Už dlhšie v nás dozrievalo rozhodnutie zmeniť nábrežie rieky Kysuca pred KERICom. Odhodlanie sme sa snažili premeniť na činnosť a na jeseň 2020 sme začali viac diskutovať o tejto zmene a naplánovali sme kroky, ako sa k zmene dopracovať.

  1. Dohodli sme sa, že chceme aby to bola zmena podnietená nielen nami, ale širokou verejnosťou, a tak sme začali dotazníkom, aké predstavy majú ľudia o tomto území. Dostali sme 250 odpovedí
  2. Potom sme začali rokovania s inštitúciami – Mesto Čadca, Správa povodia Váhu, Pozemkový fond, Odbor životného prostredia OÚ.
  3. Paralelne sme spolupracovali s architektmi na návrhu – Dagmar Kapustovou, Daliborom Špilákom a do spolupráce sme prizvali aj statika
  4. Vypracovali sme projekt a snažíme sa získať financie na realizáciu od rôznych nadácií.
  5. Zorganizovali sme dve brigády pre dobrovoľníkov na vyčistenie nábrežia Kysuce od smetí a starej trávy.

Čo nás čaká?

  1. Doriešiť povolenia od zainteresovaných inštitúcií. Najskôr nám dá povolenie Správa povodia Váhu, potom ho pridáme ku žiadosti, ktorá je už na Meste Čadca a počkáme na potvrdenie – rokovania prebehli a máme prísľub na promptné potvrdenie zámeru. Nakoniec všetky potvrdenia pošleme na Slovenský pozemkový fond a oni nám dajú posledný papier, ktorý nás delí od realizácie.
  2. Keď budeme mať povolenie, paralelne riešime technické vykonanie realizácie s architektmi, statikom a realizátorom stavby
  3. A financovanie stavby

Vytvorili sme kampaň na stránke StartLab, kde prebieha verejná zbierka na nákup materiálu prvej fázy tohto projektu. Budeme moc radi ak info posuniete ďalej a ešte radšej ak aj prispejete.
Môžete nám prispieť iba tak, pre 😊 dobrý pocit, no i získať 📒 zošit alebo 👕 tričko s logom KERICu, 🚍 travel hacking konzultáciu, 💃 tancovačku na nábreží, 🏋️‍♀️ športový workout, 🥧 ochutnávku medzinárodných jedál dobrovoľníkov, 💻 online konzultáciu pre mladých o dobrovoľníctve, stážach a štúdiu, 🈯 polročný kurz cudzieho jazyka a pre podnikateľov máme ešte tri špeciálne 🎁 odmeny. Minimálna suma, ktorou sa dá prispieť je 5€ a každé euro 💰 sa počíta. Všetkým veľmi pekne 🙏 ďakujeme za ochotu a prejavenú účasť.

Keď všetko pôjde podľa nášho plánu, tak v máji, v júni staviame a na konci júna novú oddychovú plochu otvárame.

Technické výkresy prvej fázy

Cieľom projektu je oživiť zanedbané a nevyužívané nábrežie rieky Kysuca, ktorá preteká mestom Čadca priamo popred budovu, v ktorej sídli naša organizácia. Sprístupnením rieky, vybudovaním oddychových plôch a výsadbou vhodných rastlín vznikne priestor na oddych a trávenie voľného času pre ľudí naprieč generáciami aj rôznymi záujmami.

Projekt sme nazvali Lavička si hľadá kamošku, pretože sa tu široko-ďaleko nachádza iba jedna lavička, ktorá nestačí, a preto sme sa rozhodli pridať ďalšie a vytvoriť oddychovú zónu.

Seniori tu budú mať zastávku na svojej prechádzke. Rodičia sa porozprávajú, zatiaľ čo deti budú objavovať miestnu faunu a flóru. Cyklisti sa budú môcť zastaviť a občerstviť sa. Budú sa tu môcť stretávať väčšie skupiny mládeže. Toto miesto bude slúžiť aj na organizovanie pestrej škály podujatí spojených s kultúrou, vzdelávaním, športom, dobrovoľníctvom, umením a zábavou, ktoré pozdvihnú sociálnu a vedomostnú úroveň u ľudí ako jednotlivcov i v rámci kolektívu a celej spoločnosti.

Výsledkom bude príjemný priestor na stretávanie sa i vzdelávanie pre širokú verejnosť, ktorý bude využitý dlhodobo aj po skončení tohto projektu, nakoľko sa nachádza pred našou budovou a my sa oň budeme starať.

Napísali o nás a našom projekte

Kysuce marec 2021: Nábrežie Kysuce premenia na oddychovú zónu - Pribudnú vkusné lavičky, návrh počíta aj s mólom 
https://www.keric.sk/sk/v-mediach/1220-kysuce-marec-2021

Kysucké noviny marec 2021: Nábrežie Kysuce premenia na oddychovú zónu
https://www.keric.sk/sk/v-mediach/1219-kysucke-noviny-marec-2021

Moje Kysuce Marec 2021: Zmena nábrežia Kysuce v Čadci: projekt Lavička si hľadá kamošku
https://www.mojekysuce.sk/spravodajstvo/zmena-nabrezia-kysuce-v-cadci-projekt-lavicka-si-hlada-kamosku

Kysuce február 2021: KERIC oslávil osemnástku - M. Petríková: jazyky sú pre deti dôležité
https://www.keric.sk/sk/v-mediach/1197-kysuce-februar-2021

Moje Kysuce február 2021: Chcú oživiť nábrežie v Čadci. Mirka Petríková z KERICu rozpráva o svojich plánoch
https://www.mojekysuce.sk/spravodajstvo/chcu-ozivit-nabrezie-v-cadci-mirka-petrikova-z-kericu-rozprava-o-svojich-planoch

 

 

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: