všetci účastníci sa opäť stretli na poslednom večeri

Od 15. do 22. júna sa na Slovensku, na chate Ľadonhora, konala každoročná KERICová mládežnícka výmena, financovaná z programu Erasmus+ a organizovaná dobrovoľníkmi z KERICu . Zišlo sa na nej 35 účastníkov z Lotyšska, Portugalska, Talianska a Slovenska, aby prostredníctvom rôznych workshopov o umení, inkluzívnosti, emocionálnej inteligencii a globálnom porozumení zvýšili povedomie o svete a sebe samom.

Vďaka programom Erasmus+, 3dfriends (Lotyšsko), Link associazione Link (Taliansko), AJP (Portugalsko) a organizácii Keric sme využili rôzne metódy na dosiahnutie našich cieľov. Patrili k nim workshopy, interaktívne sedenia, skupinové diskusie, kultúrne aktivity, cvičenia na budovanie tímu, hosťujúci rečníci a možnosti zážitkového učenia. Program zahŕňal prvky neformálneho vzdelávania, ako je hranie rolí, rozprávanie príbehov a tvorivé vyjadrovanie, s cieľom zapojiť účastníkov do skúmania a rozvíjania ich emocionálnej inteligencie a pochopenia globálnych problémov.

 

Sila emócií 

Počas tohto týždňa sme sa zaoberali mnohými témami súvisiacimi s emocionálnou inteligenciou ako základom kontaktov s rovesníkmi a osobného rastu. Prostredníctvom mnohých workshopov sme definovali, ako môžeme porozumieť vlastným emóciám a zvládať ich, ako aj rozpoznávať a ovplyvňovať emócie ľudí okolo nás. Jednou z aktivít na túto tému, ktorá poznačila najviac účastníkov, bola hra Očný kontakt, ktorá spočívala v zastavení sa a pozeraní sa jednej osobe do očí počas jednej minúty. "Bolo to také silné a intenzívne, veľmi sa mi to páčilo," vyhlásil jeden z účastníkov. 

workshop na budovanie spolupráce a dôvery

 

Zvyšovanie globálneho svetového povedomia : 

Jedným z hlavných bodov programu bola pre účastníkov možnosť poznať rozmanité aspekty nášho sveta. Vďaka aktivitám ako svetová kaviareň alebo svetová časová os umožnila každému z nás získať viac poznatkov o tom, čo sa deje na celom svete, a hlbšie preniknúť do medzikultúrnych väzieb. Takisto sme sa dozvedeli o cieľoch mládeže, čo bola jedna z hlavných tém záverečnej aktivity. 

 

Tvorba tímu a získavanie zručností : 

Hlavným projektom, ktorý vzišiel z tejto mládežníckej výmeny, bola organizácia a prezentácia podujatia, ktoré by účastníci mohli realizovať buď na miestnej, alebo medzinárodnej úrovni. V skupinách po niekoľkých strávili celé popoludnie prácou na návrhu tohto podujatia, ktoré malo byť v súlade s cieľmi a témami mládeže, ktorým sa venovali počas výmeny. Účastníci sa zúčastnili aj na workshope o inkluzívnom divadle, ktorý im mal pomôcť s ústnymi zručnosťami a verejným vystupovaním.   

 

Podporujú medzikultúrne a hlboké prepojenia :

Okrem vzdelávacích a pedagogických aspektov bola táto mládežnícka výmena zameraná aj na podporu medzikultúrnych výmen medzi jednotlivými krajinami prostredníctvom medzikultúrnych večerov, ktorých súčasťou bol tanec, varenie, kvízy a iné. "Bolo to úžasné ! Všetci títo ľudia z rôznych krajín mi otvorili oči v mnohých veciach," hovorí účastník z Talianska. V rámci kultúrneho a vzdelávacieho objavovania sme sa vybrali aj na turistiku do slovenskej prírody a navštívili Žilinu. 

  obrázok lotyšského tímu

 

Zhrnuté, cieľom výmeny mládeže bolo poskytnúť mladým ľuďom príležitosť dozvedieť sa o globálnom emocionálnom učení, rozvíjať ich zručnosti v oblasti emocionálnej inteligencie a podporovať medzikultúrne porozumenie. Jej cieľom bolo vybaviť účastníkov znalosťami a nástrojmi, ktoré by prispeli k empatickejšiemu a prepojenejšiemu svetu. Zároveň nás naučila, ako urobiť svet bezpečnejším v našom vlastnom meradle. "Viem, že nemôžem vyriešiť vojnu, ani skoncovať s chudobou, hovorí jeden z účastníkov. Ale vďaka tejto mládežníckej výmene aspoň viem, že existuje veľa malých krokov, ktoré môžem urobiť, aby som vytvoril lepšiu spoločnosť a prispel k nej."

 

Pozrite si REELsko na našom Instagrame a zistite, ako to prebiehalo!

 

Pridajte sa k nám a zažite ďalšie dobrodružstvá ! 

Chceš sa dozvedieť viac o Kericových príbehoch a možno sa k nám pridať pri ďalšom projekte ? Sledujte nás na našich sociálnych sieťach : 

Na nasledujúcich adresách môžete sledovať aj našich kamarátov z Lotyšska, Portugalska a Talianska : 

Ak máte záujem zúčastniť sa projektu Erasmus+, môžete si ho pozrieť na stránke : 

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: