Naše projekty

Aktuálne otvorené projekty môžete vidieť na našej stránke

our world logoProjekt spája 4 partnerské mimovládne organizácie z Kene, Estónska, Nigérie a Slovenska, pracujúce s mladými ľuďmi vo veku 15 až 19 rokov, ktoré počas 3 rokov zorganizujú 4 virtuálne výmeny a vytvoria 1 virtuálnu únikovú miestnosť.

globers 4 tinyProjekt o vzdelávaní v oblasti globálneho občianstva. Obsahuje príručku plnú workshopov a aktivít na túto tému.

pratex humanitarna zbierkaĎakujeme Visegrad fondu za podporu nášho projektu dlhodobej a systematickej pomoci ľuďom v núdzi z Ukrajiny. 

zdravie thumb webProjekt zameraný na duševné zdravie dospievajúcich vo veku 13 až 18 rokov realizovaný vďaka podpore programu Erasmus+ (Rada Európy).

futuedu tinifiedVzdelávanie pre budúcnosť - budovanie digitálnych zručností pedagógov je projekt podporený v rámci programu Erasmus+ zameraný na rozvoj digitálnych zručností pedagógov základných škôl a zdieľanie osvedčených postupov. 

deegeays logoDigital Education Era - Global Citizenship Education for Activating Youth Online Space (DEE-GEAYS) financovaného programom Erasmus+ Európskej únie a Agenzia Nazionale Giovani - ANG cieli, aby to najlepšie z neformálneho vzdelávania bolo digitálne dostupné pre celý svet.

ePassport logo squereProjekt KA2: ePassport

Téma: Posilnenie kapacít organizácií pôsobiacich v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a zlepšenie ich postupov pri podpore hybridnej a virtuálnej mobility.

thumbnail workshop

Prečítajte si o tom, ako sme prostredníctvom neformálneho vzdelávania vybudovali kapacity pre mládež v oblasti globálneho občianstva. Ale aké boli témy?

Kto je globálny občan, čo je multikulturalizmus alebo ciele trvalo udržateľného rozvoja? Článok od Camily Manique Ferreira

Lavička si hľadá kamošku new colors 1V rámci tohto projektu vytvárame oddychovú zónu na nábreží rieky Kysuca. Zveľaďujeme prostredie pred budovou, v ktorej sídlime, aby slúžilo širokej verejnosti. Sprístupnením brehu rieky a vybudovaním oddychových plôch a výsadbou vhodných rastlín vzniká priestor nielen na oddych a trávenie voľného času, ale aj na organizáciu rôznych vzdelávacích, športových, kultúrnych a dobrovoľníckych podujatí na rozličné témy.

cudzinci o cudzom thumbnail

V rámci projektu Cudzinci o cudzom sme usporiadali 5 workshopov, každý pre mladých ľudí vo veku 14 – 16 rokov. Téma workshopov bola rasizmus, xenofóbia a ľudské práva.