Naše projekty

Aktuálne otvorené projekty môžete vidieť na našej stránke

futuedu tinifiedVzdelávanie pre budúcnosť - budovanie digitálnych zručností pedagógov je projekt podporený v rámci programu Erasmus+ zameraný na rozvoj digitálnych zručností pedagógov základných škôl a zdieľanie osvedčených postupov. Partnermi projektu sú Agamos, Cyfrowy dialog, KERIC, Mesto Nitra a Centrum Pedagogiczne.

deegeays logoDigital Education Era - Global Citizenship Education for Activating Youth Online Space (DEE-GEAYS) financovaného programom Erasmus+ Európskej únie a Agenzia Nazionale Giovani - ANG cieli, aby to najlepšie z neformálneho vzdelávania bolo digitálne dostupné pre celý svet.

ePassport logo squereProjekt KA2: ePassport

Téma: Posilnenie kapacít organizácií pôsobiacich v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a zlepšenie ich postupov pri podpore hybridnej a virtuálnej mobility.

thumbnail workshop

Prečítajte si o tom, ako sme prostredníctvom neformálneho vzdelávania vybudovali kapacity pre mládež v oblasti globálneho občianstva. Ale aké boli témy?

Kto je globálny občan, čo je multikulturalizmus alebo ciele trvalo udržateľného rozvoja? Článok od Camily Manique Ferreira

Lavička si hľadá kamošku new colors 1V rámci tohto projektu vytvárame oddychovú zónu na nábreží rieky Kysuca. Zveľaďujeme prostredie pred budovou, v ktorej sídlime, aby slúžilo širokej verejnosti. Sprístupnením brehu rieky a vybudovaním oddychových plôch a výsadbou vhodných rastlín vzniká priestor nielen na oddych a trávenie voľného času, ale aj na organizáciu rôznych vzdelávacích, športových, kultúrnych a dobrovoľníckych podujatí na rozličné témy.

cudzinci o cudzom thumbnail

V rámci projektu Cudzinci o cudzom sme usporiadali 5 workshopov, každý pre mladých ľudí vo veku 14 – 16 rokov. Téma workshopov bola rasizmus, xenofóbia a ľudské práva.

EU Aid Volunteers

Zmeny v Európskom dobrovoľníctve platné na všetky projekty podané na obdobie 2021 - 2027

eu aid volunteer Programme sk O čom je humanitárne dobrovoľníctvo a EU Aid Volunteers program?  

asem logoProjekt ASEM sa zrodil z potreby zlepšovať kvalitu poradenstva a uznávať európskeho odborníka v oblasti mobility na profesionálnej úrovni.

certification picture

15 mesiacov tvrdej práce, veľa partnerskej spolupráce, zaslaných dokumentov, komunikácie s #EuropeanCommission a konečne sa môžeme...