ucenie je in letny special web Facebook Ad

Po úspešnej konferencii pre učiteľov s názvom "Učenie je IN", ktorá bola uskutočnená v marci 2023, sme sa rozhodli pokračovať a ukončiť školský rok letným seminárom s názvom "Učenie je IN – letný špeciál". Ten sa nám podarilo zorganizovať ako súčasť projektu ePassport, ktorý bol podporený programom ERASMUS+, KA2.

Na tento seminár sme okrem našej prezentácie pozvali dvoch hostí: organizáciu Youthwatch, ktorá predniesla prezentáciu o aktuálnych trendoch v živote mladých ľudí, a organizáciu IPčko, ktorá predniesla prezentáciu o pomoci pri sebapoškodzovaní.

Chceme sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí prejavili záujem o tieto témy a strávili s nami príjemné popoludnie. Taktiež sa chceme poďakovať lektorkám, Alexandre Kurišovej, Mgr. Patrícii Šuhajdovej a Mgr. Dorote Balalovej, za ich vyčerpávajúce prednášky, ktoré priniesli nové pohľady na tieto aktuálne témy.

V rámci KERICového vstupu sme predstavili výsledky projektu ePassport, a výstupy budú môcť kolegovia využívať pri príprave svojich študentov na medzinárodné mobility.

Veríme, že sme si všetci odniesli množstvo nových informácií a budeme v takýchto stretnutiach pokračovať.

Učenie je IN a učitelia sú rovnako IN. Tešíme sa na budúcu spoluprácu.

S pozdravom,

Tím KERIC.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: