Volunteering abroad

 Jump to content: 

KERIC and volunteering are very closely interconnected. Since the beginning of our activities, we have been focusing mainly on international volunteering, which is gradually evolving, according to available projects that can support volunteering activities abroad.

It is a unique opportunity to experience a different culture, gain work experience from different areas, or be part of the local community. One learns a new language, makes new friends abroad and gets to know the country through the eyes of the locals.

European Solidarity Corps

esc logo sk

The European Solidarity Corps is a new European Union initiative that gives young people the opportunity to volunteer or work in their own country or abroad on projects that benefit communities and people across Europe.  

Projects are designed for young people 18 to 30 and there are no entry requirements, such as education or experience. The main goal of the projects is self-development during the project, gaining new experience, knowledge, relationships, or gaining independence.

Projects can be short-term from 2 weeks to 2 months and long-term 2 to 12 months.

search for ESC opportunities screenshot A young person can register on the ESC website 🔗 Search for your project in the database of current projects and apply for a project with the support of the sending organization. When accepted for a project, he is assisted with the preparation of the sending organization.

Upon arrival at the project, the volunteer has his mentor, learns the language of the host country with the support of the host organization, and assists the host organization with its activities.

During the project, the volunteer participates in 1 on-arrival and mid-term training at the invitation of the host national agency.

The project is financially supported by a grant from the European Union and covers travel, accommodation, catering, pocket money, language course, visa, and all costs associated with the implementation of the project.

Every young person can be a long-term ESC volunteer only once in a lifetime.

If a young person lacks opportunities and needs extra support to participate in a project, it is possible to ask for an assistant.

It's important that anyone who is interested and motivated can participate in the project.

Currently open projects of our partners

This table and most of the projects inside are in Slovak and are meant for the Slovak audience. Clicking on the links inside you will be transferred to the Slovak part of the web.

Krajina ▲▼Začiatok ▲▼Trvanie ▲▼ 

Taliansko - Nettuno - Fattoria Social Farm

2023/06/

Uzávierka: čo najskôr

Téma: Zdravotné postihnutie, blahobyt, inklúzia, sociálne poľnohospodárstvo

Dobrovoľník bude pracovať vo vonkajšom prostredí, v integrovanom tíme pedagógov a ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí podporujú ich vzdelávaciu cestu a učia sa o biologickom a sociálnom poľnohospodárstve.

Facebook: Fattoria Sociale Asino Chi Legge

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Taliansko - 4 projekty (JOINT)

2023/06

↓👵

Uzávierka: čo najskôr

Téma: mládežnícke organizácie, enviro hostely

Všetko o projekte nájdeš u nás na stránke.

Slovinsko - ŠKOFJA LOKA

2023/08-09

↓👦

Uzávierka: 14. február

Téma: Hlavným cieľom projektu je nadviazať na dobre zavedenú tradíciu prepájania príbuzných miestnych organizácií, ktoré realizujú vzdelávacie, sociálne a preventívne programy pre deti a a mládež a pre iné zraniteľné skupiny sociálne skupiny

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Island - SEEDS

2023/09/11

↓🍀💻📸

Uzávierka: 21. apríla

Téma: Neformálne vzdelávanie, marketing, environmentalistika a ochrana prírody, manuálna práca, fotografovanie

Úlohy dobrovoľníkov:

1. Vedúci environmentálnych táborov - dobrovoľníci, ktorí pomáhajú pri koordinácii a účasti na medzinárodných workcampoch na ochranu prírody po celom Islande a na zimných environmentálnych vzdelávacích aktivitách a virtuálnych táboroch, ako aj na projektoch sociálnej solidarity v Reykjavíku. Pôsobia tiež ako spojovací článok medzi islandskými hostiteľmi a medzinárodnými krátkodobými dobrovoľníkmi.

2. Vedúci fotografických táborov - dobrovoľníci, ktorí pomáhajú pri koordinácii a účasti na medzinárodných táboroch týkajúcich sa fotografovania, environmentálneho povedomia a pri koordinácii našich umeleckých a kultúrnych projektov v Reykjavíku.  Podieľajú sa aj na našich iných projektoch sociálnej solidarity v Reykjavíku.

3. Dobrovoľník pre vzťahy s verejnosťou a komunikáciu - dobrovoľníci, ktorí pôsobia v našej kancelárii v Reykjavíku a ktorí pomáhajú pri tvorbe a správe online obsahu na účtoch sociálnych médií SEEDS a zúčastňujú sa na umeleckých, kultúrnych a vzdelávacích aktivitách SEEDS. Podieľajú sa aj na našich projektoch sociálnej solidarity v Reykjavíku.

Všetko o projekte nájdeš na webe organizácie.

Na projekt sa môžeš prihlásiť vyplnením prihlášky a poslaním CV a motivačného listu v angličtine na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Švajčiarsko - KiM Jugendland (German speaking part)

2023/07/01

↓👧

Uzávierka: 30. apríl

Téma: podpora zdravia a neformálne vzdelávanie

KiM - Kinder im Mittelpunkt je organizácia, ktorá pôsobí v oblasti detskej a práci s mládežou. KiM prevádzkuje najmä miesto stretávania detí a mladých ľudí v Allschwil, "Jugendland".

"Jugendland" ponúka deťom a mladým ľuďom širokú škálu remesiel a hier. zariadenia, možnosť (ak je to možné) realizovať svoje vlastné nápady, byť kreatívny vymieňať si skúsenosti v rozhovoroch medzi sebou a s pracovníkmi.

Jugendland je podporovaný mnohými dobrovoľníkmi, ktorí niekedy pomáhajú pri každodennej práci, ale najmä pomáhajú na táboroch, pri veľkých podujatiach a špeciálnych projektoch.

Záujemcovia o projekty by mali vyplniť prihlášku a poslať mi ju na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Prihláška, opisy projektov a ďalšie informácie sú k dispozícii aj na našej webovej stránke: EVS stáž vo Švajčiarsku & Európe s ICYE  ICYE

Všetko o projekte nájdeš v infopaku.

Švajčiarsko - Mère Sofia (French speaking part)

2023/07/01

↓🦸‍♀️

Uzávierka: 30. apríl

Téma: podpora zdravia a neformálne vzdelávanie

Nadácia Mère Sofia so sídlom v Lausanne je sociálna organizácia, ktorá pomáha najchudobnejším. Má rôzne oddelenia, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi. Dobrovoľník bude pracovať najmä vo vývarovni a môže tiež podporovať putovnú sociálnu službu.

Dobrovoľník EVS bude mať možnosť nahliadnuť do jednej alebo dvoch z nich oddelení počas svojej EVS, v závislosti od jeho záujmu a znalosti francúzštiny. Dobrovoľník EVS bude pracovať najmä v polievkovej kuchyni. Okrem poskytovania stravy pomoc zadarmo každý deň v roku, je cieľom tejto sociálnej organizácie prijať každého človeka bez rozdielu a umožniť mu spoločenský kontakt so skupinou.

Záujemcovia o projekty by mali vyplniť prihlášku a poslať mi ju na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Prihláška, opisy projektov a ďalšie informácie sú k dispozícii aj na našej webovej stránke: EVS stáž vo Švajčiarsku & Európe s ICYE  ICYE

Všetko o projekte nájdeš v infopaku.

Taliansko - Altamura - Agorateca

2023/06/01

↓🍀

Uzávierka: -

Téma: Solidarita v oblasti mládeže a kultúry/p>

Komunitná knižnica AGORATECA sa nachádza vedľa strednej školy "Tommaso Fiore" v Altamure. Je to verejný priestor, ktorý je spojený so školou, aby žiaci a učitelia mohli využívať multifunkčný priestor, ale je otvorený aj pre verejnosť. Agorateca má základnú funkciu knižnice, ale chce byť aj priestorom, ktorý podporuje účasť obyvateľstva na spoločenskom dianí a aktívnom občianstve. Agorateca sa nachádza vo štvrti Carpentino, ktorá je predmetom mestskej prestavby. V skutočnosti Agorateca ponúka okrem základných kanonických služieb aj mnohé vedľajšie služby, ako je organizovanie kultúrnych podujatí, prezentácie kníh, hudobné koncerty, divadelné predstavenia, umelecké workshopy. Vo vonkajšom priestore štruktúry sa nachádza mestská záhrada, ktorá umožňuje realizáciu projektov sociálneho poľnohospodárstva, environmentálneho vzdelávania a aktívnej účasti na prestavbe mestských miest.

Všetko o projekte nájdeš na webe organizácie.

Taliansko - Roccantica - ALA

2023/06/01

↓🍀

Uzávierka: -

Téma: Aktívne občianstvo a demokracia, rozvoj vidieka a aktívna účasť mládeže

ALA aktívne pracuje v oblasti mládežníckej politiky, posilnenia postavenia mládeže a miestneho rozvoja a túto činnosť vyjadruje prostredníctvom realizácie rôznych typov projektov a aktivít, ako sú letné tábory, medzinárodné výmeny, školenia pre mladých ľudí a participatívne workshopy. Organizácia riadi dve hostiteľské organizácie - budovy, v ktorých vykonáva svoje činnosti.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Taliansko - Berlín - ICJA / ICYE Nemecko

2023/09/01

↓💻

Uzávierka: 31. marca

Téma: administratívna práca, kontakt so zahraničnými partnermi

Kancelária ICJA sa nachádza v štvrti Friedrichshain-Kreuzberg vo východnej centrálnej časti Berlína.

Dobrovoľník bude pomáhať v kancelárii v oddelení pre vysielanie dobrovoľníkov. Bude sa podieľať najmä na príprave a podpore nemeckých dobrovoľníkov, ktorí budú vykonávať svoju dobrovoľnícku službu v zahraničí.
Požiadavka: dobrá znalosť nemčiny (B2-C1) a angličtiny (B2-C1).

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Rakúsko - Dornbirn - OJAD

2023/10/01

↓👦

Uzávierka: 9. apríl

Téma: Mládež, Tvorivosť a kultúra, Zručnosti a vzdelávanie

Združenie Offene Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) bolo založené v roku 1992 s cieľom ponúknuť mladým ľuďom priestor pre voľnočasové aktivity. Prevádzkujú dve mládežnícke centrá, niekoľko veľkých projektov na rozvoj zručností a vzdelávanie (stavba lodí, mestská farma, remeselná výroba & dizajn) a miesta na trávenie voľného času, ako je napríklad skateboardový areál.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Rakúsko - Gofis - Sunnahof Tufers

2023/09/01

↓🦸

Uzávierka: 9. apríl

Téma: Poľnohospodárstvo, inklúzia - spravodlivosť, prístup pre znevýhodnených

Sunnahof je zariadenie pre ľudí s ľahkým mentálnym postihnutím a s poruchami správania od 16 rokov až do dôchodku. Naším hlavným cieľom je pripraviť túto cieľovú skupinu na bežný trh práce. Preto, Sunnahof poskytuje štyri biodynamické pracovné oblasti s naturalistickou prácou s prírodnými podmienkami.
Sunnahof sa nachádza v Göfise pri Feldkirchu v Rakúsku.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Rakúsko - Dornbirn - Stadtbibliothek

2023/10/01

↓📚

Uzávierka: 9. apríl

Téma: Kreativita a kultúra, Rozvoj spoločenstva, Vzdelávanie a odborná príprava, Gramotnosť a médiá

"Stadtbibliothek Dornbirn" je jednou z najväčších verejných knižníc v západnom Rakúsku (región Vorarlbersko). Nová budova bola otvorená v januári 2020 a je plná objavov pre malých aj veľkých. Knižnica sprístupňuje širokému publiku viac ako 60 000 médií vrátane kníh, CD a DVD, časopisov a hier - analógových aj digitálnych.
Okrem tejto ponuky môžete knižnicu navštíviť a prelistovať si knihy a časopisy, vychutnať si fair-trade kávu alebo využiť technicky plne vybavené študovne. Okrem toho sa v novej budove nachádza aj herná zóna, ktorá ponúka nielen rôzne hry pre Nintendo Switch, ale organizuje aj herné turnaje. Digitálna ponuka siaha od e-kníh a e-audií až po stránku na streamovanie filmov "Filmfriend" a "Pressreader" pre noviny a časopisy.
Naši dobrovoľníci úzko spolupracujú s tímom vo všetkých prevádzkových oblastiach. Sú to kontaktné osoby pre zákazníkov pri požičiavaní kníh, odpovede na otázky alebo poskytovanie všeobecných informácií, ako aj podpora inventára médií alebo tímu pri produkcii podujatí.
Všetci dobrovoľníci zažívajú kultúrny svet vo Vorarlbersku počas svojho pobytu. Nahliadnu za rozsiahlym a rozmanitú prácu knižnice a kultúrnych partnerov v regióne.
Byť dobrovoľníkom v Stadtbibliothek Dornbirn je skúsenosť, poskytuje príležitosť pracovať samostatne a dozvedieť sa viac o práci s rôznymi médiami a rôznymi ľuďmi všetkých vekových kategórií a prostredia.

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Rakúsko - Lauterach - OJA

2023/09/01

↓👦

Uzávierka: 9. apríl

Téma: Neformálne vzdelávanie, mládežnícka kaviareň

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Rakúsko - Dornbirn - AHA - Jugendinformationszentrum

2023/10/01

↓👦

Uzávierka: 9. apríl

Téma: -

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Rakúsko - Dornbirn - Kulturarbeit Bregenz

2023/09/01

↓👦

Uzávierka: 9. apríl

Téma: -

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Taliansko - INCO - 9 projektov

2023/09/01

Uzávierka: 20. marec

Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone

Téma: sociálne služby pre rôzne znevýhodnené skupiny (seniori, ľudia s postihnutím, atď.)

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Azienda Servizi Sociali di Bolzano (ASSB)

Téma: sociálne služby

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

INCO TRENTO

Téma: práca s mládežou, administratívna a projektová práca

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Centro - Trentino - Solidarieta

Téma:

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

ASIF - Chimeli

Téma:

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

ESC VKE

Téma:

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

COMUNE di Lavis

Téma:

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Comenius school

Téma:

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

NEST

Téma:

Všetko o projekte nájdeš v infopacku.

Rakúsko - Tirolsko - InfoEck - 7 projektov

2023/09/01

Uzávierka: -

Téma: -

Všetko o projektoch nájdeš u nás na stránke.

Turecko - Ankara - krátkodobé

2023/06/01

Uzávierka: 1. máj

Téma: sebarozvoj, komunita mladých, práca s utečencami, aktivity s deťmi.

Všetko o projektoch nájdeš v infopacku.

Francúzsko - Le Mans - 14 miest

2023/08/23

Uzávierka: -

Téma: európske mobility, neformálne vzdelávanie

Všetko o projektoch nájdeš na stránke organizácie.

Portugalsko - Červený kríž - ACTING LOCAL - CHANGING GLOBAL - 12 miest

2023/07-09

↓🦸‍♀️

Uzávierka: čo najskôr

Téma: podpora zdravia a neformálne vzdelávanie

Portugalský Červený kríž mládeže bude hostiť 12 mladých dobrovoľníkov v mestách Braga, Cucujães, Fafe, Guimarães a Vale de Cambra v rámci dobrovoľníckej činnosti Európskeho zboru solidarity.

Dobrovoľníci budú tiež podporovať inklúziu v školách, najmä prostredníctvom digitálnych zručností a neformálnych vzdelávacích aktivít, rozvíjať voľnočasové aktivity a pomáhať organizovať športové a vzdelávacie aktivity počas prázdnin, voľného času, ale aj v čase školského vyučovania.

Dobrovoľníkom bude poskytnutá podpora, aby svoju dobrovoľnícku skúsenosť mohli úplne formovať podľa vlastných predstáv.

Všetko o projekte nájdeš v infopaku.

*Dátum je vo formáte ROK/MESIAC/DEŇ.
*Tabuľka sa dá zoradiť podľa krajiny, začiatku alebo dĺžky projektu.
*Kliknutím na ponuku sa zobrazí viac info

 

AKÉKOĽVEK OTÁZKY PÍŠTE ALEBO VOLAJTE LENKE:

Lenka Hruškova Lenka Hrušková
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+421 917 435 798

 

Examples of previoius volunteering

Talks, presentations, and articles from our previous volunteers can be found:

    on our Youtube in the plalist Be a Volunteer,

    on our Faceboooku in the series World with Volunteers, and

    on our website in the Blog section / About volunteering 

ESC project in a land of "fire and ice" or "Viking sagas"?(Blogpost from volunteering in Iceland) 

blog marianka thumbnailWhen I received an offer from KERIC to write about my ESC experience in Iceland, I was excited. After turning on the computer, I realized it was talking for hours and hours and I don't even know where to start. Maybe that's how it all started.

 

 

Burgos Solidaria 2018 - Simon's volunteering project in Spain 

blog simon thumbnailA lot of people ask me what I did during my volunteering in Spain, so I'll tell you a bit of this story today.

 

 

Volunteering in Costarica 

EU Aid Volunteers

euaid logo long

This European Union program ran from 2014 to 2020 and the last calls for participation in these projects are open until 2022.

These are humanitarian projects in countries outside the European Union.

They are designed for people with professional experience in the field. The goal is to develop the host community.

Participants can participate from 2 months to 2 years.

They can participate in this type of project repeatedly.

It is possible to apply from any country in the EU.

A change is now being prepared and in the period 2021 - 2027 this type of project will be implemented under ESC HumanAid. Participants will have an age limit of 18 to 35 years. Details are not yet available, but we expect to learn these details during the spring months of 2021.

Volunteers are reimbursed for accommodation, travel expenses, insurance, continuing education, and development, they receive a monthly allowance, resettlement allowance and are assisted with return expenses.

Erasmus+

erasmusplus logo all en 300dpi

The Erasmus + 2021 - 2027 program is still in the process of being created. So far, we have managed to find out that it will focus on supporting smaller organizations to work systematically, long-term, locally, and that they will provide space for the planned development of youth work in the regions. This will be carried out through the form of certification. The organization will develop a project explaining its vision for the activity in the coming years, and after approval, will apply for funding for this activity and will report on the achievement of the intended goals. The process should lead to a lower administrative burden for organizations.

During this period, great emphasis will be placed on supporting projects in the field of sports.

The new program also reflects on the pandemic situation and emphasis is put on the inclusion of virtual activities.

We will closely monitor the creation of the new program and as soon as we obtain more up-to-date information, we will publish it here

arrow up