IO3 ePassport topElektronický zápisník bol vytvorený s cieľom zabezpečiť podporu a kontakt medzi organizáciami a účastníkmi. Je určený účastníkom a organizáciám zapojeným do projektu mobility v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, či už ide o projekt prezenčný, hybridný alebo virtuálny. Je navrhnutý ako nástroj, ktorý môže podporiť organizáciu aktivity, aby účastníci mohli v prípade potreby začať svoju mobilitu v krajine pôvodu alebo v nej pokračovať z domova, ak sa mobilita z nejakého dôvodu preruší.

Konkrétnejšie, hlavnými cieľmi tohto nástroja sú

 • Podporiť účastníkov a vysielajúce a hostiteľské organizácie pri príprave aktivity.
 • Podporovať prepojenie medzi tromi stranami (vysielajúcou a hostiteľskou organizáciou a účastníkom).
 • Pomôcť účastníkom a organizáciám odborného vzdelávania a prípravy pri plánovaní, realizácii a hodnotení aktivít.
 • Podporovať kontrolu a monitorovanie úloh účastníkov počas hybridnej a/alebo virtuálnej mobility.
 • Poskytovať nástroje na hladké a úspešné riadenie úloh všetkými stranami (vysielajúcimi a hostiteľskými organizáciami a účastníkmi).

Obsah brožúry

 • Úlohy a zodpovednosti
 • Informácie o hostiteľskej krajine
 • Stretnutie pri príchode
 • Očakávania od projektu
 • Zručnosti
 • Projektové činnosti
 • Riadenie každodenných úloh
 • Denník činností
 • Digitálne nástroje na riadenie každodenných úloh
 • Monitorovanie počas projektu
 • Činnosti/ciele
 • Podpora počas činností
 • Zručnosti
 • Hodnotenie skúseností
 • Usmerňovanie a podpora
 • Úlohy a činnosti
 • Učenie a zručnosti
 • Všeobecné hodnotenie

Stiahnuť (🇸🇰)shade button - slovenská verzia

Stiahnuť (🇫🇷)shade button - francúzska verzia

Stiahnuť (🇬🇧)shade button - anglická verzia

Stiahnuť (🇪🇸)shade button- španielska verzia

Stiahnuť (🇬🇷)shade button - grécka verzia

Tento elektronický zápisník je súčasťou projektu ERASMUS+ KA2 Strategické partnerstvá v odbornom vzdelávaní a príprave s názvom "ePassport".

Všetko o projekte nájdete na našej webovej stránke: ePassport project KA2shade button

Váš KERIC tím. 

1 keric logo 1 keric logo 1 keric logo 1 keric logo 1 keric logo 1 keric logo 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: