Volunteering abroad

 Jump to content: 

KERIC and volunteering are very closely interconnected. Since the beginning of our activities, we have been focusing mainly on international volunteering, which is gradually evolving, according to available projects that can support volunteering activities abroad.

It is a unique opportunity to experience a different culture, gain work experience from different areas, or be part of the local community. One learns a new language, makes new friends abroad and gets to know the country through the eyes of the locals.

European Solidarity Corps

esc logo sk

The European Solidarity Corps is a new European Union initiative that gives young people the opportunity to volunteer or work in their own country or abroad on projects that benefit communities and people across Europe.  

Projects are designed for young people 18 to 30 and there are no entry requirements, such as education or experience. The main goal of the projects is self-development during the project, gaining new experience, knowledge, relationships, or gaining independence.

Projects can be short-term from 2 weeks to 2 months and long-term 2 to 12 months.

search for ESC opportunities screenshot A young person can register on the ESC website 🔗 Search for your project in the database of current projects and apply for a project with the support of the sending organization. When accepted for a project, he is assisted with the preparation of the sending organization.

Upon arrival at the project, the volunteer has his mentor, learns the language of the host country with the support of the host organization, and assists the host organization with its activities.

During the project, the volunteer participates in 1 on-arrival and mid-term training at the invitation of the host national agency.

The project is financially supported by a grant from the European Union and covers travel, accommodation, catering, pocket money, language course, visa, and all costs associated with the implementation of the project.

Every young person can be a long-term ESC volunteer only once in a lifetime.

If a young person lacks opportunities and needs extra support to participate in a project, it is possible to ask for an assistant.

It's important that anyone who is interested and motivated can participate in the project.

Currently open projects of our partners

This table and most of the projects inside are in Slovak and are meant for the Slovak audience. Clicking on the links inside you will be transferred to the Slovak part of the web.

Krajina ▲▼Začiatok ▲▼Trvanie ▲▼ 

Turecko - Ankara

2022/06/15

↓📸

Deadline: -

Téma: Socilálne siete, médiá, promovanie príležitostí pre mladých.

Všetko o projekte nájdete u nás na stránke.

Nemecko - Berlín

2022/09/01

↓🗄️

Deadline: čo najskôr

Téma: Kancelária ICJA v Berlíne, Podpora práce v oddelení pre vysielanie s veľmi dobrou znalosťou nemčiny (B2/C1) a dobrou znalosťou angličtiny (B1/B2), administratívne úlohy

Všetko o projekte nájdete u nás na stránke.

Taliansko - Bolzano/Trento(17 pozícii)

2022/03-09

↓👧☘️✊🗄️📸

Uzávierka: čo najskôr

Téma: dobrovoľníctvo so staršími ľudmi, s ľudmi so závyslosťami, s ľuďmi zo sociálne slabších skupín, s mladými ľudmi, s deťmi, environment, inklúzia, umenie, podnikanie...

Viac info na našej webovej stránke.

Španielsko - Burgos

2022/05

↓☘️

Uzávierka: čo najskôr

Téma: Udržateľnosť - komunitná záhrada, agrikultúra

Viac info v infopacku.

Švajčiarsko - Geneva(fr.)/Berne(nem.) - 2 projekty

2022/08/29

↓☘️🇪🇺✊👧

Uzávierka: 31. marec

L'Arche la Corolle v Geneva (franc. hovoriaci) – 2 dobrovoľníci

Začiatok: 29. august

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: La Corolle je inštitúcia, ktorá prijíma ľudí s mentálnym postihnutím, ako aj "komunita l'Arche". L'Arche vytvára komunity, v ktorých členovia s mentálnym postihnutím i bez neho spoločne zdieľajú každodenný život. Každý člen dostáva podporu, aby mohol rásť, dosahovať svoje ciele a prispievať svojimi darmi a schopnosťami.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Sensorium - Interaktívne múzeum vo Walkringene/Berne (nem. hovoriaci) – 1 dobrovoľník

Začiatok: 1. október

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: Sensorium sa nachádza v meste Emmental a je to priestor určený na vnímanie zmyslami. Koncept tohto interaktívneho múzea vychádza z myšlienok nemeckého filozofa a pedagóga Huga Kükelhausa (1900 - 1984). Na približne 80 stanovištiach, ktoré sa v múzeu nachádzajú, sa kladie dôraz na objavovanie a zážitok. Náš priestor umožňuje uvedomiť si prírodné javy, ako sú rovnováha, rytmus a tvary, a približuje ich malým i veľkým.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

+ prihláška

Nemecko - Berlin - 6 projektov

2022/09-10

↓🗄️✊

Uzávierka: čo najskôr

Stiftung Pro Gemeinsinn, Kindergarten Froschkönig

Začiatok: 1. októbra

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: Stephanus-Stiftung (Stephanova nadácia) je protestantská charitatívna nadácia, ktorá prevádzkuje viac ako 80 sociálnych zariadení a rezidenčných projektov v Berlíne a Brandenbursku. Ponúkame bývanie a podporu pre ľudí so zdravotným postihnutím - deťom, mládeži, starším ľuďom a rodinám v núdzi. Pôsobíme v oblasti vzdelávania, práce, podpory a rekreácie. Nezisková spoločnosť "Stephanus gGmbH Wohnen und Assistenz - Bývanie a pomoc "je súčasťou Nadácie Stephanus. Spoločnosť ponúka bývanie a podporu pre deti, mládež, dospelých a starších ľudí so zdravotným postihnutím. Obyvatelia v nej zvyčajne žijú doživotne, a preto u nás prechádzajú rôznymi etapami bývania a podpory. Stephanus-Stiftung chce prispieť k dosiahnutiu väčšej rovnosti ľudí so zdravotným postihnutím v ich každodennom živote a zároveň vytvoriť väčšie povedomie o kultúrnej, ako aj ľudskej rozmanitosti, čiastočne aj prostredníctvom práce s dobrovoľníkmi (ESC) od roku 2011.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Stephanus Stiftung, Katharina-von-Bora-Haus

Začiatok: 1. septembera

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: Dobrovoľník bude pracovať v Katharina-von-Bora-Haus, rezidenčnom projekte pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje Stephanus Foundation. Nadácia Stephanus koordinuje viac ako 80 inštitúcií po celom v Berlíne a Brandenbursku pre ľudí so zdravotným postihnutím, deti a mládež a starších ľudí. Ponúka sociálne služby, ako napríklad bývanie a starostlivosť, vzdelávacie dielne, denný stacionár centrum, škola, domov pre seniorov, telocvičňa a veľká záhrada. Katharina-von-Bora-Haus ponúka rozmanité bývanie a podporu možnosti pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Šesť pobytových skupín žije v KvBH, pričom každá má osem obyvateľov. . obyvatelia sú vo veku od 25 do 82 rokov. Napriek tomu je väčšina z nich sú starší ľudia s ťažkým telesným a mentálnym postihnutím, napr. demenciou, ktorí potrebujú veľkú starostlivosť.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Stephanus Stiftung, Margarete-Steiff-Haus (Wohngruppe für Kinder und Jugendliche)

Začiatok: 5. októbra

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: Dobrovoľník bude pracovať v pobytovej skupine pre ľudí so zdravotným postihnutím ktorá patrí pod dom Margarete Steiff-Haus, ktorý Stephanus Nadácia Stephusus prevádzkuje. Nadácia Stephanus koordinuje viac ako 80 inštitúcií po celom Berlíne a Brandenbursku pre ľudí so zdravotným postihnutím, deti a mládež. a starších ľudí. Pobytová skupina sa nachádza v Berlíne-Buch, kde žije približne osem ľudí s mentálnym postihnutím vo veku od 23 do 30 rokov, ktorí žijú spolu, ktorým pomáhajú zamestnanci. Každý z obyvateľov má svoju vlastnú izbu, žije čo najnezávislejšie samostatne, ako je to len možné. Cieľom projektu je ponúknuť obyvateľom rovnaké šance a príležitosti ako ľudia bez postihnutia, vrátane podobných bytových podmienok. Preto sa skupina nachádza na 7. poschodí bytového domu v Berlíne-Buch.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Stephanus Stiftung, Margarete-Steiff-Haus, Außenwohngruppe Buch

Začiatok: 5. októbra

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: Stephanus-Stiftung (Stephanova nadácia) je protestantská charitatívna nadácia, ktorá prevádzkuje viac ako 80 sociálnych zariadení a rezidenčných projektov v Berlíne a Brandenbursku. Ponúkame bývanie a podporu pre ľudí so zdravotným postihnutím - deťom, mládeži, starším ľuďom a rodinám v núdzi. Pôsobíme v oblasti vzdelávania, práce, podpory a rekreácie. Nezisková spoločnosť "Stephanus gGmbH Wohnen und Assistenz - Bývanie a pomoc "je súčasťou spoločnosti Stephanus Nadácie Stephanus. Spoločnosť ponúka bývanie a podporu pre deti, mládež, dospelých a starších ľudí so zdravotným postihnutím. Obyvatelia v ňom zvyčajne žijú doživotne, a preto prechádzajú rôznymi fázami bývania a podpory u nás. Nadácia Stephanus-Stiftung chce, aby sa prispieť k dosiahnutiu väčšej rovnosti pre ľudí s so zdravotným postihnutím v ich každodennom živote a zároveň vytvárať väčšie povedomie o kultúrnej, ako aj ľudskej rozmanitosti, čiastočne aj prostredníctvom svojej práce s (ESC) dobrovoľníkmi od roku 2011.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

ICJA office in Berlin, Sending department

Začiatok: 1. septembra

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: ICJA je nezisková organizácia, ktorá vysiela nemecké dobrovoľníkov vo veku od 18 rokov na jeden rok do zahraničia viac ako 40 krajín a na druhej strane organizuje ročné pobyty pre medzinárodných dobrovoľníkov v Nemecku. Cieľom ICJA je uľahčiť rešpektujúce a otvorené interakcie medzi ľuďmi z rôznych kultúr a náboženských prostredí. ICJA chápe svoj výmenný program ako vzdelávací príležitosť. Ústredným prvkom koncepcie ICJA sú kontakty, spolupráca a plodná výmena medzi dobrovoľníkmi pochádzajúcimi z celého sveta. ICJA e.V. je aktívnym členom federácie ICYE (Medzinárodná kultúrna výmena mládeže). V tejto organizácii pôsobí približne 35 ľudí pracuje v kancelárii v Berlíne. Kancelária tiež koordinuje regionálne skupiny po celom Nemecku, kde pôsobia najmä navrátilci.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

ICJA office in Berlin, ESC and SAWA department

Začiatok: 1. septembra

Trvanie: 12 mesiacov

Téma: ICJA je nezisková organizácia, ktorá posiela nemecké dobrovoľníkov vo veku nad 18 rokov na jeden rok do zahraničia. Je tu viac ako 40 krajín v sieti ICJA, čo umožňuje širokú škálu príležitostí pre nemeckých dobrovoľníkov; ICJA zasa organizuje dobrovoľnícke pobyty pre medzinárodných dobrovoľníkov a pobyty pre utečencov v Nemecku. Cieľom ICJA je uľahčiť rešpektujúce a otvorené interakcie medzi ľuďmi z rôznych kultúr a náboženského prostredia. ICJA chápe svoju výmenu program ako príležitosť na vzdelávanie. Ústredným bodom programu ICJA je sú kontakt, spolupráca a plodná výmena medzi dobrovoľníkmi pochádzajúcimi z celého sveta. ICJA e.V. je aktívnym členom federácie ICYE (International Cultural Youth Exchange). Pracuje v nej približne 35 ľudí v kancelárii v Berlíne. Kancelária tiež koordinuje regionálne skupiny po celom Nemecku, v ktorých sú najmä navrátilci pôsobia.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Albánsko - Junior EU Aid Volunteer, fyzioterapeut

2022/05

↓💪

Uzávierka: čo najskôr

Krátke zhrnutie projektu: Cieľom projektu je ponúknuť fyzioterapiu osobám v núdzi s chronickým zdravotným ochoreniami, ako aj zvýšiť kapacity poskytovateľov starostlivosti v oblasti starostlivosti o osoby s chronickými zdravotnými problémami.
Fyzioterapeut bude ponúkať fyzioterapiu osobám v núdzi, ktoré majú zdravotné problémy a potrebujú túto podporu. Na identifikáciu klientov slúžia priestory, v ktorých sa fyzioterapia sa budú poskytovať, NCCS získa pomoc od komunitných centier obcí, iných mimovládnych organizácií ktoré ponúkajú služby osobám v núdzi bezplatne.
Fyzioterapeut bude raz mesačne školiť opatrovateľov starších ľudí o tom, ako zapojiť starších ľudí do pohybových cvičení.
Konečné úlohy budú závisieť od profilu dobrovoľníka.

Všetko o projekte sa dozviete v infopacku.

Fínsko - 7 projektov

2022/04-09

↓☘️✊🏫🗄

Uzávierka: 24. apríla

  • Špeciálna ľudová škola Lehtimäki – 2 dobrovoľníci, 🛫20.8.2022–19.6.2023 (10 mesiacov)
  • Aktivity workshopu Dagtek – 1 dobrovoľník, 🛫20.8.2022–19.08.2023 (12 mesiacov)
  • Tapola Camphill Village Community – 3 dobrovoľníci, 🛫15.8.2022–14.8.2023 (12 mesiacov)
  • Organizácia výmeny mládeže Maailmanvaihto – ICYE Finland 1 dobrovoľník, 🛫16.8.2022–15.8.2023
  • Komunita Myllylähde – 2 dobrovoľníci, 🛫15.8.2022–14.8.2023 (12 mesiacov)

Okrem toho súrne hľadajú 2 dobrovoľníkov do 👉Cetrumu Voľného Času a 👉biofarmy Vanhamäki. Obdobie dobrovoľníckej činnosti trvá 7 mesiacov začína 🛫hneď, ako sa nájdu vhodní kandidáti. 

Všetko o projektoch, prihlásku a postup vysielania sa dozviete na stránke Maailmanvaihto.

Gruzínsko - Tbilisi

2022/09/10

↓✊👩‍

Uzávierka: 31. máj

Téma:Cieľom organizácie je podporovať fyzický, duchovný a vzdelávací rozvoj mladých ľudí, rozvíjať vzdelávacie iniciatívy v oblasti občianskej spoločnosti, riešenia konfliktov, ľudských práv a budovania mieru a podporovať medzikultúrne vzťahy v gruzínskej spoločnosti a mládeži.

Infopack a všetko o projekte nájdeš u nás na stránke.

Fínsko - Ylivieska

2022/08/10

↓👶

Uzávierka: -

Téma:Mládežnícke centrum a práca s mládežou v obci

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Belgicko - 16 projektov 2022

2022/06

↓👶

Uzávierka: -

Téma:Všetky druhy projektov - mládežnícke centrá, kultúrne centrá, enviromentálne projekty...

Všetko o projektoch nájdeš v brožúre s infopakkmi.

Island - okolie Reykjavíku

2022/09/01

↓🍀📸💻

Uzávierka: 13. jún

Téma:

  • Dobrovoľník pre vzťahy s verejnosťou a komunikáciu
  • Vedúci environmentálneho tábora
  • Vedúci fotografického tábora 

Všetko o projektoch nájdeš v infopacku.

Nemecko - Leipzig

2022/09/01

↓👶

Uzávierka: 22. mája

Téma:starostlivosť o deti, ako je materská škola, ako aj kultúrna a hudobná práca s mládežou.

Všetko o projekte nájdeš na oficiálnej stránke projektu.

*Dátum je vo formáte ROK/MESIAC/DEŇ.
*Tabuľka sa dá zoradiť podľa krajiny, začiatku alebo dĺžky projektu.
*Kliknutím na ponuku sa zobrazí viac info

 

AKÉKOĽVEK OTÁZKY PÍŠTE LENKE NA This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Examples of previoius volunteering

Talks, presentations, and articles from our previous volunteers can be found:

    on our Youtube in the plalist Be a Volunteer,

    on our Faceboooku in the series World with Volunteers, and

    on our website in the Blog section / About volunteering 

ESC project in a land of "fire and ice" or "Viking sagas"?(Blogpost from volunteering in Iceland) 

blog marianka thumbnailWhen I received an offer from KERIC to write about my ESC experience in Iceland, I was excited. After turning on the computer, I realized it was talking for hours and hours and I don't even know where to start. Maybe that's how it all started.

 

 

Burgos Solidaria 2018 - Simon's volunteering project in Spain 

blog simon thumbnailA lot of people ask me what I did during my volunteering in Spain, so I'll tell you a bit of this story today.

 

 

Volunteering in Costarica 

ICYE - International Cultural Youth Exchange

ICYE logo

A voluntary program that is not dependent on European Union financial support. The costs associated with participation in the project are paid by the participant.

The ICYE network of organizations was established after World War II between Germany and the United States to prevent further conflicts. The philosophy of the network of organizations was solidarity and international cooperation. The strategy of the network is to have one ICYE organization in each country, which coordinates host projects throughout the country.

The project has a strong educational dimension, which is ensured by a series of trainings (pre-departure, on-arrival, mid-term, final, after), connection with the local community (host family, mentor, local host organizations), social dimension - most projects are in the field of social work, education, and ecology.

More information on possible projects and countries can be found at https://www.icye.org/

 

EU Aid Volunteers

euaid logo long

This European Union program ran from 2014 to 2020 and the last calls for participation in these projects are open until 2022.

These are humanitarian projects in countries outside the European Union.

They are designed for people with professional experience in the field. The goal is to develop the host community.

Participants can participate from 2 months to 2 years.

They can participate in this type of project repeatedly.

It is possible to apply from any country in the EU.

A change is now being prepared and in the period 2021 - 2027 this type of project will be implemented under ESC HumanAid. Participants will have an age limit of 18 to 35 years. Details are not yet available, but we expect to learn these details during the spring months of 2021.

Volunteers are reimbursed for accommodation, travel expenses, insurance, continuing education, and development, they receive a monthly allowance, resettlement allowance and are assisted with return expenses.

Erasmus+

erasmusplus logo all en 300dpi

The Erasmus + 2021 - 2027 program is still in the process of being created. So far, we have managed to find out that it will focus on supporting smaller organizations to work systematically, long-term, locally, and that they will provide space for the planned development of youth work in the regions. This will be carried out through the form of certification. The organization will develop a project explaining its vision for the activity in the coming years, and after approval, will apply for funding for this activity and will report on the achievement of the intended goals. The process should lead to a lower administrative burden for organizations.

During this period, great emphasis will be placed on supporting projects in the field of sports.

The new program also reflects on the pandemic situation and emphasis is put on the inclusion of virtual activities.

We will closely monitor the creation of the new program and as soon as we obtain more up-to-date information, we will publish it here

arrow up