme prostredie pred budovou, v ktorej sídlime, aby slúžilo širokej verejnosti. Sprístupnením brehu rieky a vybudovaním oddychových plôch a výsadbou vhodných rastlín vzniká priestor nielen na oddych a trávenie voľného času, ale aj na organizáciu rôznych vzdelávacích, športových, kultúrnych a dobrovoľníckych podujatí na rozličné témy.

cudzinci o cudzom thumbnail

V rámci projektu Cudzinci o cudzom sme usporiadali 5 workshopov, každý pre mladých ľudí vo veku 14 – 16 rokov. Téma workshopov bola rasizmus, xenofóbia a ľudské práva.

EU Aid Volunteers

Zmeny v Európskom dobrovoľníctve platné na všetky projekty podané na obdobie 2021 - 2027

eu aid volunteer Programme sk O čom je humanitárne dobrovoľníctvo a EU Aid Volunteers program?  

asem logoProjekt ASEM sa zrodil z potreby zlepšovať kvalitu poradenstva a uznávať európskeho odborníka v oblasti mobility na profesionálnej úrovni.

certification picture

15 mesiacov tvrdej práce, veľa partnerskej spolupráce, zaslaných dokumentov, komunikácie s #EuropeanCommission a konečne sa môžeme...

volunteering for humanity logo Po dlhoročných skúsenostiach vo vysielaní dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby sme sa rozhodli posunúť level dobrovoľníctva na humanitárnu úroveň.

mapa euaidKERIC ako certifikovaná organizácia EU AID Volunteers sa spolu s partnermi z Írska a Litvy rozhodla podať prvý projekt na vysielanie dobrovoľníkov cez tento projekt.

euaid sample pic

Aby KERIC mohol vysielať dobrovoľníkov v rámci programu EU AID Volunteers, musel prejsť certifikáciou.