Dobrovoľníctvo v zahraničí

keric workshop

 Skoč na obsah: 

KERIC a dobrovoľníctvo sú veľmi úzko prepletené. Od začiatku našej činnosti sa venujeme najmä medzinárodnému dobrovoľníctvu, ktoré sa postupne vyvíja, podľa dostupných projektov, ktoré vedia dobrovoľnícke aktivity v zahraničí podporiť.

Je to unikátna možnosť ako zažiť odlišnú kultúru, získať pracovné skúsenosti z rôznych oblastí alebo byť súčasťou miestnej komunity. Človek sa naučí nový jazyk, získa si nových priateľov v zahraničí a spozná krajinu očami domácich. 

 

Európsky Zbor Solidarity

esc logo sk

Európsky Zbor Solidarity je nová iniciatíva Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe. 

Projekty sú určené mladým ľuďom od 18 do 30 rokov a nie sú kladené nijaké vstupné nároky, ako je vzdelanie alebo skúsenosti. Hlavným cieľom projektov je sebarozvoj počas projektu, získanie nových skúseností, vedomostí, vzťahov či získanie nezávislosti.

Projekty môžu byť krátkodobé od 2 týždňov do 2 mesiacov a dlhodobé od 2 do 12 mesiacov.

search for ESC opportunities screenshotMladý človek si môže po registrácii na stránke ESC 🔗  vyhľadať svoj projekt v databáze aktuálnych projektov a za podpory vysielajúcej organizácie sa o projekt uchádzať. Pri akceptovaní na projekt, mu s prípravou pomáha vysielajúca organizácia.

Po príchode na projekt má dobrovoľník svojeho mentora, učí sa s podporou hostiteľskej organizácie jazyk hostiteľskej krajiny a pomáha hostiteľskej organizácii s jej činnosťou.

Počas projektu sa na pozvanie Národnej agentúry hostiteľskej krajiny zúčastňuje on-arrival a mid-term tréningu.

Finančne je projekt podporený z grantu Európskej Únie a pokrýva náhradu cestovných nákladov, nákladov na ubytovanie, stravovanie, vreckové, kurz jazyka, vízové a všetky náklady spojené s realizáciou projektu.

Každý mladý človek môže byť dlhodobým ESC dobrovoľníkom iba raz v živote.

Pokiaľ je mladý človek s nedostatkom príležítostí a potrebuje extra podporu, aby sa mohol zúčastniť projektu, je možné žiadať o asistenta.

Dôležité je, aby sa projektu mohol zúčastniť každý, kto má záujem a motiváciu.

Infostretko o dobrovoľníctve insta Facebook Event Cover web

Info-stretko o dobrovoľníctve: Streda 25.5. o 14:00 online

Dozviete sa všetko o aktuálnych dobrovoľníckych pozíciách v zahraničí v rámci programov 🇪🇺Európsky Zbor Solidarity, 🌏 ICYE a 🇪🇺EU AID volunteering, aký je postup v rámci vysielania dobrovoľníka, čo zabezpečuje vysielajúca a hostiteľská organizácia a zodpovieme všetky vaše otázky.

Zúčastniť sa môžete po vyplnení prihlášky. Hodinu pred Infostretkom vám zašleme na mail link na ZOOM. 

 

🙋‍♂️Šimon a 🙋Lenka z KERICu 🙂

nazivo amysoc 2022

Záznam z vysielania si môžete pozrieť na našom Facebooku

O projekte v 🇪🇸španielskom Burgose nám porozprávala talianska dobrovonlníčka Diana, ktorá je tam práve teraz.
AMYCOS realizuje v Burgose rôzne aktivity v oblasti vzdelávania o ☘️udržateľnom rozvoji, spolupracuje aj pri integrácii prisťahovalcov s inými mimovládnymi organizáciami a pri podpore dobrovoľníctva.


Aktuálne otvorené projekty našich partnerov

Krajina ▲▼Začiatok ▲▼Trvanie ▲▼ 

Turecko - Ankara

2022/06/15

↓📸

Deadline: -

Téma: Socilálne siete, médiá, promovanie príležitostí pre mladých.

Všetko o projekte nájdete u nás na stránke.

Nemecko - Berlín

2022/09/01

↓🗄️

Deadline: čo najskôr

Téma: Kancelária ICJA v Berlíne, Podpora práce v oddelení pre vysielanie s veľmi dobrou znalosťou nemčiny (B2/C1) a dobrou znalosťou angličtiny (B1/B2), administratívne úlohy

Všetko o projekte nájdete u nás na stránke.

Taliansko - Bolzano/Trento(17 pozícii)

2022/03-09

↓👧☘️✊🗄️📸

Uzávierka: čo najskôr

Téma: dobrovoľníctvo so staršími ľudmi, s ľudmi so závyslosťami, s ľuďmi zo sociálne slabších skupín, s mladými ľudmi, s deťmi, environment, inklúzia, umenie, podnikanie...

Viac info na našej webovej stránke.

Španielsko - Burgos

2022/05

↓☘️

Uzávierka: čo najskôr

Téma: Udržateľnosť - komunitná záhrada, agrikultúra

Viac info v infopacku.

Švajčiarsko - Geneva(fr.)/Berne(nem.) - 2 projekty

2022/08/29

↓☘️🇪🇺✊👧

Uzávierka: 31. marec

L'Arche la Corolle v Geneva (franc. hovoriaci) – 2 dobrovoľníci

Začiatok: 29. august

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: La Corolle je inštitúcia, ktorá prijíma ľudí s mentálnym postihnutím, ako aj "komunita l'Arche". L'Arche vytvára komunity, v ktorých členovia s mentálnym postihnutím i bez neho spoločne zdieľajú každodenný život. Každý člen dostáva podporu, aby mohol rásť, dosahovať svoje ciele a prispievať svojimi darmi a schopnosťami.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Sensorium - Interaktívne múzeum vo Walkringene/Berne (nem. hovoriaci) – 1 dobrovoľník

Začiatok: 1. október

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: Sensorium sa nachádza v meste Emmental a je to priestor určený na vnímanie zmyslami. Koncept tohto interaktívneho múzea vychádza z myšlienok nemeckého filozofa a pedagóga Huga Kükelhausa (1900 - 1984). Na približne 80 stanovištiach, ktoré sa v múzeu nachádzajú, sa kladie dôraz na objavovanie a zážitok. Náš priestor umožňuje uvedomiť si prírodné javy, ako sú rovnováha, rytmus a tvary, a približuje ich malým i veľkým.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

+ prihláška

Nemecko - Berlin - 6 projektov

2022/09-10

↓🗄️✊

Uzávierka: čo najskôr

Stiftung Pro Gemeinsinn, Kindergarten Froschkönig

Začiatok: 1. októbra

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: Stephanus-Stiftung (Stephanova nadácia) je protestantská charitatívna nadácia, ktorá prevádzkuje viac ako 80 sociálnych zariadení a rezidenčných projektov v Berlíne a Brandenbursku. Ponúkame bývanie a podporu pre ľudí so zdravotným postihnutím - deťom, mládeži, starším ľuďom a rodinám v núdzi. Pôsobíme v oblasti vzdelávania, práce, podpory a rekreácie. Nezisková spoločnosť "Stephanus gGmbH Wohnen und Assistenz - Bývanie a pomoc "je súčasťou Nadácie Stephanus. Spoločnosť ponúka bývanie a podporu pre deti, mládež, dospelých a starších ľudí so zdravotným postihnutím. Obyvatelia v nej zvyčajne žijú doživotne, a preto u nás prechádzajú rôznymi etapami bývania a podpory. Stephanus-Stiftung chce prispieť k dosiahnutiu väčšej rovnosti ľudí so zdravotným postihnutím v ich každodennom živote a zároveň vytvoriť väčšie povedomie o kultúrnej, ako aj ľudskej rozmanitosti, čiastočne aj prostredníctvom práce s dobrovoľníkmi (ESC) od roku 2011.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Stephanus Stiftung, Katharina-von-Bora-Haus

Začiatok: 1. septembera

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: Dobrovoľník bude pracovať v Katharina-von-Bora-Haus, rezidenčnom projekte pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje Stephanus Foundation. Nadácia Stephanus koordinuje viac ako 80 inštitúcií po celom v Berlíne a Brandenbursku pre ľudí so zdravotným postihnutím, deti a mládež a starších ľudí. Ponúka sociálne služby, ako napríklad bývanie a starostlivosť, vzdelávacie dielne, denný stacionár centrum, škola, domov pre seniorov, telocvičňa a veľká záhrada. Katharina-von-Bora-Haus ponúka rozmanité bývanie a podporu možnosti pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Šesť pobytových skupín žije v KvBH, pričom každá má osem obyvateľov. . obyvatelia sú vo veku od 25 do 82 rokov. Napriek tomu je väčšina z nich sú starší ľudia s ťažkým telesným a mentálnym postihnutím, napr. demenciou, ktorí potrebujú veľkú starostlivosť.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Stephanus Stiftung, Margarete-Steiff-Haus (Wohngruppe für Kinder und Jugendliche)

Začiatok: 5. októbra

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: Dobrovoľník bude pracovať v pobytovej skupine pre ľudí so zdravotným postihnutím ktorá patrí pod dom Margarete Steiff-Haus, ktorý Stephanus Nadácia Stephusus prevádzkuje. Nadácia Stephanus koordinuje viac ako 80 inštitúcií po celom Berlíne a Brandenbursku pre ľudí so zdravotným postihnutím, deti a mládež. a starších ľudí. Pobytová skupina sa nachádza v Berlíne-Buch, kde žije približne osem ľudí s mentálnym postihnutím vo veku od 23 do 30 rokov, ktorí žijú spolu, ktorým pomáhajú zamestnanci. Každý z obyvateľov má svoju vlastnú izbu, žije čo najnezávislejšie samostatne, ako je to len možné. Cieľom projektu je ponúknuť obyvateľom rovnaké šance a príležitosti ako ľudia bez postihnutia, vrátane podobných bytových podmienok. Preto sa skupina nachádza na 7. poschodí bytového domu v Berlíne-Buch.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Stephanus Stiftung, Margarete-Steiff-Haus, Außenwohngruppe Buch

Začiatok: 5. októbra

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: Stephanus-Stiftung (Stephanova nadácia) je protestantská charitatívna nadácia, ktorá prevádzkuje viac ako 80 sociálnych zariadení a rezidenčných projektov v Berlíne a Brandenbursku. Ponúkame bývanie a podporu pre ľudí so zdravotným postihnutím - deťom, mládeži, starším ľuďom a rodinám v núdzi. Pôsobíme v oblasti vzdelávania, práce, podpory a rekreácie. Nezisková spoločnosť "Stephanus gGmbH Wohnen und Assistenz - Bývanie a pomoc "je súčasťou spoločnosti Stephanus Nadácie Stephanus. Spoločnosť ponúka bývanie a podporu pre deti, mládež, dospelých a starších ľudí so zdravotným postihnutím. Obyvatelia v ňom zvyčajne žijú doživotne, a preto prechádzajú rôznymi fázami bývania a podpory u nás. Nadácia Stephanus-Stiftung chce, aby sa prispieť k dosiahnutiu väčšej rovnosti pre ľudí s so zdravotným postihnutím v ich každodennom živote a zároveň vytvárať väčšie povedomie o kultúrnej, ako aj ľudskej rozmanitosti, čiastočne aj prostredníctvom svojej práce s (ESC) dobrovoľníkmi od roku 2011.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

ICJA office in Berlin, Sending department

Začiatok: 1. septembra

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: ICJA je nezisková organizácia, ktorá vysiela nemecké dobrovoľníkov vo veku od 18 rokov na jeden rok do zahraničia viac ako 40 krajín a na druhej strane organizuje ročné pobyty pre medzinárodných dobrovoľníkov v Nemecku. Cieľom ICJA je uľahčiť rešpektujúce a otvorené interakcie medzi ľuďmi z rôznych kultúr a náboženských prostredí. ICJA chápe svoj výmenný program ako vzdelávací príležitosť. Ústredným prvkom koncepcie ICJA sú kontakty, spolupráca a plodná výmena medzi dobrovoľníkmi pochádzajúcimi z celého sveta. ICJA e.V. je aktívnym členom federácie ICYE (Medzinárodná kultúrna výmena mládeže). V tejto organizácii pôsobí približne 35 ľudí pracuje v kancelárii v Berlíne. Kancelária tiež koordinuje regionálne skupiny po celom Nemecku, kde pôsobia najmä navrátilci.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

ICJA office in Berlin, ESC and SAWA department

Začiatok: 1. septembra

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: ICJA je nezisková organizácia, ktorá posiela nemecké dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov na jeden rok do zahraničia. Je tu viac ako 40 krajín v sieti ICJA, čo umožňuje širokú škálu príležitostí pre nemeckých dobrovoľníkov; ICJA zasa organizuje dobrovoľnícke pobyty pre medzinárodných dobrovoľníkov a pobyty pre utečencov v Nemecku. Cieľom ICJA je uľahčiť rešpektujúce a otvorené interakcie medzi ľuďmi z rôznych kultúr a náboženského prostredia. ICJA chápe svoju výmenu program ako príležitosť na vzdelávanie. Ústredným bodom programu ICJA je sú kontakt, spolupráca a plodná výmena medzi dobrovoľníkmi pochádzajúcimi z celého sveta. ICJA e.V. je aktívnym členom federácie ICYE (International Cultural Youth Exchange). Pracuje v nej približne 35 ľudí v kancelárii v Berlíne. Kancelária tiež koordinuje regionálne skupiny po celom Nemecku, v ktorých sú najmä navrátilci pôsobia.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Albánsko - Junior EU Aid Volunteer, fyzioterapeut

2022/05

↓💪

Uzávierka: čo najskôr

Krátke zhrnutie projektu: Cieľom projektu je ponúknuť fyzioterapiu osobám v núdzi s chronickým zdravotným ochoreniami, ako aj zvýšiť kapacity poskytovateľov starostlivosti v oblasti starostlivosti o osoby s chronickými zdravotnými problémami.
Fyzioterapeut bude ponúkať fyzioterapiu osobám v núdzi, ktoré majú zdravotné problémy a potrebujú túto podporu. Na identifikáciu klientov slúžia priestory, v ktorých sa fyzioterapia sa budú poskytovať, NCCS získa pomoc od komunitných centier obcí, iných mimovládnych organizácií ktoré ponúkajú služby osobám v núdzi bezplatne.
Fyzioterapeut bude raz mesačne školiť opatrovateľov starších ľudí o tom, ako zapojiť starších ľudí do pohybových cvičení.
Konečné úlohy budú závisieť od profilu dobrovoľníka.

Všetko o projekte sa dozviete v infopacku.

Fínsko - 7 projektov

2022/04-09

↓☘️✊🏫🗄

Uzávierka: 24. apríla

  • Špeciálna ľudová škola Lehtimäki – 2 dobrovoľníci, 🛫20.8.2022–19.6.2023 (10 mesiacov)
  • Aktivity workshopu Dagtek – 1 dobrovoľník, 🛫20.8.2022–19.08.2023 (12 mesiacov)
  • Tapola Camphill Village Community – 3 dobrovoľníci, 🛫15.8.2022–14.8.2023 (12 mesiacov)
  • Organizácia výmeny mládeže Maailmanvaihto – ICYE Finland 1 dobrovoľník, 🛫16.8.2022–15.8.2023
  • Komunita Myllylähde – 2 dobrovoľníci, 🛫15.8.2022–14.8.2023 (12 mesiacov)

Okrem toho súrne hľadajú 2 dobrovoľníkov do 👉Cetrumu Voľného Času a 👉biofarmy Vanhamäki. Obdobie dobrovoľníckej činnosti trvá 7 mesiacov začína 🛫hneď, ako sa nájdu vhodní kandidáti. 

Všetko o projektoch, prihlásku a postup vysielania sa dozviete na stránke Maailmanvaihto.

Gruzínsko - Tbilisi

2022/09/10

↓✊👩‍

Uzávierka: 31. máj

Téma:Cieľom organizácie je podporovať fyzický, duchovný a vzdelávací rozvoj mladých ľudí, rozvíjať vzdelávacie iniciatívy v oblasti občianskej spoločnosti, riešenia konfliktov, ľudských práv a budovania mieru a podporovať medzikultúrne vzťahy v gruzínskej spoločnosti a mládeži.

Infopack a všetko o projekte nájdeš u nás na stránke.

Fínsko - Ylivieska

2022/08/10

↓👶

Uzávierka: -

Téma:Mládežnícke centrum a práca s mládežou v obci

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Belgicko - 16 projektov 2022

2022/06

↓👶

Uzávierka: -

Téma:Všetky druhy projektov - mládežnícke centrá, kultúrne centrá, enviromentálne projekty...

Všetko o projektoch nájdeš v brožúre s infopakkmi.

Island - okolie Reykjavíku

2022/09/01

↓🍀📸💻

Uzávierka: 13. jún

Téma:

  • Dobrovoľník pre vzťahy s verejnosťou a komunikáciu
  • Vedúci environmentálneho tábora
  • Vedúci fotografického tábora 

Všetko o projektoch nájdeš v infopacku.

Nemecko - Leipzig

2022/09/01

↓👶

Uzávierka: 22. mája

Téma:starostlivosť o deti, ako je materská škola, ako aj kultúrna a hudobná práca s mládežou.

Všetko o projekte nájdeš na oficiálnej stránke projektu.

*Dátum je vo formáte ROK/MESIAC/DEŇ.
*Tabuľka sa dá zoradiť podľa krajiny, začiatku alebo dĺžky projektu.
*Kliknutím na ponuku sa zobrazí viac info

 

AKÉKOĽVEK OTÁZKY PÍŠTE LENKE NA Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Príklady predošlých projektov

Projekty vyslaných dobrovoľníkov si môžete pozrieť

    na našom Youtube v sérii Be a Volunteer a 

    na Faceboooku v sérii Svetom s dobrovoľníkmi a

    prečítať si o dobrovoľníckych skúsenostiach v článkoch na našom webe v sekcii Blog / O dobrovoľníctve

ESC projekt v krajine „ohňa a ľadu“ alebo „vikingských ság“? (Blogpost z dobrovoľníctva na Islande) 

blog marianka thumbnailKeď som dostala ponuku od KERIC-u napísať o mojej ESC skúsenosti na Islande, bola som vzrušená. Po zapnutí počítača som si uvedomila, že je to rozprávanie na hodiny a hodiny a vlastne ani neviem kde začať. Snáď tým ako sa to celé začalo.

 

Rozhovor o dobrovoľníctve, cestovaní a živote v Brazílii 

Tento krát veľmi špeciálny diel Svetom s dobrovoľníkmi, s ešte špeciálnejšími hosťami, Vlaďou Čabanovou, Katkou Valčekovou a Zdenkom Somorovským, našimi do Brazílie vyslanými dobrovoľníkmi z rokov 2007, 2008 a 2012.

 (ak sa video nezobrazilo, otvorte si ho v Google Chrome)

Práve teraz v Gruzínsku

(ak sa video nezobrazilo, otvorte si ho v Google Chrome)

ICYE - International Cultural Youth Exchange

ICYE logoDobrovoľnícky program, ktorý nie je závislý na finančnej podpore Európskej Únie. Náklady spojené s účasťou na projekte si hradí účastník.

ICYE sieť organizácií vznikla po druhej svetovej vojne medzi Nemeckom a USA, ako prevencia voči ďalším konfliktom. Filozofia siete organizácií bola solidarita a medzinárodná spolupráca. Stratégia siete je mať v krajine jednu ICYE organizáciu, ktorá koordinuje hostiteľské projekty po celej krajine.

Projekt má silný vzdelávací rozmer, ktorý sa zabezpečuje sériou tréningov (pre-departure, on-arrival, mid-term, final, after), prepojenie s lokálnou komunitou (hostiteľská rodina, mentor, miestne hostiteľské organizácie), sociálny rozmer - väčšina projektov je v oblasti sociálnej práce, vzdelávania a ekológie.

Viac informácii o možných projektoch a krajinách sú na stránke https://www.icye.org/ 🔗

 

EU Aid Volunteers

euaid logo long

Tento program Európskej Únie fungoval v rokoch 2014 - 2020 a do roku 2022otvorené posledné výzvy 🔗 na účasť na týchto projektoch.

Ide o humanitárne projekty v krajinách mimo Európskej Únie.

Sú určené pre ľudí s profesionálnymi skúsenosťami v nejakom odbore. Cieľom je rozvoj hostiteľskej komunity.

Účastníci sa môžu zúčastniť od 2 mesiacov do 2 rokov.

Na tento typ projektu sa môžu zúčastňovať opakovane.

Hlásiť sa je možné z ktorejkoľvek krajiny v EÚ.

 (ak sa video nezobrazilo, otvorte si ho v Google Chrome)

Teraz sa pripravuje zmena a v období 2021 - 2027 tento typ projektov sa bude realizovať pod ESC HumanAid. Účastníci budú mať vekový limit od 18 do 35 rokov. Podrobnosti ešte nie sú k dispozícii v detailoch, ale predpokladáme, že v priebehu jarných mesiacov 2021 sa tieto detaily dozvieme.

Dobrovoľníkom sú preplácané nákladyna ubytovanie a cestovné, poistenie, priebežné vzdelávanie a vývoj, mesačný príspevok a príspevok na presídlenie a na pomoc s výdavkami na návrat domov.

 

Erasmus+

erasmusplus logo all en 300dpi

Program Erasmus+ 2021 – 2027 je ešte stále v procese tvorby. Zatiaľ sa nám podarilo zistiť, že sa bude sústreďovať na podporu menších organizácií, aby pracovali systematicky, dlhodobo, lokálne a dali priestor na plánovaný rozvoj práci s mládežou v regiónoch. Toto sa bude diať formou certifikácie. Organizácia si vypracuje projekt, v ktorom vysvetlí svoju víziu činnosti na najbližšie roky, a po schválení, si bude žiadať na túto činnosť financie a bude reportovať dosiahnutie predpokladaných cieľov. Proces by mal viesť k nižšej administratívnej záťaži organizácií.

Veľký dôraz sa v tomto období bude klásť na podporu projektov v oblasti športu.

Taktiež nový program reflektuje na pandemickú situáciu a dôraz je v zahrnutí aj virtuálnych aktivít.

Budeme pozorne sledovať tvorbu nového programu a ihneď, keď získame aktuálnejšie informácie, ich tu budeme publikovať

arrow up

iceland seed instaTrvanie: 5 mesiacov; Začiatok: 1. septembra; Uzávierka: 13. jún
Téma
: Environment, Fotografia, PR;  

georgia 2022 webTrvanie: 10 mesiacov; Začiatok: 10. septembra
Téma: neformálne vzdelávanie, outdoorové aktivity, ľudské práva

Nové pozície v Taliansku webDĺžka: 12/9/6 mesiacov; Uzávierka: -; Téma: dobro. s ľudmi so závyslosťami, s mladými ľudmi, s deťmi, environment, inklúzia, umenie, podnikanie... 

amycos web liveO projekte v 🇪🇸španielskom Burgose nám porozpráva talianska dobrovonlníčka, ktorá je tam práve teraz.

volunteer at vanhamaki finland tinyTrvanie: 7 mesiacov; Začiatok: 1. apríla; Uzávierka: čo najskôr
Téma: Poľnohospodárstvo, ekologické zručnosti, rozvoj vidieka, ecofarma

csm ESK Aufnahme Team HPNews 20221001 ck f568c6d7ca 1Ponuka dobrovoľníctva v berlínskej ICYE
Téma
: Kancelária ICJA v Berlíne, Podpora práce v oddelení pre vysielanie dobrovoľníkov - administratívne úlohy Trvanie: 12 mesiacov; Začiatok: 1. septembra; Uzávierka: čo najskôr

gsm web

Začiatok: 15. júna; Uzávierka:  -  ; Dlžka: 6 mesiacov
Téma: Sociálne médiá, šírenie príležitostí EÚ pre mladých, jurnalistika

amycos thumbUzávierka: čo najskôr; Nástup: apríl; Trvanie: 11 mesiacov
Téma: Udržateľnosť a solidarita, FairTrade, Agenda 2030