our world 1

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Projekt spája 4 partnerské mimovládne organizácie z Kene, Estónska, Nigérie a Slovenska, pracujúce s mladými ľuďmi vo veku 15 až 19 rokov, ktoré počas 3 rokov zorganizujú 4 virtuálne výmeny a vytvoria 1 virtuálnu únikovú miestnosť. Každá virtuálna výmena bude trvať 6 mesiacov.

Ich témy – Rodina, Bývanie, Jedlo, Voľný čas, Moja krajina – sa snažia prepojiť mladých ľudí cez ich každodennú realitu, no zároveň ísť hlbšie pod „povrch“ témy a bližšie sa pozrieť na stereotypy a predsudky, ktoré mladí ľudia majú. Počas práce na prezentáciách na dané témy a v riadených diskusiách s rovesníkmi z iných krajín sa mladí ľudia naučia používať rôzne digitálne nástroje, budú rozvíjať svoje mäkké zručnosti a stanú sa interkultúrnejšie citlivejšími.

Počas každej virtuálnej výmeny mladí ľudia uskutočnia „malú veľkú zmenu“, čo je jednoduchý čin, ktorý urobí (malú veľkú) zmenu v ich živote, živote iného človeka alebo dokonca v živote ich komunity. Aby boli schopní zrealizovať tieto „malé veľké zmeny“, mladí ľudia vytvoria dvojice/skupiny SMART kamarátov, aby sa navzájom podporovali. Týmto spôsobom budeme stimulovať aktívnu účasť mladých ľudí a umožníme im získať medzikultúrnu a medzinárodnú skúsenosť bez fyzickej mobility.

Projekt sa tiež zameriava na posilnenie postavenia mladých ľudí zapojených do projektu, budovanie kapacít zamestnancov mládežníckych a vzdelávacích organizácií a zároveň posilnenie ich miestnych komunít prostredníctvom vzdelávania, podpory globálnej spolupráce, aktívneho občianstva a spoločnej hodnoty slobody, tolerancie a nediskriminácie. Celkovým cieľom celého projektu je inkluzívne a dostupné digitálne vzdelávanie pre mladých ľudí na celom svete.

Názov projektu ukazuje, ako sú Môj svet a Tvoj svet prepojené a vytvárajú NÁŠ SVET.

UDALOSTI, KTORÉ SÚ UŽ ZA NAMI

9. februára 2023: Prvé online stretnutie mladých ľudí z Nigérie, Estónska, Kene a Slovenska 

erasmusplus logo all en 300dpi

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: