V médiách

KNA0 0729_keric

KNA0 0624_keric

KNA0 0527_keric

KNA0 0415 keric

Kysucké noviny marec 2014 thumbnail

KNA0 0225

Kysucké noviny december 2013 thumbnail

Kysucké noviny november 2013 thumbnail

Dnes by sme vám radi predstavili jednu z nich - Betku. Pred štyrmi rokmi, prišla Betka do KERICu so zámerom zlepšiť sa v komunikácií v angličtine.

Účasť na medzinárodných projektoch má hlavný dôvod ten, aby sme boli schopní ponúknuť vám rôzne možnosti vycestovania a získavania nových pracovných, kultúrnych a jazykových skúsenosti.