globers web top tiny

Projekt GLOBERS, ktorý koordinuje náš partner Association InCo bol spustený v prvých mesiacoch roku 2020.

"GLOBERS: Global Learning to Overcome Barriers Encouraging Respect and Solidarity" sa zameriava na zapojenie mladých ľudí do medzinárodnej dobrovoľníckej činnosti s cieľom vychovávať ich ku globálnemu občianstvu a zvyšovať povedomie o európskych hodnotách vo všeobecnosti.

Špecifické ciele projektu GLOBERS sú:

 • podporovať partnerstvo v oblasti Európskeho zboru solidarity (ESC), medzinárodného dobrovoľníctva a neformálneho vzdelávania;
 • podporovať mládežnícke organizácie pri vytváraní aktivít „Vzdelávanie v oblasti svetového občianstvua“ (GCE) pre ich cieľové skupiny;
 • posilniť zručnosti pracovníkov s mládežou v oblasti európskeho projektového manažmentu,  vzdelávania o globálnom občianstve a participácie mládeže s osobitným zreteľom na ľudské práva a práva migrantov a udržateľný rozvoj prostredníctvom výmeny osvedčených postupov a vytvorenia „programu workshopu;
 • ponúkať nové medzinárodné dobrovoľnícke aktivity mladým ľuďom, ktorí majú menej príležitostí, aby sme ich podporili a pomohli im posilniť ich prierezové zručnosti, ich osobné a sociálne zručnosti, ich potenciál zamestnať sa;
 • zvyšovať povedomie o globálnom občianstve v zúčastnených komunitách, podporovať lepšie pochopenie migrácie ako prirodzeného procesu v globálnej komunite,  a podporovať empatiu a solidaritu;
 • podpora globálneho občianstva, aktívneho občianstva, európskych hodnôt, ducha dobrovoľníctva a neformálne vzdelávaniev partnerských komunitách.

Partnerské organizácie:

GLOBERS zahŕňa 10 úžasných organizácií z 8 krajín a 3 kontinentov:

 • INCO, Taliansko;
 • GEOCLUBE, Portugalsko;
 • INFOTREFF, Belgicko;
 • ČERVENÝ KRÍŽ, Belgicko;
 • LA STRADA, Taliansko;
 • KERIC, Slovensko;
 • VHS Bhaktapur, Nepál;
 • CSDS, Vietnam;
 • ICYE COLOMBIA, Kolumbia;
 • ICYE BRAZIL, Brazília.

Na dosiahnutie svojich cieľov pošle každý partner prostredníctvom projektu GLOBERS inému partnerovi dobrovoľníka, ktorý bude slúžiť v hostiteľskej organizácii po dobu 12 mesiacov. Títo mladí ľudia sa zapojí najmä do organizovania workshopov pre mladých ľudí v hostiteľskej komunite zameraných na tému „Global občianska výchova“ (GCE) a na dobrovoľnú mobilitu.

KERIC prijal Camilu Manique Ferreira z Brazílie, poslal Šimona Dlhopolčeka do Brazílie a Lila Uhrinová do Belgicka. 

Ak sa chcete dozvedieť o workshopoch, ktoré sa ako v každej krajine konali na Slovensku, môžete si prečítať článok na našej webovej stránke: Projekt Globers: Globálne občianstvo, v praxi, čo to je?

Projekt môžete sledovať aj na Instagrame: @globersproject, Facebook: @globersproject a navštívte oficiálnu webovú stránku

30. Apríla 2022 KERIC hosťoval Nadnárodné stetnutie na ktorom sme dali dokopy Globers príručku na prípravu svetového občana.

Viac o stretnutí na našej stránke: Nadnárodné stretnutie partnerov Globers na Slovensku - príručka Globers

prirucka thumb

1 Erasmus

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: