Už dlhšie v nás dozrievalo rozhodnutie zmeniť nábrežie rieky Kysuca pred KERICom. Odhodlanie sme sa snažili premeniť na činnosť a na jeseň 2020 sme začali viac diskutovať o tejto zmene a naplánovali sme kroky, ako sa k zmene dopracovať.

 1. Dohodli sme sa, že chceme aby to bola zmena podnietená nielen nami, ale širokou verejnosťou, a tak sme začali dotazníkom, aké predstavy majú ľudia o tomto území. Dostali sme 250 odpovedí
 2. Potom sme začali rokovania s inštitúciami – Mesto Čadca, Správa povodia Váhu, Pozemkový fond, Odbor životného prostredia OÚ.
 3. Paralelne sme spolupracovali s architektmi na návrhu – Dagmar Kapustovou, Daliborom Špilákom a do spolupráce sme prizvali aj statika
 4. Vypracovali sme projekt a snažíme sa získať financie na realizáciu od rôznych nadácií.
 5. Zorganizovali sme dve brigády pre dobrovoľníkov na vyčistenie nábrežia Kysuce od smetí a starej trávy.

Na financovanie projektu sme zvolili crowdfundingový portál StartLab.

Kampaň mala za cieľ vyzbierať financie na realizáciu konštrukcie a bola naplánovaná na 45 dní. Úspešne skončila a to znamená, že máme dostatok finančných prostriedkov na výrobu oceľovej konštrukcie.

Prispelo  nám úžasných 245 podporovateľov sumou 8 270€Nespočetnekrát ďakujeme a veľmi si vážime vašu podporu a priazeň. Z nich musíme osobitne poďakovať Jozefovi Garajovi z JG - Autoelektrika, s.r.o. a Marcelovi Slávikovi z Združenia domových samospráv, ktorí nám obaja prispeli štedrých 250€

Náš projekt schválila aj Nadácia Kia Motors Slovakia a prispeje nám 1000€ a Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis sumou 2000€, ktoré využijeme na nákup materiálu na sedacie plochy.

Máme za sebou už aj finálne stretnutia so všetkými zhotoviteľmi.

Ing. Michal Gomola z Xpro4 s. r. o. dokončil výrobnú dokumentáciu na oceľovú konštrukciu oddychovej zóny a konštrukciu nám vyrobí firma ELLI SLOVAKIA s.r.o. z neďalekého Krásna nad Kysucou.

dakujeme

V pláne máme nasledovné kroky:

 • Zadali sme do výroby konštrukciu oddychovej zóny 
 • Mesto Čadca zabezpečí odstránenie poškodeného zábradlia
 • Bude zrealizované ukotvenie na konštrukciu vo svahu
 • Bude osadená konštrukcia na ukotvenie
 • Na konštrukciu budú primontované dosky na sedenie
 • Uskutoční sa veľká brigáda na finálnu úpravu terénu, pridajte sa k nám do skupiny na Facebooku, kde budeme zdieľať kedy sa čo bude diať

Cieľom projektu je oživiť zanedbané a nevyužívané nábrežie rieky Kysuca, ktorá preteká mestom Čadca priamo popred budovu, v ktorej sídli naša organizácia. Sprístupnením rieky, vybudovaním oddychových plôch a výsadbou vhodných rastlín vznikne priestor na oddych a trávenie voľného času pre ľudí naprieč generáciami aj rôznymi záujmami.

Projekt sme nazvali Lavička si hľadá kamošku, pretože sa tu široko-ďaleko nachádza iba jedna lavička, ktorá nestačí, a preto sme sa rozhodli pridať ďalšie a vytvoriť oddychovú zónu.

Seniori tu budú mať zastávku na svojej prechádzke. Rodičia sa porozprávajú, zatiaľ čo deti budú objavovať miestnu faunu a flóru. Cyklisti sa budú môcť zastaviť a občerstviť sa. Budú sa tu môcť stretávať väčšie skupiny mládeže. Toto miesto bude slúžiť aj na organizovanie pestrej škály podujatí spojených s kultúrou, vzdelávaním, športom, dobrovoľníctvom, umením a zábavou, ktoré pozdvihnú sociálnu a vedomostnú úroveň u ľudí ako jednotlivcov i v rámci kolektívu a celej spoločnosti.

Výsledkom bude príjemný priestor na stretávanie sa i vzdelávanie pre širokú verejnosť, ktorý bude využitý dlhodobo aj po skončení tohto projektu, nakoľko sa nachádza pred našou budovou a my sa oň budeme starať.

Napísali o nás a našom projekte

FOTO: V Čadci začala výstavba oddychovej zóny
https://mykysuce.sme.sk/c/22701707/foto-v-cadci-zacala-vystavba-oddychovej-zony.html

Oddychová zóna na nábreží Kysuce bude zrejme ešte toto leto
https://www.mojekysuce.sk/spravodajstvo/oddychova-zona-na-nabrezi-kysuce-zrejme-v-polovici-augusta

Kampaň pre projekt "Lavička si hľadá kamošku" splnila svoj cieľ - prispelo až 236 ľudí
https://www.mojekysuce.sk/spravodajstvo/kampan-pre-projekt-lavicka-si-hlada-kamosku-splnila-svoj-ciel-prispelo-az-236-ludi

Moje Kysuce Jún 2021: Kampaň pre projekt Lavička si hľadá kamošku splnila svoj cieľ - prispelo až 236 ľudí
https://www.mojekysuce.sk/spravodajstvo/kampan-pre-projekt-lavicka-si-hlada-kamosku-splnila-svoj-ciel-prispelo-az-236-ludi

Kysuce marec 2021: Nábrežie Kysuce premenia na oddychovú zónu - Pribudnú vkusné lavičky, návrh počíta aj s mólom 
https://www.keric.sk/sk/v-mediach/1220-kysuce-marec-2021

Kysucké noviny marec 2021: Nábrežie Kysuce premenia na oddychovú zónu
https://www.keric.sk/sk/v-mediach/1219-kysucke-noviny-marec-2021

Moje Kysuce Marec 2021: Zmena nábrežia Kysuce v Čadci: projekt Lavička si hľadá kamošku
https://www.mojekysuce.sk/spravodajstvo/zmena-nabrezia-kysuce-v-cadci-projekt-lavicka-si-hlada-kamosku

Kysuce február 2021: KERIC oslávil osemnástku - M. Petríková: jazyky sú pre deti dôležité
https://www.keric.sk/sk/v-mediach/1197-kysuce-februar-2021

Moje Kysuce február 2021: Chcú oživiť nábrežie v Čadci. Mirka Petríková z KERICu rozpráva o svojich plánoch
https://www.mojekysuce.sk/spravodajstvo/chcu-ozivit-nabrezie-v-cadci-mirka-petrikova-z-kericu-rozprava-o-svojich-planoch

 

Logo Nadacia 2021 SVK vert Logo Pontis SK full1000px garaj logo ZDS logo M

 

 

 

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: