Volunteering abroad

 Jump to content: 

KERIC and volunteering are very closely interconnected. Since the beginning of our activities, we have been focusing mainly on international volunteering, which is gradually evolving, according to available projects that can support volunteering activities abroad.

It is a unique opportunity to experience a different culture, gain work experience from different areas, or be part of the local community. One learns a new language, makes new friends abroad and gets to know the country through the eyes of the locals.

European Solidarity Corps

esc logo sk

The European Solidarity Corps is a new European Union initiative that gives young people the opportunity to volunteer or work in their own country or abroad on projects that benefit communities and people across Europe.  

Projects are designed for young people 18 to 30 and there are no entry requirements, such as education or experience. The main goal of the projects is self-development during the project, gaining new experience, knowledge, relationships, or gaining independence.

Projects can be short-term from 2 weeks to 2 months and long-term 2 to 12 months.

search for ESC opportunities screenshot A young person can register on the ESC website 🔗 Search for your project in the database of current projects and apply for a project with the support of the sending organization. When accepted for a project, he is assisted with the preparation of the sending organization.

Upon arrival at the project, the volunteer has his mentor, learns the language of the host country with the support of the host organization, and assists the host organization with its activities.

During the project, the volunteer participates in 1 on-arrival and mid-term training at the invitation of the host national agency.

The project is financially supported by a grant from the European Union and covers travel, accommodation, catering, pocket money, language course, visa, and all costs associated with the implementation of the project.

Every young person can be a long-term ESC volunteer only once in a lifetime.

If a young person lacks opportunities and needs extra support to participate in a project, it is possible to ask for an assistant.

It's important that anyone who is interested and motivated can participate in the project.

Currently open projects of our partners

This table and most of the projects inside are in Slovak and are meant for the Slovak audience. Clicking on the links inside you will be transferred to the Slovak part of the web.

Krajina ▲▼Začiatok ▲▼Trvanie ▲▼ 

Gruzínsko - Tbilisi

2023/01/

↓✊👩‍

Uzávierka: čo najskôr

Téma:Cieľom organizácie je podporovať fyzický, duchovný a vzdelávací rozvoj mladých ľudí, rozvíjať vzdelávacie iniciatívy v oblasti občianskej spoločnosti, riešenia konfliktov, ľudských práv a budovania mieru a podporovať medzikultúrne vzťahy v gruzínskej spoločnosti a mládeži.

Infopack a všetko o projekte nájdeš u nás na stránke.

Taliansko - Molfetta - InCo

2023/01/

↓🇪🇺🧑‍💻

Uzávierka: čo najskôr

Téma: neformálne vzdelávanie, soc. médiá, digitálny marketing

Všetko o projekte nájdeš u nás na stránke.

Taliansko - Trento - Trentino Social Tank

2022/12-01/

↓🇪🇺🧑‍💻🍀

Uzávierka: čo najskôr

Téma:sociálne podnikanie, projektový manažment, vzdelávanie a trvalo udržateľný rozvoj

Pojem „solidárna ekonomika“ sa vzťahuje na súbor ekonomických činností, ktoré podporujú vznik pozitívnych externalít. Sú to (pozitívne) efekty, z ktorých profituje celé spoločenstvo zo samotnej skutočnosti, že sa táto ekonomická činnosť vykonáva.

Si zbehlý na sociálnych sieťach alebo by si sa chcel priučiť digitálnemu marketingu? Tvoba materiálov pre tento projekt Ťa bude baviť.

Všetko o projekte nájdeš u nás na stránke.

Fínsko - Niinikoski - TAPOLA CAMPHILL COMMUNITY

2022/12/

Uzávierka: čo najskôr

Téma: Zdravotné postihnutie, blahobyt, inklúzia, poľnohospodárstvo

TAPOLA CAMPHILL COMMUNITY je živá pobytová a pracovná komunita pre dospelých ľudí so špeciálnymi potrebami. V Tapole žije takmer 50 obyvateľov, ale spolu so spolupracovníkmi a dobrovoľníkmi nás je okolo 90. Komunitu Tapola tvorí päť domov, bio-dynamická farma, rôzne dielne a obchod, v ktorom sa predávajú tapolské remeselné výrobky, bylinné produkty a farmárske potraviny.

Všetko o projekte nájdeš u nás nastránke.

Taliansko - Nettuno - Fattoria Social Farm

2023/01/

Uzávierka: čo najskôr

Téma: Zdravotné postihnutie, blahobyt, inklúzia, sociálne poľnohospodárstvo

Dobrovoľník bude pracovať vo vonkajšom prostredí, v integrovanom tíme pedagógov a ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí podporujú ich vzdelávaciu cestu a učia sa o biologickom a sociálnom poľnohospodárstve.

Facebook: Fattoria Sociale Asino Chi Legge

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Francúzsko - Arques - The Association Community

2022/11-12/

Uzávierka: čo najskôr

Téma: Mládežnícky animátor medzikultúrnych aktivít - v organizácii " Les Bellons "

Dobrovoľník bude pripravovať a realizovať zábavné aktivity pre deti a mládež. (ktorí prichádzajú do nášho združenia a/alebo zo škôl v okolí) s cieľom zvýšiť ich povedomie o rôznych kultúrach/krajinách, rodových stereotypoch, boji proti diskriminácii... .

Cieľom týchto aktivít je umožniť deťom a dospievajúcim pochopiť a zažiť rôzne kultúrne kódy prostredníctvom voľnočasových aktivít).

Všetko o pozícii nájdeš v oficiálnej výzve a v infopacku.

Francúzsko - Arques - The Association Community

2022/11-12/

Uzávierka: čo najskôr

Téma: Mládežnícky animátor medzikultúrnych aktivít - v " International Cooperation Department "

Dobrovoľník bude pripravovať a realizovať zábavné aktivity pre deti a mládež. (ktorí prichádzajú do nášho združenia a/alebo zo škôl v okolí) s cieľom zvýšiť ich povedomie o rôznych kultúrach/krajinách, rodových stereotypoch, boji proti diskriminácii... .

Cieľom týchto aktivít je umožniť deťom a dospievajúcim pochopiť a zažiť rôzne kultúrne kódy prostredníctvom voľnočasových aktivít).

Všetko o pozícii nájdeš v oficiálnej výzve a v infopacku.

Španielsko - Terrassa, Barcelona - `La Vibria Intercultural`

2023/01

🇪🇺💻↓

Uzávierka: čo najskôr

Téma: Projekty medzinárodnej mobility, práca s mládežou a animátor neformálneho vzdelávania

Organizácia `La Vibria Intercultural`

Všetko o projekte nájdeš na webe projektu.

Španielsko - Terrassa, Barcelona - La Víbria Intercultural

2023/01

💻🧒↓

Uzávierka: čo najskôr/p>

Téma: Práca s mládežou, dizajn, komunikácia a správa sociálnych médií

Dobrovoľník by pomáhal pri každodenných komunikačných úlohách, fotografoval podujatia, pripravoval videá, pomáhal zlepšovať našu stránku a tiež podporoval propagáciu mobility mládeže a podieľal sa na organizácii miestnych a medzinárodných aktivít.

Všetko o projekte nájdeš na webe projektu.

Španielsko - Terrassa, Barcelona - Prodis

2023/01/

↓🚶‍🫶🚶‍

Uzávierka: čo najskôr

Téma: Voľný čas a šport (basketbal/futbal) s ľuďmi so zdravotným postihnutím

Dobrovoľnícka služba, pri ktorej je osoba sprevádzaná vo všetkých oblastiach jej pôsobenia. V dopoludňajších hodinách budete môcť sprevádzať osoby, ktoré navštevujeme, na pracovných a vzdelávacích aktivitách, ktoré sa vykonávajú, ako je terapia smiechom, divadlo, služba kaviarne, workshopy osobných a sociálnych zručností, terapeutické prechádzky atď.

Všetko o projekte nájdeš na webe projektu.

Španielsko - Terrassa, Barcelona - La Fact-Fupar

2023/01/

↓🚶‍🫶🚶‍

Uzávierka: čo najskôr

Téma: Voľný čas a šport s ľuďmi so zdravotným postihnutím

Hľadáme 2 dobrovoľníkov ESC, ktorí budú poskytovať podporu oddeleniu voľného času v Centre voľného času a službe zlepšovania autonómie a inklúzie Fupar.

Všetko o projekte nájdeš na webe projektu.

Španielsko - Terrassa, Barcelona - Jeroni de Moragas

2023/01/

↓🚶‍🫶🚶‍

Uzávierka: čo najskôr

Téma: Voľný čas, pracovné aktivity, sociálne začlenenie s ľuďmi so zdravotným postihnutím

Hlavnými úlohami budú: 

 • Poskytovanie sprevádzania a sociálnej podpory, vytváranie významného spojenia s osobou so zdravotným postihnutím.
 • Pomáhať zlepšovať kvalitu života ľudí, o ktorých sa staráme, zdieľaním aktivít, ktoré robí rezidencia a pracovné centrum.
 • Motivovanie skupiny ľudí, o ktorých sa staráme, s cieľom povzbudiť ich k správnemu vykonávaniu činnosti.
 • Mať na starosti odhaľovanie možných incidentov pri rozvoji aktivít a bude aktivizovať účasť tých najpasívnejších.
 • Byť zodpovedný za materiál používaný pri činnosti.
 • Poskytovanie podpory pri aktivitách zameraných na komunitu a sociálne začlenenie.

Všetko o projekte nájdeš na webe projektu.

Fínsko - Vantaa, Helsinki, and Espoo - Nicehearts

2023/01/15

↓🚶‍🫶🚶‍

Uzávierka: čo najskôr

Téma: Zdravý životný štýl, inklúzia, práca s mládežou, organizovanie podujatí, marketing

Organizácia NICEHEARTS bola založená v roku 2001 s cieľom vytvárať komunitné aktivity pre ženy a ich rodiny, ako aj pre dievčatá a mladé ženy pri rešpektovaní rodovej rozmanitosti. NIcehearts je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je umožniť účastníkom nájsť si svoje miesto v spoločnosti ako jej rovnocenní a jedineční členovia.

Všetko o projekte nájdeš u nás na webe.

Nemecko - Berlín - Froschkönig

2023/01/09

↓🧒👶

Uzávierka: čo najskôr

Téma: Práca s deťmi, voľno-ćasové aktivity, organizovanie podujatí

Nadácia "Pro Gemeinsinn" je neziskové združenie, zameraná na predškolské vzdelávanie a mimoškolskú starostlivosť. Jej cieľom je vytvárať pozitívne prostredie pre deti od 1 až 12 rokov, aby sa mohli rozvíjať, učiť, tešiť a rásť a aby sa cítili ako dôležití členovia spoločnosti. Nemecko-francúzska materská škola "Froschkönig/Žabí princ": Na našej materskej škole sa staráme o 75 detí vo veku od 1 do 6 rokov. Počas vychádzok a na našom krásnom teréne sa deti hrajú navzájom vekovo zmiešané.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Nemecko - Berlín - KulturMarktHalle

2023/01

↓🧔‍

Uzávierka: čo najskôr

Téma: Migrácia, organizovanie podujatí, promo, ručné práce

Združenie KulturMarktHalle e.V. vzniklo v roku 2016 ako dobrovoľná iniciatíva ľudí z rôznych profesijných a kultúrnych prostredí. Spájajúcim prvkom bola dobrovoľnícka práca v skupinovom ubytovacom zariadení pre utečencov. Od začiatku bolo našou víziou vytvoriť miesto pre umenie, kultúru, nové myšlienky a iniciatívy, kde je možné stretávanie "starých a nových" Berlínčanov v pestrej štvrti.

Význam ocenenia rôznych kultúrnych a sociálnych prostredí je pre nás rovnako dôležitý ako podpora medzigeneračného prenosu vedomostí, kultúry vzájomného povzbudzovania a posilňovania prostredníctvom komunity a celoživotného vzdelávania a životných skúseností.

Vnímame sa ako priestor posilňujúci nové modely spoločného života a učenia sa v horizontálnych a väčšinou samostatne organizovaných štruktúrach. V máji 2018 sme toto miesto našli v prázdnom obchodnom dome v bývalom východnom Berlíne a začali sme myšlienku KulturMarktHalle realizovať. O koncepcii KulturMarktHalle sa diskutovalo, plánovala sa a rozvíjala ako model na spoločných workshopoch s miestnymi obyvateľmi rôzneho pôvodu. Na mesačných valných zhromaždeniach a prostredníctvom prípravných prác projektových skupín, ako sú: výstavy, podujatia, kultúra, financie a priestorové plánovanie, sa koncept prehodnocoval, upravoval, ďalej štruktúroval a dopĺňal.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Nemecko - Berlín - Global New Generation: Family Space

2023/01

↓👶

Uzávierka: čo najskôr

Téma: Migrácia, práca s deťmi, organizovanie podujatí, promo

Organizácia Global New Generation Berlin e.V. vznikla v januári 2008 ako materská iniciatíva a bola zaregistrovaná ako neziskové združenie. Iniciátormi projektu sú rodičia multietnických detí, ktorí sa v každodennom živote stretávajú s rasisticky motivovanými predsudkami a útokmi. Projektová organizácia vytvára bezpečné prostredie, v ktorom sú všetky deti jedinečné a výnimočné. V ktorom rodiny a pedagógovia rôzneho pôvodu medzigeneračne spolupracujú na kompetenciách našich detí a mladých ľudí a ich prostredia. Posilňujeme ich sebadôveru a v našich workshopoch im dávame možnosť naučiť sa všetky nástroje, ktoré potrebujú na to, aby mohli dobre žiť v globálnom svete plnom zmien.

Berlín je hlavné a najväčšie mesto Nemecka. Berlín je svetové mesto kultúry, politiky, médií a vedy. V meste sa naďalej usadzujú mladí ľudia, medzinárodní umelci a podnikatelia, ktorí z Berlína urobili obľúbené centrum zábavy vo svete. Projekt má sídlo vo štvrti Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg vo východnej centrálnej časti Berlína. Je to veľmi aktívne, živé a medzikultúrne miesto na život s podielom ľudí s migračným pozadím viac ako 40 %.

Dobrovoľník bude mať možnosť pracovať vo všetkých oblastiach projektu. Spolu s tímom bude dobrovoľník pracovať s deťmi a mladými ľuďmi z ťažkého rodinného prostredia alebo v ťažkých životných podmienkach. Keďže združenie ponúka širokú škálu aktivít a projektov, úlohy dobrovoľníka môžu byť rôznorodé v závislosti od zručností a záujmov. Možnými úlohami sú pomoc deťom s domácimi úlohami, podpora personálu alebo s voľnočasovými aktivitami, ako sú umenie a šport.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Taliansko - Molfetta - Associazione "Appoggiati a me"

2023/12-01

↓🦹

Uzávierka: čo naskôr

Téma: dobrovoľnícke aktivity s autistickou mládežou, voľný čas a vzdelávacie aktivity

Associazione "Appoggiati a me Onlus" sa zrodilo v marci 2014 vďaka odhodlaniu skupiny rodičov, ktorých spojila potreba vyplniť medzery vo verejnej starostlivosti v oblasti zdravotného postihnutia a túžba vybudovať dlhodobo udržateľný životný projekt pre budúcnosť skutočného sociálneho začlenenia vlastných detí.

Cieľom združenia je zlepšiť samostatnosť a sociálne začlenenie budúcich dospelých ľudí so zdravotným postihnutím prostredníctvom intenzívnych individualizovaných opatrení.

Väčšinu cieľovej skupiny tvoria deti/dospievajúci s diagnózou poruchy autistického spektra, ale sú tu aj osoby s motorickým postihnutím. Združenie poskytuje rodinám právnu podporu súvisiacu so zdravotným postihnutím. Vytvára osvetové podujatia, bezplatné informačné semináre a vzdelávacie projekty pre učiteľov a odborníkov.

Organizácia sa spolieha na podporu dobrovoľníkov, odborníkov a priateľov, ktorí sa angažujú podporovať integráciu zdravotne postihnutých do každodenného života.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Taliansko - Molfetta - AUSER

2023/12-01

↓👵

Uzávierka: čo naskôr

Téma: dobrovoľnícke aktivity so seniormi

Auser Molfeta ODV "Auser" je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je podpora aktívneho starnutia starších ľudí a posilnenie ich úlohy v spoločnosti. Hoci sa organizácia zameriava predovšetkým na starších ľudí, je otvorená budovaniu plodných vzťahov a dialógu medzi generáciami, národnosťami a rôznymi kultúrami.

Hlavnými cieľmi našej organizácie sú:

 • zlepšiť kvalitu života dospelých a starších ľudí;
 • bojovať proti všetkým formám sociálneho vylúčenia a diskriminácie, najmä voči migrantom, starším ľuďom a ženám všetkých vekových kategórií. veku;
 • podporovať zraniteľné a znevýhodnené osoby a znižovať nerovnosti rozšírené v modernej spoločnosti;
 • šíriť kultúru a iniciatívy solidarity a účasti;
 • podporovať hodnotu skúseností, zručností, tvorivosti a nápadov starších ľudí;
 • rozvíjať a podporovať vzťahy solidarity a s mladšími generáciami.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Polsko - Varšava, Bielsko-Biala - Active Women Association

2023/01

↓👵

Uzávierka: čo najskôr

Téma: Neformálne aktivity v alternatívnej, demokratickej lesnej škole

Miesto: 2 mestá v Poľsku: 1 osoba - Bielsko-Biala a 2 osoby - Varšava (budú mať spoločnú izbu, takže najlepšie 2 osoby rovnakého pohlavia);

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Taliansko - 8 otvorených projektov (JOINT)

2023/02

↓👵

Uzávierka: čo najskôr

Téma: mládežnícke a kultúrne centrá, enviro hostel, ochrana prírody, farma

Všetko o projekte nájdeš u nás na stránke.

Španielsko - Burgos - Amycos

2023/04

↓🍀👦

Uzávierka: 5. februára

Téma: Migrácia, organizovanie podujatí, promo, enviroment, neformálne vzdelavanie s deťmi a mládežou

Do projektu sa zapoja 3 motivovaní dobrovoľníci z rôznych krajín. Dobrovoľníci budú pracovať s Amycos v meste Burgos a jeho provincii. Projekt sa zameriava na 3 hlavné línie:
1. Globálne občianske vzdelávanie pre ľudí (najmä deti) z miestnej komunity, a to prostredníctvom pomoci organizácii pri rozbiehaní kurzov, workshopov a rôznych typov podujatí súvisiacich s trvalo udržateľným rozvojom a solidaritou; 
2. Sociálna činnosť  - dobrovoľníci budú spolupracovať s ďalšími organizáciami v Burgose a vykonávať každodennú podporu prisťahovalcom z mesta v podmienkach nedostatku prostredníctvom jazykových kurzov, podpory škôl a voľnočasových aktivít;
3. Projektový manažment a propagácia miestneho a medzinárodného dobrovoľníctva prostredníctvom vytvárania stretnutí, vzdelávacích workshopov, kultúrnych a solidárnych podujatí a riadenia európskych a medzinárodných projektov spolupráce a vzdelávania.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Fínsko - Kårkulla: Aktivity dielne Dagtek

2023/02/25

Uzávierka: -

Téma: Úlohou dobrovoľníka je podporovať ľudí s mentálnym postihnutím a poruchami autistického spektra pri umelecko-remeselných prácach a každodenných činnostiach.

Všetko o projekte nájdeš u nich nawebe.

Fínsko - Služby pre seniorov Valona a vzdelávanie STEP (Kirkkopalvelut ry)

2023/04/01

↓👵

Uzávierka: -

Téma: Dobrovoľníci budú pracovať najmä v službách pre seniorov, podporovať a organizovať aktivity pre starších ľudí. Dobrovoľníci budú pomáhať aj pri organizovaní vzdelávacích aktivít (napríklad výtvarných a hudobných) a pri podpore študentov so špeciálnymi potrebami.

Všetko o projekte nájdeš u nich nawebe.

Slovinsko - ŠKOFJA LOKA

2023/08-09

↓👦

Uzávierka: 14. február

Téma: Hlavným cieľom projektu je nadviazať na dobre zavedenú tradíciu prepájania príbuzných miestnych organizácií, ktoré realizujú vzdelávacie, sociálne a preventívne programy pre deti a a mládež a pre iné zraniteľné skupiny sociálne skupiny

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

*Dátum je vo formáte ROK/MESIAC/DEŇ.
*Tabuľka sa dá zoradiť podľa krajiny, začiatku alebo dĺžky projektu.
*Kliknutím na ponuku sa zobrazí viac info

 

AKÉKOĽVEK OTÁZKY PÍŠTE ALEBO VOLAJTE LENKE:

Lenka Hruškova Lenka Hrušková
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+421 917 435 798

 

Examples of previoius volunteering

Talks, presentations, and articles from our previous volunteers can be found:

    on our Youtube in the plalist Be a Volunteer,

    on our Faceboooku in the series World with Volunteers, and

    on our website in the Blog section / About volunteering 

ESC project in a land of "fire and ice" or "Viking sagas"?(Blogpost from volunteering in Iceland) 

blog marianka thumbnailWhen I received an offer from KERIC to write about my ESC experience in Iceland, I was excited. After turning on the computer, I realized it was talking for hours and hours and I don't even know where to start. Maybe that's how it all started.

 

 

Burgos Solidaria 2018 - Simon's volunteering project in Spain 

blog simon thumbnailA lot of people ask me what I did during my volunteering in Spain, so I'll tell you a bit of this story today.

 

 

Volunteering in Costarica 

EU Aid Volunteers

euaid logo long

This European Union program ran from 2014 to 2020 and the last calls for participation in these projects are open until 2022.

These are humanitarian projects in countries outside the European Union.

They are designed for people with professional experience in the field. The goal is to develop the host community.

Participants can participate from 2 months to 2 years.

They can participate in this type of project repeatedly.

It is possible to apply from any country in the EU.

A change is now being prepared and in the period 2021 - 2027 this type of project will be implemented under ESC HumanAid. Participants will have an age limit of 18 to 35 years. Details are not yet available, but we expect to learn these details during the spring months of 2021.

Volunteers are reimbursed for accommodation, travel expenses, insurance, continuing education, and development, they receive a monthly allowance, resettlement allowance and are assisted with return expenses.

Erasmus+

erasmusplus logo all en 300dpi

The Erasmus + 2021 - 2027 program is still in the process of being created. So far, we have managed to find out that it will focus on supporting smaller organizations to work systematically, long-term, locally, and that they will provide space for the planned development of youth work in the regions. This will be carried out through the form of certification. The organization will develop a project explaining its vision for the activity in the coming years, and after approval, will apply for funding for this activity and will report on the achievement of the intended goals. The process should lead to a lower administrative burden for organizations.

During this period, great emphasis will be placed on supporting projects in the field of sports.

The new program also reflects on the pandemic situation and emphasis is put on the inclusion of virtual activities.

We will closely monitor the creation of the new program and as soon as we obtain more up-to-date information, we will publish it here

arrow up