8 people sitting around the table looking at the presentation by dataprojector about the project

Prvý deň sa na tomto stretnutí pripomienkovala "ePríručka pre online školenie pred odchodom", výstup z projektu IO2. Finálnu verziu môžete nájsť na našej stránke: ePríručka pre online školenie pred odchodom

Druhý deň sme sa rozdelili do skupín a vypracovali sme plán a postup vytvorenia IO3 a IO4. KERIC je v tomto projekte zodpovedný za vytvorenie IO4, Interaktívnej príručky "eFollow-up" na zlepšenie vzdialeného sledovania účastníkov počas hybridnej alebo virtuálnej mobility odborného vzdelávania a prípravy až do ich návratu.

Za KERIC na projekt vycestovali do Grécka Lenka Sentkerestiová a Šimon Mareček, ktorí pracujú na tomto projekte.

Partneri projektu ePassport, zameraného na posilnenie kapacít organizácií pôsobiacich v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a zlepšenie ich postupov na podporu hybridnej a virtuálnej mobility sú: 🇸🇰KERIC, 🇬🇷 KANE Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων / Social Youth Development, 🇫🇷 ADICE Association a 🇪🇸 FORUM Educativo.

Všetko o projekte nájdete na našej webovej stránke: ePassport Projekt KA2

Ďakujeme organizácii KANE za zorganizovanie tohto podujatia.

1 Erasmus logo

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: