V médiách

 – to je spoločný menovateľ všetkých príbehov, ktoré vznikajú počas mládežníckych výmen, ktoré organizujeme od prapočiatku KERICu.

V rámci projektu podporeného programom Mládež v akcii navštívili KERICáči organizáciu vo Vietname.

Láska je niečo čo každý hľadá, a jej nájdenie nás robí šťastných a spokojných.

Keďže dlhodobo sa venujeme mladým ľuďom a po desiatich rokoch sa z mnohých našich mladých stali už „seriózni“ dospelí.

Pred desiatimi rokmi prišla do KERICu jedna pani sa poradiť, ako by mohla pomôcť svojmu synovi sa naučiť anglicky (to je problém mnohých dnešných rodičov J).

Posledné roky na Slovensku sú spojené so slovom projekt. Často to znie ako magické zaklínadlo, chceme niečo urobiť, povieme si, napíšeme projekt. Vychádzajú výzvy v rôznych operačných programoch na Slovensku a v Európe a veľa organizácií premýšľa, aký projekt by sa dal na to napísať, ako by sa dali využiť ponúkané peniaze.

Aby mladí ľudia mohli byť dobrovoľníkmi v krajinách, o ktorých vám píšeme.

Ďalšia študijná návšteva smerovala do východnej Afriky. O Ugande sa hovorí, že tu môžete zažiť Afriku pre začiatočníkov.