V médiách

Streda. Ráno naši dobrovoľníci vyrážajú do svojich základných škôl. Cieľom tejto spolupráce je podporiť jazykové vzdelávanie v školách, dodať mu motivačnú zložku a podporiť sociálne správanie u detí, aby si zvykli na cudzincov.

V utorok máme naše teamové dopoludnie. Ráno sa začína hodinou slovenčiny, kde sa dobrovoľníci učia našej ľúbozvučnej, ale veľmi ťažkej reči a keď nám kladú otázky, prečo napríklad máme slová končiace na a aj mužského aj ženského aj stredného rodu.

KERIC je organizácia, ktorá už deväť rokov pôsobí v Čadci. Našou snahou je urobiť Čadcu medzinárodnejšou, sveta známejšou a nás Čadčanov tolerantnejších a viac otvorených voči cudzincom. Tieto naše ciele sa snažíme plniť viacerými tipmi aktivít a rôznou činnosťou.

KERIC už desať rokov pôsobí v oblasti dobrovoľníctva. Rok 2011 je medzinárodný rok dobrovoľníctva a KERIC sa do neho aktívne zapojil.

Ekológia je téma, v ktorej treba našu mládež vzdelávať. Práve preto sa KERIC tím rozhodol pripraviť projekt Spoj sa s prírodou.

V máji 2011 bol KERICu podporený Európskou úniou Programom Mládež v akcii projekt STEPS TOWARDS CHANGE – Krokmi k zmene.

Od 9 do 13. októbra sa nielen v KERICu, ale aj na Mestskom úrade v Čadci, v Kultúrnom dome a v uliciach Čadce ozývala viac ako inokedy angličtina a ruština.

Chceli sme pre všetkých z Čadce pripraviť nezabudnuteľnú rozlúčku so školským rokom. Preto sme pozvali amatérske skupiny z okolia Čadce.

KERIC je občianske združenie, ktoré si už dlhší čas väčšina Čadčanov spája s cudzincami, cudzími jazykmi.