Čo je to KERIC?
Je to  občianske združenie, ktoré pracuje s deťmi a mládežou vo veku 4 - 30 rokov. Ponúkame rôzne aktivity s medzinárodným rozmerom, ktoré rozvíjajú osobnosť detí a mladých ľudí a líšia sa na základe potrieb jednotlivcov a skupín.  
Kedy vznikol KERIC?
Vznikol vo februári 2003 na podporu aktivít mladých ľudí, ako sú jazykové a počítačové kurzy, medzinárodné mládežnícke výmeny, školenia a semináre, klubové aktivity v Underground klube, workshopy, letné a zimné tábory, hosťujeme a vysielame dobrovoľníkov do a z celého sveta...


Kto sa môže zúčastniť domácich podujatí? Aké sú kritéria pre účasť?

Mať záujem a vybrať si z ponuky. Populárna je detská angličtina, ktorú vedie cudzinec a slovenský študent. Ďalej sú to konverzačná angličtina pre skoro dospelých a dospelých, ktorú vyučujú profesionálni učitelia s dôrazom na komunikáciu a atmosféru.
V rámci KERIC Underground sa tešia pozornosti medzinárodné večery, ale aj výučba bubnovania, alebo zvládnuť základy honduraských tancov.
Medzi vaše kmeňové aktivity patria európska dobrovoľnícka služba? Na akom princípe pracuje?

Každý záujemca si vyberie v krajinu na obdobie od 2 do 12 mesiacov v ktorej chce pôsobiť. U nás prejde niekoľkými prípravnými stretnutiami, kde sa snažíme hovoriť najmä o problémoch, pretože zväčša odchádzajú po prvý krát samostatne do inej krajiny. Nevyžaduje sa vedieť jazyk, lebo jednou z úlohou výmennej akcie je naučiť sa cudzí jazyk v hostiteľskej krajine. V súčasnosti pôsobí v zahraničí 11 mladých ľudí zo Slovenska, ktorých vyslala organizácia KERIC. (Brazília 3, Uruguaj 3, Arménsko 1, Mexiko – 1, Čile – 1, Holandsko – 1, Dánsko – 1)
Ako je finančne zabezpečená Európska dobrovoľnícka služba?
Na každého mladého človeka sa píše samostatný projekt, ktorý sa podáva na Národnú agentúru Programu Mládež v akcii v Bratislave, pokiaľ chce ísť mladý človek do Európy alebo do Bruselu, pokiaľ sa rozhodol vycestovať na niektorý iný kontinent. Keď  je projekt schválený, z projektu sú preplatené cestovné náklady vo výške 90%, vreckové podľa ekonomickej úrovne krajiny, ubytovanie, stravné, programové aktivity a kurz jazyka hosťujúcej krajiny.
Zhrnuté: mladý človek má finančne zabezpečený rok života, aby získal nové pracovné, jazykové a medzinárodné skúsenosti.
Ako spolupracujete so školami v meste?
So všetkými základnými školami máme nadviazanú dlhodobo veľmi kvalitnú spoluprácu, ktorá má viacej rozmerov. Pravidelne raz týždenne prichádzajú do škôl naši dobrovoľníci a pomáhajú s motivačnými aktivitami na hodinách angličtiny, nemčiny a na iných hodinách. Hlavným cieľom tejto spolupráce je motivovať žiakov na štúdium jazykov a taktiež ich vydelávať v sociálnych zručnostiach v správaní sa k cudzincom. Ďalej poriadame pre deviatakov v meste medzinárodné workshopy, kde sa neformálnym štýlom dozvedajú o krajinách našich dobrovoľníkov, komunikujú v cudzom jazyku a tiež im predstavujeme možnosti, ktoré im KERIC ponúka.
Spolupracujeme aj so strednými školami. Informujeme ich o európskej dobrovoľníckej službe a možnosti vycestovať do zahraničia, spoznávať nové kultúry, pracovať a naučiť sa jazyk. Taktiež spolupracujeme v rámci jazykového vzdelávania a v tomto školskom roku rozširujeme spoluprácu o oblasť enviromentálnej výchovy.
Ďalšou významnou aktivitou sú mládežnícke výmeny. Kto sa ich môže zúčastniť a za akých podmienok?
Práve skončila výmena v Lotyšsku, v týchto dňoch odchádza skupina na výmenu do Francúzska a v októbri do Brazílie. Keď organizujeme novú výmenu zverejňujeme informáciu o jej konaní na našej stránke, na facebooku a na našej informačnej tabuli pred KERICom s dátumom prípravného stretnutia. Z mladých ľudí, ktorí prídu na stretnutie sa vytvorí skupina, ktorá sa pripravuje na výmenu a aj sa jej zúčastní. Môžem povedať, že zatiaľ každý, kto chcel ísť na výmenu aj cestoval. Podmienkou účastí je chuť sa zapojiť, aktívne sa zúčastňovať celej výmeny, chuť sa niečo naučiť a spoznať nových ľudí a kultúry.
Kto sleduje vaše jednorazové aktivity kladie si otázku, kde beriete neustále originálne nápady, ktoré sú u mladých veľmi populárne?
Za osem rokov sme sa stretávali s množstvom mladých ľudí, ktorí prichádzali mnohokrát z pre nás nepoznaného prostredia. Práca s nimi náš inšpiruje vytvárať neokukané podujatia. Mladí nemajú radi stereotyp a vedia oceniť túto ponuku a radi sa ich zúčastňujú. Taktiež každý rok v KERICu pracuje nový team, pretože dobrovoľníci prichádzajú iba na jeden rok. Noví ľudia, nové aktivity :)
Populárne sú Medzinárodné Vianoce v KERICu, Andersenová noc, Konferencia Global footsteps, medzinárodné večery, letné tábory, recyklačné workshopy, ale aj kurzy brazílskych tancov.  Tento rok prichádzame s novým projektom – Spoj sa s prírodou, ktorého cieľovom skupinou sú stredoškoláci.
Jednou z aktivít bola predstava vybudovať „kultúrny“ ostrov medzi Kysucou a železnicou, kde by sa sústreďovali aktivity mladých? a jeho osud?
Projekt Ostrov vznikol najskôr v spolupráci medzi skupinou umelcov, architektov a KERICu. Spúšťacou myšlienkou bolo, že Čadci chýba priestor na aktívny oddych mladých a detí. S touto myšlienkou sme prišli za vedením mesta Čadca, ktoré nás podporilo v tejto iniciatíve a tak sme všetci spoločne vypracovali projekt oddychovej zóny mesta Čadca. S vtedajším primátorom J. Pohančenikom sme uzavreli zmluvu o spolupráci a nájomnú zmluvu na pozemky, na ktorých sa mal Ostrov postaviť. Požiadali sme o finančnú podporu v projekte cezhraničnej spolupráce v roku 2006. Hoci projekt bol vyhodnotený ako kvalitný, už nebolo dostatočné množstvo financií, aby bol podporený. V pláne sme mali žiadať o finančnú podporu cez európske projekty opäť v ďalšom roku.
V  roku 2007, mesto Čadca pod vedením primátora J. Vražela zmluvu o spolupráci na projekte Ostrov neobnovilo a taktiež zrušilo nájomnú zmluvu na pozemky, na ktorých sa Ostrov mal budovať. KERIC stratil možnosť sa podieľať na tomto projekte a vypracovávať nové projekty na financie.
Ako v súčasnosti stoja práce na projekte?
Keďže KERIC nie je v tomto momente partnerom mesta v tomto projekte, nie sme nájomcom pozemkov a taktež vypršalo stavebné povolenie, nemá žiadne možnosti pokračovať v tejto iniciatíve. Podľa našich informácii sa nič nedeje, aby sa projekt stal realitou.
Máte možnosť porovnávať mladých ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia a tých, ktorí prichádzajú  k nám. Aké rozdiely pozorujete vo vzdelávaní, ako aj vo výchove? 
Nevidíme žiadne zásadné rozdiely medzi mladými ľuďmi. Sú to skôr rozdiely, čo sa týka temperamentu. Hádam najhlavnejším rozdielom je motivácia sa zúčastňovať medzinárodných projektov. Najväčšia je v krajinách mimo Európy, u nás je niekde v strede a najnižšia je v krajinách bývalej západnej Európy. Ale má to aj asi reálne odôvodnenie. Motivácia je priamoúnerná možnostiam. Čím menej možností, tým silnejšia motivácia využiť tých málo, ktoré prichádzajú. Inak naši mladí ľudia v konkurencii iných pôsobia vzdelano a kultivovane.
Charakterizujte, prečo KERIC požíva u mladých ľudí veľkú dôveru?
iný, medzinárodný, otvorený
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.keric.sk

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: