amycos 0

Miesto: Burgos, Španielsko

Začiatok: apríl

Deadline: čo najskôr

Dĺžka projektu: 11 mesiacov

Typ projektuEurópsky Zbor Solidarity 

Náklady: poistenie, cestovné, ubytovanie, strava, vreckové a kurz španielčiny počas celého projektu financované EÚ 🇪🇺

Vratná záloha: 50 euro KERIC(Boarding pass, účtenky)

Téma: Udržateľnosť a solidarita

Koordinátor: Amycos

Kontext projektu "Burgos Solidaria" a opis služby

Burgos je stredne veľké mesto s približne 180 000 obyvateľmi. Z geografického hľadiska sa nachádza v strednom severnom Španielsku medzi mestami Madrid a Bilbao. Je rodiskom španielskeho jazyka a bolo hlavným mestom Kastílskeho kráľovstva. Má gotickú katedrálu, ktorá bola vyhlásená za svetovú dedičstva, rovnako ako Atapuerca a Camino de Santiago. V roku 2013 bolo vyhlásené za Španielskym hlavným mestom gastronómie a v roku 2007 získalo ocenenia za udržateľnosť ako Civitas, Energy Globe v roku 2009 a Národnú cenu za udržateľné mesto v roku 2011. Burgoská univerzita má približne 10 000 študentov, ktorí sa špecializujú na technické inžinierstvo, potravinárske tituly a štúdium prehistórie. Jej internetová stránka ekonomika závisí od stredne veľkých spoločností spojených s automobilovým a poľnohospodárskym sektorom v jeho provincii.

Organizácia AMYCOS pôsobí v tomto meste, kde bola založená. Hoci väčšina našej práce je zameraná na juhu, AMYCOS realizuje v Burgose rôzne aktivity v oblasti vzdelávania o udržateľnom rozvoji, spolupracuje aj pri integrácii prisťahovalcov s inými mimovládnymi organizáciami a podpore dobrovoľníctva.

amycos 2

Do nášho dobrovoľníckeho projektu sa zapoja 3 dobrovoľníci pochádzajúci z rôznych krajín, ktorí tu budú na 11 mesiacov od januára 2022. Konkrétne budú dobrovoľníci úzko spolupracovať so zamestnancami AMYCOS a budú mať možnosť učiť sa podľa metodiky "učenia sa praxou".

Cieľom projektu je zapojiť dobrovoľníka do každej z troch hlavných činností:

  • Rozvoj vzdelávania a informovanosti
    Dobrovoľník v tejto oblasti bude zapojený do organizácii a realizácii niekoľkých kurzov, seminárov a podujatí, ktorých cieľom je propagovať hodnoty udržateľnosti a solidarity. Bude zodpovedný za prípravu, vybavenie pre účastníkov, komunikáciu s nimi a ich privítanie pri príchode, prípravu učebne a prehliadky mnohých výstav. Dobrovoľník sa bude priamo podieľať na "solidárnych" workshopov a na každodennej organizácii centra s názvom "Foro Solidario". Hlavné aktivity sú zamerané na žiakov základných a stredných škôl, ako aj na skupiny všetkých vekových kategórii patriace do združení alebo iných skupín v Burgose a provincii sa snažia prispieť k vzdelávania žiakov prostredníctvom vedomostí a podpory hodnôt solidarity, a tak prebudenie postojov tolerancie, rešpektu a mierového spolunažívania.
  • Oblasť sociálnej činnosti 
    V tejto oblasti sa dobrovoľník bude aktívne podieľať na vykonávaní rôznych každodenných činností na podporu migrujúcich obyvateľov mesta Burgos, ktorí sa nachádzajú v neistejších situáciách, podporovať ich práva a prispievať k ich sociálnej, profesionálnej a kultúrnej integrácii v mesta a na dôstojný život. AMYCOS so svojím tímom dobrovoľníkov a v spolupráci s ďalšími organizáciami mesta Burgos, vykonáva rôzne činnosti vo viacerých oblastiach. Na stránke dobrovoľník sa každý deň zúčastňuje na sociálnej službe stravovania a distribúcie potravín a oblečenia.Druhá sféra je spojená so vzdelávaním a odbornou prípravou, v tejto súvislosti dobrovoľník bude v popoludňajších hodinách navštevovať základnú a strednú školu pre deti prisťahovalcov. Posledná oblasť sa týka voľného času prisťahovalcov. Dobrovoľník bude v podstate aktívne podporovať organizovanie podujatí a spoločenských aktivít, ako je napríklad "Cafetín", ktorý sa podáva dvakrát denne po hodinách španielčiny, halové futbalové zápasy, výlety so sprievodcom do okolitých miest, oslavy atď.
  • Administratívne úlohy a propagácia miestneho a medzinárodného dobrovoľníctva.
    Dobrovoľník v tejto oblasti sa bude podieľať na propagácii, organizácii a realizácii veľtrhov a charitatívnych podujatí, výstav a lotérií, ktoré podporuje AMYCOS; na plánovaní a realizácii vzdelávacích aktivít s deťmi; a na príprave, účasti a realizácii prednášok o miestnych a medzinárodných dobrovoľníckych príležitostiach, ako aj o práci, ktorú Amycos vykonáva v Latinskej Amerike prostredníctvom našich vlastných projektov. Ďalším dôležitým prínosom dobrovoľníkov bude podpora kancelárie (projektový manažment, poštové zásielky, údržba počítača, fotosúbor správa databáz, atď.) a skladového hospodárstva (organizácia existujúcich materiálov, inštalácia a odvoz exponátov a údržba skladu). Do kancelárskych činností patria aj úlohy spojené s komunikáciou, ako je písanie článkov pre noviny, časopisy, bulletiny, aktualizácia našich sociálnych sietí a zlepšovanie našej webovej stránky, posielanie e-mailov s cieľom informovať o iniciatívach a podujatiach. Dobrovoľníci budú mať väčšiu slobodu navrhovať nové dobrovoľnícke projekty a projekty spolupráce, propagovať svoje nápady a dostávať podporu od tímu AMYCOS.

Každopádne vo všetkých oblastiach bude mať dobrovoľník možnosť rozvíjať svoj vlastný osobný projekt, prispieť svojimi nápadmi a skúsenosťami k zlepšeniu činností AMYCOS. Určite, tento priestor sa bude úmerne zväčšovať spolu s mesiacmi, počas ktorých sa dobrovoľníci budú zúčastňovať na jazykových školenia, aby sa uľahčila komunikácia vo vnútri organizácie aj mimo nej. Jazykové vzdelávanie bude prebiehať v spolupráci s "Atalaya Intercultural organization" a bude byť integrovaný s online jazykovou podporou ponúkanou z programu. Bude tvoriť pravidelný súčasťou služieb a bude pozostávať z kurzov španielskeho jazyka, ktoré budú navrhnuté a prispôsobené pre cudzincov (prisťahovalcov). Multikultúrnosť hodín sa bude rozvíjať, zlepšovať a posilňovať jazykové zručnosti každého používateľa, čím sa podporí jeho aktívna účasť.

amycos 3

Profil dobrovoľníka a proces náboru

Pokiaľ ide o profily dobrovoľníkov, myslíme si, že nasledujúce charakteristiky môžu byť užitočné tak pre úspešnú realizáciu projektu, ako aj na poskytnutie uspokojivých skúseností účastníkom. Záujem o projekt: Cieľom projektu Amycos je vytvoriť sociálnu zmenu a spravodlivejšiu spoločnosť prostredníctvom spoločného práce v rôznych líniách činnosti: vzdelávanie a informovanosť ľudí z miestnej komunity vytvárajú solidaritu s miestnym prisťahovaleckým obyvateľstvom a podporu dobrovoľných medzinárodných programov zameraných najmä na mladú populáciu. Preto je dôležité, aby dobrovoľníci plne zúčastňovať na projekte, mať chuť aktívne prispievať a súhlasiť s cieľmi. Za týchto podmienok sa táto skúsenosť môže stať príležitosťou na profesionálne a osobné rastu dobrovoľníka.

Skúsenosti a kompetencie: Nie je to nevyhnutné, ale oceňujeme predchádzajúce skúsenosti v vzdelávacom alebo sociálnom sektore a citlivosť na sociálne otázky, ako je imigrácia, kultúrne rozdiely a chudoba. Okrem toho sú užitočné aj ďalšie zručnosti: predispozície pre vzťahy s verejnosťou, zhromažďovanie údajov, správa webových stránok a sociálnych sietí a najmä základné znalosti španielčiny.

Osobnosť: Počas projektu budú dobrovoľníci v kontakte s užívateľmi aktivít vykonávaných organizáciou Amycos, takže by mali celkovo preukázať primerané sociálne a komunikačné schopnosti, aby im umožnili pracovať v skupine a v multikultúrnom kontexte. V procese náboru budeme odrážať všeobecnú otvorenosť a ducha programu a zaručujeme transparentnosť a dodržiavanie rodovej rovnosti. Dobrovoľníci budú vyberaní na základe na základe ich životopisu, motivačného listu a online pohovoru. Pozývame na podporu organizácie, aby si vopred vybrali dobrovoľníkov, ktorí sú k dispozícii, a predstavili ich podporným projektom. ich kandidatúru a určenie oblasti práce, na ktorej by sa zúčastnili. Všetky kandidatúry (doplnené o životopis, motivačný list a preukaz totožnosti) je potrebné zaslať na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

amycos 4

Praktické otázky

Na začiatku budú dobrovoľníci určite vyzvaní, aby sa v organizácii usadili a budú uvedení do sociálneho a environmentálneho kontextu mesta Burgos a jeho provincie. S týmto účelom budú dobrovoľníci ubytovaní v byte, ktorý vyberie Amycos a v v súlade so základnými kvalitatívnymi normami. Konkrétne pôjde o ubytovanie v meste Burgos (v jednolôžkovej alebo dvojlôžkovej izbe) v závislosti od dostupnosti. Spoločné zdieľanie priestorov bude podporované s inými dobrovoľníkmi alebo inými mladými Španielmi s s cieľom vytvoriť zábavnú a podpornú atmosféru; zároveň však bude zachované súkromie
bude rešpektované súkromie dobrovoľníkov.

Dobrovoľníci budú pracovať 34 hodín týždenne, vrátane školení, monitorovania a hodiny španielčiny. Všetky tieto momenty sú povinné, pretože sú dôležité pre integráciu a zlepšenie ich jazykovej úrovne. Všetci majú dva po sebe nasledujúce dni voľna v týždni (zvyčajne v sobotu a v nedeľu), hoci tieto dni sa môžu meniť v závislosti od konkrétnych potrieb každého pracovnej oblasti. K týmto dňom odpočinku si môžu pridať ďalšie dva dni voľna v mesiaci podľa svojich
tútormi.

Ubytovanie bude mať na starosti Amycos a dobrovoľník mesačne dostane 150 € za náklady na údržbu plus vreckové vo výške 150 €.

Na cestovné náklady sa prispieva na základe cestovnej vzdialenosti na účastníka z jeho miesta miesta pôvodu do miesta konania aktivity a späť (pravdepodobne maximálne 275 € / 360 €). Každopádne, pred dokončením nákupu letenky (len jednosmernej) dobrovoľník alebo podporný organizácia bude musieť kontaktovať koordinátora projektu, ktorý dá povolenie na pokračovať v nákupe letenky.

amycos 5

Ďakujeme !!!

*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) *** z officiálneho infopaku.

V prípade záujmu pošli Lenke Hruškovej svoje CV a motivačný list na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prečítaj si článok od Šimon Marečka, ktorý bol na tomto projekte v roku 2018.

nazivo amysoc 2022

Záznam z vysielania si môžete pozrieť na našom Facebooku

 amycos 1

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: