Žiaci sa dozvedeli o vianočných tradíciách v Taliansku, Rakúsku, Brazílii, Hondurase, Uruguaji či vo Francúzsku. Program spolu s ostatnými kolegami pripravila tiež Angela Micheli z Talianska, ktorá pôsobí ako dobrovoľníčka aj na Základnej škole v Korni. V rámci hodín anglického jazyka spolupracuje na rozvoji komunikácie žiakov a tiež im približuje život a školský systém v Taliansku.

Kysucké noviny, 18. 1. 2011

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: