V médiách

Je december a všetci sa chystáme na Vianoce. Už tradične, v KERICu k nim patrí medzinárodná atmosféra.

Sedím na úrade práce a snažím sa zvraštiť tvár  do čo najnaštvanejších kreácií, aby som čo najspoľahlivejšie zapadol do zástupu ostatných žiadateľov o prácu.

September je mesiac, ktorý je spojený s veľkými očakávaniami, veľkou chuťou niečo začať a využiť všetku svoju novo nadobudnutú energiu z leta na nové začiatky.

Už dlho nás v KERICu trápilo, ako vyzerá priestor pred KERICom.

Naša organizácia už skoro desať rokov spolupracuje s organizáciami z celého sveta. Naša spolupráca sa stále rozširuje.

Streda. Ráno naši dobrovoľníci vyrážajú do svojich základných škôl. Cieľom tejto spolupráce je podporiť jazykové vzdelávanie v školách, dodať mu motivačnú zložku a podporiť sociálne správanie u detí, aby si zvykli na cudzincov.

V utorok máme naše teamové dopoludnie. Ráno sa začína hodinou slovenčiny, kde sa dobrovoľníci učia našej ľúbozvučnej, ale veľmi ťažkej reči a keď nám kladú otázky, prečo napríklad máme slová končiace na a aj mužského aj ženského aj stredného rodu.

KERIC je organizácia, ktorá už deväť rokov pôsobí v Čadci. Našou snahou je urobiť Čadcu medzinárodnejšou, sveta známejšou a nás Čadčanov tolerantnejších a viac otvorených voči cudzincom. Tieto naše ciele sa snažíme plniť viacerými tipmi aktivít a rôznou činnosťou.