euaid logo long

Dobrovoľníci pomoci EÚ spájajú dobrovoľníkov a organizácie z rôznych krajín, poskytujú praktickú podporu projektom humanitárnej pomoci a prispievajú k posilňovaniu miestnych kapacít a odolnosti spoločenstiev postihnutých katastrofami. Účastníci iniciatívy EÚ pre dobrovoľníkov v oblasti pomoci musia mať viac ako 18 rokov a musia byť občanmi členského štátu EÚ alebo osobami s dlhodobým pobytom v EÚ. Dobrovoľníci dostávajú náklady na ubytovanie a cestovné, poistenie, priebežné vzdelávanie a vývoj, mesačný príspevok a príspevok na presídlenie na pomoc s výdavkami na návrat domov.

 

EU Aid Volunteers

Zmeny v Európskom dobrovoľníctve platné na všetky projekty podané na obdobie 2021 - 2027

eu aid volunteer Programme sk O čom je humanitárne dobrovoľníctvo a EU Aid Volunteers program?  

certification picture

15 mesiacov tvrdej práce, veľa partnerskej spolupráce, zaslaných dokumentov, komunikácie s #EuropeanCommission a konečne sa môžeme...

volunteering for humanity logo Po dlhoročných skúsenostiach vo vysielaní dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby sme sa rozhodli posunúť level dobrovoľníctva na humanitárnu úroveň.

mapa euaidKERIC ako certifikovaná organizácia EU AID Volunteers sa spolu s partnermi z Írska a Litvy rozhodla podať prvý projekt na vysielanie dobrovoľníkov cez tento projekt.

euaid sample pic

Aby KERIC mohol vysielať dobrovoľníkov v rámci programu EU AID Volunteers, musel prejsť certifikáciou. 

EU AID Lithuania

Tretie stretnutie projektu Volunteerng for humanity podporeného projektom EU AID sa uskutočnilo 16. - 18.1.2020 vo Vilnjuse v Litve. 

IMG 20190625 164900Druhé stretnutie EU Aid volunteers bolo zamerané na skvalitňovanie práce.

EuaidBoli sme (Mirka a Lenka) na prvom stretnutí v rámci projektu EU Aid Volunteers.