epassport cadca Facebook Ad

S potešením oznamujeme, že stretnutie v Čadci bolo veľmi úspešné. Toto 4. nadnárodné stretnutie projektu ePassport sme hosťovali 21. - 22. marca. 

Všetci 4 partneri(ADICEKANEKERIC  a Forum Educativo) sa zúčastnili týchto 2 veľmi plodných dní v našej organizácii.

Zavŕšili sme prácu na IO3 "Hybridná a virtuálna mobilita eNotebook" a IO4 "eFollow-up príručke". 

Sme veľmi vďační za všetku tvrdú prácu vykonanú na projekte a tešíme sa na budúcu spoluprácu medzi našimi organizáciami. 

Všetko o projekte nájdete na našej webovej stránke: ePassport project KA2

Váš tím KERIC. 

1 keric logo 1 keric logo 1 keric logo 1 keric logo 1 keric logo 1 keric logo 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: