Výmenu skúseností medzi partnermi z Írska, Francúzska a Litvy a témach relevantných pri práci s dobrovoľníkmi, ako napríklad debriefing, risk assessment či safety and security.