IO4 ePassport topCelkovým cieľom tejto príručky je uľahčiť a zlepšiť kvalitu fyzickej, hybridnej a virtuálnej mobility. Je určená najmä odborníkom v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pracujúcim vo vysielajúcich a hostiteľských organizáciách, ktorí chcú zaviesť systém monitorovania do svojej každodennej praxe. Je koncipovaná ako nástroj, ktorý môže podporiť organizáciu prezenčných, hybridných alebo virtuálnych aktivít.

Táto elektronická príručka o monitorovaní bola navrhnutá tak, aby zahŕňala všetky výhody pravidelného monitorovania s dôrazom na osobnú alebo virtuálnu mobilitu. Vymedzuje úlohy, resp. povinnosti koordinátorov a mentorov počas medzinárodnej mobility a poskytuje metódy a nástroje na organizovanie hybridných alebo virtuálnych stretnutí po príchode s účastníkmi odborného vzdelávania a prípravy. Príručka sa zameriava na chyby, ktorým sa treba vyhnúť, a na body, ktoré treba mať na pamäti počas prípravy, pravidelných kontrol a záverečného hodnotenia. Bude sa venovať aj potenciálnym výzvam, rizikám a nedorozumeniam a poskytne sériu krokov, ktoré treba podniknúť na predchádzanie konfliktným situáciám.

Elektronická monitorovacia príručka bola navrhnutá v úzkej súčinnosti s elektronickým zápisníkomshade button vyvinutým pre účastníkov odborného vzdelávania a prípravy. Obe sa môžu používať súčasne, aby umožnili realizáciu vysoko účinných príležitostí na osobnú, hybridnú alebo virtuálnu mobilitu.

Obsah brožúry

 • Mentor a koordinátor
 • Koordinátor
 • Mentor
 • Školenie pri príchode
 • Nasledujúce rozhovory
 • Záverečné hodnotenie
 • Ako udržiavať pravidelnú a efektívnu komunikáciu
 • Oficiálna komunikácia
 • Udržiavanie neformálneho kontaktu
 • Digitálne nástroje na sledovanie účastníkov online
 • Potenciálne výzvy a konfliktné situácie
 • V každodennom živote
 • Počas aktivít
 • Hybridné a virtuálne aktivity
 • Riadenie konfliktov
 • Prečo vznikajú konflikty?
 • Typy potenciálnych problémov
 • Ako predchádzať konfliktom

Stiahnuť (🇫🇷)shade button - francúzska verzia

Stiahnuť (🇬🇧)shade button - anglická verzia

Stiahnuť (🇸🇰)shade button - slovenská verzia

Stiahnuť (🇪🇸)shade button - španielska verzia

Stiahnuť (🇬🇷)shade button - grécka verzia

Táto elektronická monitorovacia príručka je súčasťou projektu strategického partnerstva ERASMUS+ KA2 s názvom "ePassport" v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP).

Všetko o projekte nájdete na našej webovej stránke: ePassport Projekt KA2shade button

Váš tím KERIC. 

1 keric logo   1 keric logo   1 keric logo   1 keric logo   1 keric logo   1 keric logo

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: