Dobrovoľníctvo v zahraničí

keric workshop

 Skoč na obsah: 

KERIC a dobrovoľníctvo sú veľmi úzko prepletené. Od začiatku našej činnosti sa venujeme najmä medzinárodnému dobrovoľníctvu, ktoré sa postupne vyvíja, podľa dostupných projektov, ktoré vedia dobrovoľnícke aktivity v zahraničí podporiť.

Je to unikátna možnosť ako zažiť odlišnú kultúru, získať pracovné skúsenosti z rôznych oblastí alebo byť súčasťou miestnej komunity. Človek sa naučí nový jazyk, získa si nových priateľov v zahraničí a spozná krajinu očami domácich. 

 

Európsky Zbor Solidarity

esc logo sk

Európsky Zbor Solidarity je nová iniciatíva Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe. 

Projekty sú určené mladým ľuďom od 18 do 30 rokov a nie sú kladené nijaké vstupné nároky, ako je vzdelanie alebo skúsenosti. Hlavným cieľom projektov je sebarozvoj počas projektu, získanie nových skúseností, vedomostí, vzťahov či získanie nezávislosti.

Projekty môžu byť krátkodobé od 2 týždňov do 2 mesiacov a dlhodobé od 2 do 12 mesiacov.

search for ESC opportunities screenshotMladý človek si môže po registrácii na stránke ESC 🔗  vyhľadať svoj projekt v databáze aktuálnych projektov a za podpory vysielajúcej organizácie sa o projekt uchádzať. Pri akceptovaní na projekt, mu s prípravou pomáha vysielajúca organizácia.

Po príchode na projekt má dobrovoľník svojeho mentora, učí sa s podporou hostiteľskej organizácie jazyk hostiteľskej krajiny a pomáha hostiteľskej organizácii s jej činnosťou.

Počas projektu sa na pozvanie Národnej agentúry hostiteľskej krajiny zúčastňuje on-arrival a mid-term tréningu.

Finančne je projekt podporený z grantu Európskej Únie a pokrýva náhradu cestovných nákladov, nákladov na ubytovanie, stravovanie, vreckové, kurz jazyka, vízové a všetky náklady spojené s realizáciou projektu.

Každý mladý človek môže byť dlhodobým ESC dobrovoľníkom iba raz v živote.

Pokiaľ je mladý človek s nedostatkom príležítostí a potrebuje extra podporu, aby sa mohol zúčastniť projektu, je možné žiadať o asistenta.

Dôležité je, aby sa projektu mohol zúčastniť každý, kto má záujem a motiváciu.

Aktuálne otvorené projekty našich partnerov

Krajina ▲▼Začiatok ▲▼Trvanie ▲▼ 

Nemecko - Berlín

2022/09/01

↓🗄️

Deadline: čo najskôr

Téma: Kancelária ICJA v Berlíne, Podpora práce v oddelení pre vysielanie s veľmi dobrou znalosťou nemčiny (B2/C1) a dobrou znalosťou angličtiny (B1/B2), administratívne úlohy

Všetko o projekte nájdete u nás na stránke.

Taliansko - Bolzano/Trento(17 pozícii)

2022/03-09

↓👧☘️✊🗄️📸

Uzávierka: čo najskôr

Téma: dobrovoľníctvo so staršími ľudmi, s ľudmi so závyslosťami, s ľuďmi zo sociálne slabších skupín, s mladými ľudmi, s deťmi, environment, inklúzia, umenie, podnikanie...

Viac info na našej webovej stránke.

Nemecko - Berlin - 6 projektov

2022/09-10

↓🗄️✊

Uzávierka: čo najskôr

Stiftung Pro Gemeinsinn, Kindergarten Froschkönig

Začiatok: 1. októbra

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: Stephanus-Stiftung (Stephanova nadácia) je protestantská charitatívna nadácia, ktorá prevádzkuje viac ako 80 sociálnych zariadení a rezidenčných projektov v Berlíne a Brandenbursku. Ponúkame bývanie a podporu pre ľudí so zdravotným postihnutím - deťom, mládeži, starším ľuďom a rodinám v núdzi. Pôsobíme v oblasti vzdelávania, práce, podpory a rekreácie. Nezisková spoločnosť "Stephanus gGmbH Wohnen und Assistenz - Bývanie a pomoc "je súčasťou Nadácie Stephanus. Spoločnosť ponúka bývanie a podporu pre deti, mládež, dospelých a starších ľudí so zdravotným postihnutím. Obyvatelia v nej zvyčajne žijú doživotne, a preto u nás prechádzajú rôznymi etapami bývania a podpory. Stephanus-Stiftung chce prispieť k dosiahnutiu väčšej rovnosti ľudí so zdravotným postihnutím v ich každodennom živote a zároveň vytvoriť väčšie povedomie o kultúrnej, ako aj ľudskej rozmanitosti, čiastočne aj prostredníctvom práce s dobrovoľníkmi (ESC) od roku 2011.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Stephanus Stiftung, Katharina-von-Bora-Haus

Začiatok: 1. septembera

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: Dobrovoľník bude pracovať v Katharina-von-Bora-Haus, rezidenčnom projekte pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje Stephanus Foundation. Nadácia Stephanus koordinuje viac ako 80 inštitúcií po celom v Berlíne a Brandenbursku pre ľudí so zdravotným postihnutím, deti a mládež a starších ľudí. Ponúka sociálne služby, ako napríklad bývanie a starostlivosť, vzdelávacie dielne, denný stacionár centrum, škola, domov pre seniorov, telocvičňa a veľká záhrada. Katharina-von-Bora-Haus ponúka rozmanité bývanie a podporu možnosti pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Šesť pobytových skupín žije v KvBH, pričom každá má osem obyvateľov. . obyvatelia sú vo veku od 25 do 82 rokov. Napriek tomu je väčšina z nich sú starší ľudia s ťažkým telesným a mentálnym postihnutím, napr. demenciou, ktorí potrebujú veľkú starostlivosť.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Stephanus Stiftung, Margarete-Steiff-Haus (Wohngruppe für Kinder und Jugendliche)

Začiatok: 5. októbra

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: Dobrovoľník bude pracovať v pobytovej skupine pre ľudí so zdravotným postihnutím ktorá patrí pod dom Margarete Steiff-Haus, ktorý Stephanus Nadácia Stephusus prevádzkuje. Nadácia Stephanus koordinuje viac ako 80 inštitúcií po celom Berlíne a Brandenbursku pre ľudí so zdravotným postihnutím, deti a mládež. a starších ľudí. Pobytová skupina sa nachádza v Berlíne-Buch, kde žije približne osem ľudí s mentálnym postihnutím vo veku od 23 do 30 rokov, ktorí žijú spolu, ktorým pomáhajú zamestnanci. Každý z obyvateľov má svoju vlastnú izbu, žije čo najnezávislejšie samostatne, ako je to len možné. Cieľom projektu je ponúknuť obyvateľom rovnaké šance a príležitosti ako ľudia bez postihnutia, vrátane podobných bytových podmienok. Preto sa skupina nachádza na 7. poschodí bytového domu v Berlíne-Buch.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Stephanus Stiftung, Margarete-Steiff-Haus, Außenwohngruppe Buch

Začiatok: 5. októbra

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: Stephanus-Stiftung (Stephanova nadácia) je protestantská charitatívna nadácia, ktorá prevádzkuje viac ako 80 sociálnych zariadení a rezidenčných projektov v Berlíne a Brandenbursku. Ponúkame bývanie a podporu pre ľudí so zdravotným postihnutím - deťom, mládeži, starším ľuďom a rodinám v núdzi. Pôsobíme v oblasti vzdelávania, práce, podpory a rekreácie. Nezisková spoločnosť "Stephanus gGmbH Wohnen und Assistenz - Bývanie a pomoc "je súčasťou spoločnosti Stephanus Nadácie Stephanus. Spoločnosť ponúka bývanie a podporu pre deti, mládež, dospelých a starších ľudí so zdravotným postihnutím. Obyvatelia v ňom zvyčajne žijú doživotne, a preto prechádzajú rôznymi fázami bývania a podpory u nás. Nadácia Stephanus-Stiftung chce, aby sa prispieť k dosiahnutiu väčšej rovnosti pre ľudí s so zdravotným postihnutím v ich každodennom živote a zároveň vytvárať väčšie povedomie o kultúrnej, ako aj ľudskej rozmanitosti, čiastočne aj prostredníctvom svojej práce s (ESC) dobrovoľníkmi od roku 2011.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

ICJA office in Berlin, Sending department

Začiatok: 1. septembra

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: ICJA je nezisková organizácia, ktorá vysiela nemecké dobrovoľníkov vo veku od 18 rokov na jeden rok do zahraničia viac ako 40 krajín a na druhej strane organizuje ročné pobyty pre medzinárodných dobrovoľníkov v Nemecku. Cieľom ICJA je uľahčiť rešpektujúce a otvorené interakcie medzi ľuďmi z rôznych kultúr a náboženských prostredí. ICJA chápe svoj výmenný program ako vzdelávací príležitosť. Ústredným prvkom koncepcie ICJA sú kontakty, spolupráca a plodná výmena medzi dobrovoľníkmi pochádzajúcimi z celého sveta. ICJA e.V. je aktívnym členom federácie ICYE (Medzinárodná kultúrna výmena mládeže). V tejto organizácii pôsobí približne 35 ľudí pracuje v kancelárii v Berlíne. Kancelária tiež koordinuje regionálne skupiny po celom Nemecku, kde pôsobia najmä navrátilci.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

ICJA office in Berlin, ESC and SAWA department

Začiatok: 1. septembra

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: ICJA je nezisková organizácia, ktorá posiela nemecké dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov na jeden rok do zahraničia. Je tu viac ako 40 krajín v sieti ICJA, čo umožňuje širokú škálu príležitostí pre nemeckých dobrovoľníkov; ICJA zasa organizuje dobrovoľnícke pobyty pre medzinárodných dobrovoľníkov a pobyty pre utečencov v Nemecku. Cieľom ICJA je uľahčiť rešpektujúce a otvorené interakcie medzi ľuďmi z rôznych kultúr a náboženského prostredia. ICJA chápe svoju výmenu program ako príležitosť na vzdelávanie. Ústredným bodom programu ICJA je sú kontakt, spolupráca a plodná výmena medzi dobrovoľníkmi pochádzajúcimi z celého sveta. ICJA e.V. je aktívnym členom federácie ICYE (International Cultural Youth Exchange). Pracuje v nej približne 35 ľudí v kancelárii v Berlíne. Kancelária tiež koordinuje regionálne skupiny po celom Nemecku, v ktorých sú najmä navrátilci pôsobia.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Fínsko - 7 projektov

2022/04-09

↓☘️✊🏫🗄

Uzávierka: 24. apríla

 • Špeciálna ľudová škola Lehtimäki – 2 dobrovoľníci, 🛫20.8.2022–19.6.2023 (10 mesiacov)
 • Aktivity workshopu Dagtek – 1 dobrovoľník, 🛫20.8.2022–19.08.2023 (12 mesiacov)
 • Tapola Camphill Village Community – 3 dobrovoľníci, 🛫15.8.2022–14.8.2023 (12 mesiacov)
 • Organizácia výmeny mládeže Maailmanvaihto – ICYE Finland 1 dobrovoľník, 🛫16.8.2022–15.8.2023
 • Komunita Myllylähde – 2 dobrovoľníci, 🛫15.8.2022–14.8.2023 (12 mesiacov)

Okrem toho súrne hľadajú 2 dobrovoľníkov do 👉Cetrumu Voľného Času a 👉biofarmy Vanhamäki. Obdobie dobrovoľníckej činnosti trvá 7 mesiacov začína 🛫hneď, ako sa nájdu vhodní kandidáti. 

Všetko o projektoch, prihlásku a postup vysielania sa dozviete na stránke Maailmanvaihto.

Gruzínsko - Tbilisi

2022/09/10

↓✊👩‍

Uzávierka: 15. jún

Téma:Cieľom organizácie je podporovať fyzický, duchovný a vzdelávací rozvoj mladých ľudí, rozvíjať vzdelávacie iniciatívy v oblasti občianskej spoločnosti, riešenia konfliktov, ľudských práv a budovania mieru a podporovať medzikultúrne vzťahy v gruzínskej spoločnosti a mládeži.

Infopack a všetko o projekte nájdeš u nás na stránke.

Fínsko - Ylivieska

2022/08/10

↓👶

Uzávierka: -

Téma:Mládežnícke centrum a práca s mládežou v obci

Všetko o projekte nájdeš u nás na stránke.

Island - okolie Reykjavíku

2022/09/01

↓🍀📸💻

Uzávierka: 13. jún

Téma:

 • Dobrovoľník pre vzťahy s verejnosťou a komunikáciu
 • Vedúci environmentálneho tábora
 • Vedúci fotografického tábora 

Všetko o projektoch nájdeš u nás na stránke.

Nemecko - Leipzig

2022/09/01

↓👶

Uzávierka: 22. mája

Téma:starostlivosť o deti, ako je materská škola, ako aj kultúrna a hudobná práca s mládežou.

Všetko o projekte nájdeš na oficiálnej stránke projektu.

Francúzko - l'Europe Le Mans-Sarthe - 15 pozícii

2022/08/24

↓👶

Uzávierka: -

Téma:dobrovoľníctvo na stredných odborných školách, vidieckych stredných školách, vidieckych sociálnych centrách a francúzskych radniciach... v meste aj na vidieku

Všetko o projektoch nájdeš u nás na stránke.

Belgicko - pomoc na festivaloch - 5 ponúk

2022/07/

↓🎭 🎬 🎸

Uzávierka: 30. jún

Téma:Zaži festivalové leto v Belgicku cez Európsky Zbor Solidarity. V Belgicku majú dobrovoľníci možnosť zúčastniť sa na rôznych známych festivaloch: hudobných festivaloch, festivaloch pouličného umenia a festivaloch fantasy filmov.

Všetko o projektoch nájdeš u nás na stránke.

Česko, Kaprálov mlyn

2022/07-08

↓🍀

Uzávierka: 30. jún

Téma: Ekodobrovoľníctvo v skautské základni v Kaprálovom mlyne v krásnej prírode v Moravskom krase na 14 dní až 2 mesiace.

Všetko o projektoch nájdeš u nás na stránke.

Spain, Bilbao(Baskicko)

2022/09

↓🍀

Uzávierka: 26. júna

Téma: Hlavnou aktivitou, ktorá sa bude realizovať v rámci projektu, je "Intervencia s deťmi a mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania v sociálno-vzdelávacích programoch", najmä v detských kluboch, mládežníckych kluboch a vzdelávacích voľnočasových skupinách. Európski dobrovoľníci budú pomáhať rozvíjať aktivity s deťmi a mládežou prostredníctvom metodík neformálneho vzdelávania. (viac informácií v priloženej výzve na predkladanie príležitostí)

Všetko o projekte nájdeš u nás na stránke.

Rakúsko, Tirol - 5 projektov

2022/09

↓👊👧👵🎷

Uzávierka: 26. júna / 3. júl

Téma:

 • práca so staršími ľuďmi (Soziales Kompetenzzentrum, Rum)
 • centrum umenia a kultúry (Die Bäckerei - Kulturbackstube, Innsbruck)
 • Montessori škola (Schulgarten Telfs - Montessori Schule, Telfs)
 • život a práca s ľuďmi so zdravotným postihnutím (Arche Tirol, St. Jodok)
 • Montessori škola (Stams)

Infopacky a všetko o projektoch nájdeš u nás na stránke.

France, Pas-de-Calais

2022/08

↓🍀👊💰

Projekt: Animátor medzikultúrnych aktivít ESC pre mládež

Uzávierka: ASAP

Téma: Sociálne začlenenie, Udržateľný rozvoj, Sociálne a solidárne hospodárstvo

Všetko o projekte nájdeš na stránke organizácie ADICE.

Italy, Sicily

2022/08/22

↓👊🤠

Projekt: Dobrovoľníctvo v južnom Taliansku v komunite pre rizikovú mládež

Uzávierka: 20. júna

Kordinujúca organizácia: Joint

Téma: Sociálne výzvy, Zdravie a pohoda, Vzdelávanie a odborná príprava

Istituto Walden je sociálne družstvo, ktoré spravuje rôzne domovy a služby pre neplnoleté osoby, osoby, ktoré prežili zneužívanie, osamelé matky a zdravotne postihnutú mládež na ostrove Sicília. Hľadajú dobrovoľníkov ESC na podporu vychovávateľov v útulku pre mladých ľudí (15-20 rokov), ktorí sú na ceste k rehabilitácii a sociálnemu začleneniu.

 • vhodné iba pre chalanov

Všetko o projekte nájdeš na oficálnej vízve na stránke Európskeho Zboru Solidarity.

Španielsko, Aranjuez

2022/07-09

↓👊🤠

Projekt: Život v rozmanitosti VI

Uzávierka: -

Téma: Sociálne výzvy, Zdravie a pohoda

Dobrovoľníci pomáhajú a podporujú zamestnancov, ktorí pracujú v Bazide a starajú sa o ľudí so zdravotným postihnutím, ľudí s HIV, starších ľudí a ostatných obyvateľov. Dobrovoľníci sa môžu zúčastňovať na všetkých činnostiach oddelení (psychologických, terapeutických atď.), pričom sa vždy zohľadňujú faktory, ako sú vlastnosti dobrovoľníka, jeho predchádzajúca odborná príprava a jeho osobné preferencie.

Všetko o projekte nájdeš na oficálnej vízve na stránke Európskeho Zboru Solidarity.

Španielsko, Monsagro

2022/07-09

↓🦴🍀

Projekt: Paleozoické prechádzky II

Uzávierka: -

Téma: Životné prostredie a ochrana prírody, Tvorivosť a kultúra

Práca v oblasti rozvoja komunity a kultúrneho dedičstva. Hľadáme 2 dobrovoľníkov, ktorých baví zúčastňovať sa a organizovať rôzne aktivity v múzeu, aktivity pre deti a rozvíjať obsah sociálnych médií Monsagro. Pozitívne sa budú hodnotiť znalosti a/alebo skúsenosti v oblasti riadenia cestovného ruchu, vzdelanie v oblasti archeológie a dobrá úroveň španielčiny.

Všetko o projekte nájdeš na oficálnej vízve na stránke Európskeho Zboru Solidarity.

Estónsko, Narva

2022/09/01

↓🍀

Projekt: JEDNOTA PRE SPOLOČENSTVO

Uzávierka: 15. júl

Téma: Životné prostredie a ochrana prírody

Cieľom mimovládnej organizácie VitaTiim je zvýšiť povedomie miestnej komunity o udržateľnosti a trvalo udržateľnom rozvoji a uskutočniť praktické kroky na realizáciu aktivít v oblasti udržateľnosti v regióne Ida-Virumaa.

Všetko o projekte nájdeš v infopaku.

Španielsko, Terrassa, Barcelona

2022/09/12

↓👊

Projekt: Be cool, join Prodis!

Uzávierka: 5. júl

Téma: Voľnočasové, športové a psychosociálne adaptačné aktivity

Prodis je neziskový sociálny subjekt, ktorý pracuje pre dospelých s mentálnym postihnutím, detskou mozgovou obrnou a duševnou poruchou v Terrasse a jej prirodzenom prostredí. Ponúkame pracovné služby, v chránenom prostredí, služby pracovnej terapie, služby pracovného nasadenia, služby bývania, športu a voľného času.

Ponúkame dobrovoľnícku službu, pri ktorej je osoba sprevádzaná vo všetkých oblastiach jej pôsobenia. V dopoludňajších hodinách budete môcť sprevádzať osoby, ktoré navštevujeme, na pracovných a vzdelávacích aktivitách, ktoré sa vykonávajú, ako je terapia smiechom, divadlo, služba kaviarne, workshopy osobných a sociálnych zručností, terapeutické prechádzky atď. V popoludňajších hodinách budeme pokračovať v aktivitách a tréningoch a o 17:00 začne fungovať športový klub. Budeme cestovať do príslušných zariadení, aby sme mohli vykonávať rôzne športy (futbal, basketbal, zumba, hokej alebo atletika). Počas víkendov nás môžete sprevádzať na športové súťaže alebo na aktivity, ktoré organizuje naše centrum, ako sú výlety na pláž, kúpalisko, do kina, múzeí atď. Alebo robiť terapeutické výlety s niekým, kto býva so svojou rodinou a potrebuje dať oddych svojim opatrovateľom.

Dobrovoľníkov bude sprevádzať tím monitorov a odborníkov z nášho centra a vždy budú mať ich podporu a následnú starostlivosť. Rozvrhy budú dohodnuté s dobrovoľníkmi, aby sa mohli zúčastňovať na tých aktivitách, ktoré ich najviac motivujú a majú radi.

Všetko o projekte nájdeš v infopaku na stránke organizácie.

Španielsko, Terrassa, Barcelona

2022/09/12

↓👊

Projekt: Voľný čas, šport a zvyšovanie samostatnosti ľudí s mentálnym postihnutím vo FUPARe

Uzávierka: 5. júl

Téma:

Nadácia Amat Roumens, FUPAR je súkromná a nezisková sociálna organizácia, ktorá vznikla v roku 1971 a v roku 195 bola založená ako nadácia. Reaguje na návrh skupiny rodičov, ktorí sa snažili zabezpečiť kontinuitu procesu vzdelávania a sociálneho začlenenia svojich detí so zdravotným postihnutím po ukončení etapy špeciálneho vzdelávania.

Projekt sa začal novým prístupom v našej krajine, založeným na zamestnaní ako spôsobe začlenenia, a v tom čase znamenal v Španielsku inovatívnu skúsenosť. FUPAR poskytuje pozornosť viac ako 400 ľuďom so zdravotným postihnutím. Každý z navštevovaných ľudí dostáva v súlade so svojimi schopnosťami a samostatnosťou najvhodnejšiu podporu. Riadiaci a podporný personál tvorí viac ako 80 odborníkov a dobrovoľníkov.

Voľnočasová služba nadácie organizuje a podporuje účasť ľudí s mentálnym postihnutím na sociálno-vzdelávacích a športových aktivitách, ktoré sú platformou na zlepšenie osobnej autonómie a sociálneho začlenenia. Hoci v meste Terrassa existuje veľká ponuka (mestská a/alebo súkromná) v oblasti odbornej prípravy, neformálneho vzdelávania a voľného času, ich zapojenie je ťažké. Buď z dôvodu vlastnej idiosynkrázie, alebo preto, že len zriedkavo sú dostupné aktivity zodpovedajúce ich záujmom a schopnostiam, špeciálne v prípade dospelých s mentálnym postihnutím.

Všetko o projekte nájdeš v infopaku na stránke organizácie.

*Dátum je vo formáte ROK/MESIAC/DEŇ.
*Tabuľka sa dá zoradiť podľa krajiny, začiatku alebo dĺžky projektu.
*Kliknutím na ponuku sa zobrazí viac info

 

AKÉKOĽVEK OTÁZKY PÍŠTE ALEBO VOLAJTE LENKE:

Lenka Hruškova Lenka Hrušková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 917 435 798

 

Príklady predošlých projektov

Projekty vyslaných dobrovoľníkov si môžete pozrieť

    na našom Youtube v sérii Be a Volunteer a 

    na Faceboooku v sérii Svetom s dobrovoľníkmi a

    prečítať si o dobrovoľníckych skúsenostiach v článkoch na našom webe v sekcii Blog / O dobrovoľníctve

ESC projekt v krajine „ohňa a ľadu“ alebo „vikingských ság“? (Blogpost z dobrovoľníctva na Islande) 

blog marianka thumbnailKeď som dostala ponuku od KERIC-u napísať o mojej ESC skúsenosti na Islande, bola som vzrušená. Po zapnutí počítača som si uvedomila, že je to rozprávanie na hodiny a hodiny a vlastne ani neviem kde začať. Snáď tým ako sa to celé začalo.

 

Rozhovor o dobrovoľníctve, cestovaní a živote v Brazílii 

Tento krát veľmi špeciálny diel Svetom s dobrovoľníkmi, s ešte špeciálnejšími hosťami, Vlaďou Čabanovou, Katkou Valčekovou a Zdenkom Somorovským, našimi do Brazílie vyslanými dobrovoľníkmi z rokov 2007, 2008 a 2012.

 (ak sa video nezobrazilo, otvorte si ho v Google Chrome)

Práve teraz v Gruzínsku

(ak sa video nezobrazilo, otvorte si ho v Google Chrome)

ICYE - International Cultural Youth Exchange

ICYE logoDobrovoľnícky program, ktorý nie je závislý na finančnej podpore Európskej Únie. Náklady spojené s účasťou na projekte si hradí účastník.

ICYE sieť organizácií vznikla po druhej svetovej vojne medzi Nemeckom a USA, ako prevencia voči ďalším konfliktom. Filozofia siete organizácií bola solidarita a medzinárodná spolupráca. Stratégia siete je mať v krajine jednu ICYE organizáciu, ktorá koordinuje hostiteľské projekty po celej krajine.

Projekt má silný vzdelávací rozmer, ktorý sa zabezpečuje sériou tréningov (pre-departure, on-arrival, mid-term, final, after), prepojenie s lokálnou komunitou (hostiteľská rodina, mentor, miestne hostiteľské organizácie), sociálny rozmer - väčšina projektov je v oblasti sociálnej práce, vzdelávania a ekológie.

Viac informácii o možných projektoch a krajinách sú na stránke https://www.icye.org/ 🔗

 

EU Aid Volunteers

euaid logo long

Tento program Európskej Únie fungoval v rokoch 2014 - 2020 a do roku 2022otvorené posledné výzvy 🔗 na účasť na týchto projektoch.

Ide o humanitárne projekty v krajinách mimo Európskej Únie.

Sú určené pre ľudí s profesionálnymi skúsenosťami v nejakom odbore. Cieľom je rozvoj hostiteľskej komunity.

Účastníci sa môžu zúčastniť od 2 mesiacov do 2 rokov.

Na tento typ projektu sa môžu zúčastňovať opakovane.

Hlásiť sa je možné z ktorejkoľvek krajiny v EÚ.

 (ak sa video nezobrazilo, otvorte si ho v Google Chrome)

Teraz sa pripravuje zmena a v období 2021 - 2027 tento typ projektov sa bude realizovať pod ESC HumanAid. Účastníci budú mať vekový limit od 18 do 35 rokov. Podrobnosti ešte nie sú k dispozícii v detailoch, ale predpokladáme, že v priebehu jarných mesiacov 2021 sa tieto detaily dozvieme.

Dobrovoľníkom sú preplácané nákladyna ubytovanie a cestovné, poistenie, priebežné vzdelávanie a vývoj, mesačný príspevok a príspevok na presídlenie a na pomoc s výdavkami na návrat domov.

 

Erasmus+

erasmusplus logo all en 300dpi

Program Erasmus+ 2021 – 2027 je ešte stále v procese tvorby. Zatiaľ sa nám podarilo zistiť, že sa bude sústreďovať na podporu menších organizácií, aby pracovali systematicky, dlhodobo, lokálne a dali priestor na plánovaný rozvoj práci s mládežou v regiónoch. Toto sa bude diať formou certifikácie. Organizácia si vypracuje projekt, v ktorom vysvetlí svoju víziu činnosti na najbližšie roky, a po schválení, si bude žiadať na túto činnosť financie a bude reportovať dosiahnutie predpokladaných cieľov. Proces by mal viesť k nižšej administratívnej záťaži organizácií.

Veľký dôraz sa v tomto období bude klásť na podporu projektov v oblasti športu.

Taktiež nový program reflektuje na pandemickú situáciu a dôraz je v zahrnutí aj virtuálnych aktivít.

Budeme pozorne sledovať tvorbu nového programu a ihneď, keď získame aktuálnejšie informácie, ich tu budeme publikovať

arrow up

220614 estonsko web thumb Trv.: 12 mes. Zač.: sept Deadline: 15. júl Téma: Životné prostredie a ochrana prírody

IngoEck volunteers 2022 web thumbTrv.: 6-12 mes. Zač.: sept Deadline: 26. jún Téma: kultura, inkluzia, praca s deťmi či so staršími ľuďmi

220602 kiribil instaTrvanie: 10 mesiacov; Začiatok: sept Uzávierka: 26. júna
Téma: aktivity s deťmi a dospievajúcimi

kapralov mlyn dobro tinifiedTrvanie: 2 týždne až 2 mesiace; Začiatok: leto; Uzávierka: 31. jún
Téma: environment

220524 ad fb belgium shortterm Instagram PostHudobný festival, festival pouličného umenia a festival fantasy filmov.

csm ESK Aufnahme Team HPNews 20221001 ck f568c6d7ca 1Trvanie: 11 mesiacov; Začiatok: august; Uzávierka: jún
Téma: Práca s mládežou od 8 do 18 rokov

csm ESK Aufnahme Team HPNews 20221001 ck f568c6d7ca 1Trvanie: 11 mesiacov; Začiatok: 24. august; Uzávierka: 31. máj
Téma: technické stredné školy, vidiecke stredné školy, vidiecke spoločenské centrá a francúzske radnice.

iceland seed instaTrvanie: 5 mesiacov; Začiatok: 1. septembra; Uzávierka: 13. jún
Téma
: Environment, Fotografia, PR;  

georgia 2022 webTrvanie: 10 mesiacov; Začiatok: sept
Téma: nefor. vzdelávanie, outdoor aktivity, ľudské práva

amycos web liveO projekte v 🇪🇸španielskom Burgose nám porozpráva talianska dobrovonlníčka, ktorá je tam práve teraz.