O nás

KERIC je nezisková mimovládna mládežnícka organizácia, ktorá pracuje s deťmi a mládežou vo veku 4 - 30 rokov, ale i s dospelými z regiónu Kysuce. Ponúkame rôzne aktivity s medzinárodnou dimenziou, ktoré rozvíjajú osobnosť detí a mladých ľudí a líšia sa na základe potrieb jednotlivcov a skupín. Snažíme sa o spojenie nášho regiónu s Európou.

KERIC vznikol vo februári 2003 a organizujeme aktivity: jazykové kurzy, počítačové kurzy, medzinárodné mládežnícke výmeny, školenia a semináre pre celý svet, klubové aktivity v Underground klube, workshopy, letné a zimné tábory, hosťujeme a vysielame dobrovoľníkov do a z celého sveta...

Spolupráca so školami v Čadci a na Kysuciach

Dlhodobo spolupracujeme so základnými a strednými školami v okrese. Spolupráca má viac úrovní. Jej základom je pravidelná návšteva školy raz alebo dvakrát do týždňa dobrovoľníkom z cudziny, ktorý pomáha študentov motivovať a vzdelávať najmä na hodinách cudzích jazykov. 

Cieľom tejto spolupráce je, aby sa školáci pravidelne stretávali s cudzincami a bolo pre nich prirodzené komunikovať v cudzom jazyku a aj aby napriek odlišnostiam v rôznych kultúrach vedeli s rešpektom vyjadrovať svoje názory.

Ďalší level spolupráce sú extra akcie. Posledný rok sme rozbehli aktivitu EUROWEEK. Jej cieľom je umožniť v jednom týždni byť všetkým naším dobrovoľníkom na škole, prezentovať svoje krajiny, rozprávať sa s deťmi a mladými o stereotypoch, ktoré máme zakorenené. Každoročne pre školy pripravujeme Medzinárodné Vianoce v KERICu, workshopy pre deviatakov, kreatívne dielne pre školské kluby.

Jazykové kurzy

Každoročne otvárame jazykové celoročné kurzy pre rôzne vekové kategórie. Pre deti od 5 do 7 máme detičkovskú angličtinu DANJ L(little). Od 7 do 15 máme pre deti detskú angličtinu. Každú skupinu do 10 detí vedú dvaja lektori, jeden mladý človek zo zahraničia a jeden slovenský študent s výbornou angličtinou. Cieľom týchto angličtín je deti rozrozprávať, dopĺňať školské vzdelávanie, aby mali angličtinu radi a vedeli, prečo sa ju učia.

Pre starších máme dospelácke angličtiny, ktoré vyučuje väčšinou Ivka Hrušková. Sú zamerané na konverzáciu a trvalé zlepšovanie si angličtiny. Sú vedené tak, aby to bolo nielen vzdelávacie ale najmä príjemné strenutie sa učiľa a "spolužiakov".

Z iných jaykov otvárame každoročne nemčinu, francúzštinu, španielčinu, tliančinu, ruštinu, portugalčinu. Tieto kurzy sú vedené našimi dobrovoľníkmi a sú zamerané tiež najmä na konverzáciu a zoznámenie sa s krajinou dobroovľníka.

Kurzy v KERICu prebiehajú jedenkrát týždenne 90 minút, kurzy dospelácekej angličtiny 120 minút. Cena je 70 € za detské kurzy a kurzy v iných jazykov a 170 € za kurzy dospeláckej angličtiny za rok. 

Snažíme sa podporovať rodiny, preto pri viac ako jednom kurze na rodinu v KERICu je zľava 10%. 

Snažíme sa vychádzať každému v ústrety, takže keď môžete prísť iba na pár mesiacov alebo potrebujete individuálne hodiny, riešenie vždy nájdeme.

V lete usporiadávame intenzívne jazykové kurzy, čo je jednotýždňový kurz 5krát po 120 minút a stojí 30 €. Je vhodný na naštartovanie alebo zopakovanie si niektorého jazyka.

Tábory

Každé leto organizujeme detské tábory pre deti od 7 do 16 rokov. Tradične sa konajô od začiatjku júla, prvé tri týždne a Splav Hrona v auguste. Špecialitou našich táborov je medzinárodný tím vedúcich.

To dáva možnosť deťom si potrénovať angličtinu. K veľmi obľúbeným táborom patrí Konský tábor, Boj o prežitie a v posledných rokoch pribudol aj tábor pre šachistov. Splav Hrona je už pre tých starších, ktorí zvládnu si každý deň postaviť stan, uvariť si nejaké jedlo, a poriadne zapádlovať. Aktuality nájdete v časti tábory na našej stránke.

Mládežnícke výmeny

2 - 3 krát do roka vysielame do sveta skupiny mladých ľudí od 15 do 26 rokov na mládežnícku výmenu. Cieľom je, aby sa stretli s mladými z iných krajín, strávili spolu nejaký čas (od 6 do 14 dní),spolupracovali počas aktivít, komunikovali spolu v cudzom jazyku. Týmto neformálnym spôsobom mladí ľudia získavajú nové skúsenosti, vedomosti, kontakty.