IMG 20190625 164900Druhé stretnutie EU Aid volunteers bolo zamerané na skvalitňovanie práce.

Výmenu skúseností medzi partnermi z Írska, Francúzska a Litvy a témach relevantných pri práci s dobrovoľníkmi, ako napríklad debriefing, risk assessment či safety and security.