220513 visegrad 2x1 tinyfied

Ďakujeme Visegrad fondu za podporu nášho projektu dlhodobej a systematickej pomoci ľuďom v núdzi z Ukrajiny.

Peniaze použijeme na pravidelný nákup potravín a podporu humanitárnej zbierky, ktorú organizujeme v spolupráci lokálnymi dobrovoľníkmi, združeniami a Mestom Čadca v Mestskej Športovej Hale Pratex. Dáva nám to aj možnosť podporiť hodiny slovenčiny pre odídencov.

S cieľom zmierniť následky vojny na ľudí z Ukrajiny Višegrad fond podporil 72 organizácií z krajín Vyšehradskej štvorky a Ukrajiny celkovou sumou 1 milión €.
Mimoriadna grantová výzva Visegrad 4 Ukrajina bola vyhlásená 17. marca 2022 s cieľom posilniť kapacity samospráv, verejných inštitúcií a organizácií občianskej spoločnosti. 

Podporené organizácie vďaka Grantu Visegrad 4 Ukraine poskytnú potrebnú pomoc v oblasti zdravotných a sociálnych služieb v krátkodobom a strednodobom horizonte a zmiernia potenciálne napätie medzi utečencami a miestnym obyvateľstvom vyplývajúce z nedostatku informácií, jazykových bariér. a sociálne a ekonomické rozdiely.

visegrad logo printscreen

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: