top web futuedu konferencia

Dňa 10. marca sa v Čadci v Dome Kultúry uskutočnila konferencia Učenie je IN. Bolo to vyvrcholenie 2 roky trvajúceho projektu Futuedu, ktorého hlavnou témou bola téma: „Ako urobiť online vyučovanie atraktívnejším a inkluzívnejším?“. Konferencia umožnila účastníkom a lektorom pozrieť sa a porozmýšľať ako zlepšiť výučbu, dala im možnosť sa stretnúť a diskutovať spolu o zaujímavých témach týkajúcich sa vzdelávania.

 futuedu nitra

(První osobní setkání v rámci projektu Vzdělání pro budoucnost - je to síla! Agamos, Cyfrowy dialog, KERIC, Centrum Pedagogiczne, Mesto Nitra)

Projekt Futuedu: Vzdelávanie pre budúcnosť

"Digitálne vzdelávanie môže byť výzvou!" Vzťahuje sa na projekt FUTUEDU, ktorý bol projekt bol financovaný z grantového programu Erasmus+ a cieľom bolo pomôcť učiteľom základných a stredných škôl nájsť cestu v novej realite vzdelávania. Výsledkom projektu je stránka www.futuedu.eu, kde učitelia nájdu 21 nafilmovaných a metodicky spracovaných hodín, zdroje na programy, ktoré vedia vyučovania zatraktívniť a tiež kontakty na lektorov.

V skutočnosti a podľa webovej stránky eLearning Industry: "Posledné roky zaznamenali veľký vývoj v technologickom svete. Keďže sa čoraz viac ľudí venuje digitálnym médiám, je nevyhnutné, aby učitelia pri svojej práci využívali najnovšie dostupné nástroje na zaujatie žiakov." Vývoj, ktorý môže vystrašiť, ak neviete, ako s ním narábať, a taký bol aj celý zmysel tejto konferencie.

Názor, ktorý bol medzi prednášajúcimi a účastníkmi široko zdieľaný: "Budem prezentovať, ako myšlienka projektu vznikla, ako pokračuje a čo sa snažíme s deťmi dosiahnuť po celom Slovensku. Chcel by som, aby učitelia videli, že každý problém, s ktorým sa stretnú, môže byť aj príležitosťou, a tiež aby si uvedomili, že v školstve by sme mali zostať s otvorenou mysľou a nebáť sa skúšať nové veci." uvádza Dávid Králik, jeden zo spoluzakladateľov projektu Hodinoví záškoláci. 

tesin konferencia futuedu

(25.2.2023, Cieszyn - konferencia Futuedu v Poľsku)

Konferencia 10. marca: ciele

"Táto konferencia je súčasťou projektu Futuedu: Vzdelávanie pre budúcnosť, počas ktorého sme vytvorili množstvo skvelých materiálov s množstvom inšpirácií pre učiteľov a teraz všetci partneri v Poľsku, Česku a na Slovensku organizujú konferencie, aby inšpirovali ďalších učiteľov a šírili výsledky projektu, hovorí Lenka, pracovníčka zo organizácie KERIC. Tieto konferencie sú záverečnými podujatiami projektu, ktorý sa realizoval s tromi partnermi z troch rôznych krajín. Ďalšie konferencie sa konali 24. februára v Českej republike a 25. februára v Poľsku," dodáva.

Konferencia, ktorá nezabudla prilákať aj tých mladších, ako to bolo v prípade Mirky, študentky špeciálnej pedagogiky v Bratislave, ktorej cieľom príchodu na túto konferenciu bolo dozvedieť sa nové veci o vzdelávaní, najmä pre deti s mentálnym postihnutím. "Učitelia zo špeciálnej pedagogiky veľmi nevyužívajú online nástroje, ale myslím si, že pre deti s mentálnym postihnutím je jednoduchšie vidieť veci, ktoré im chcem ukázať online," hovorí Mirka.

index

(https://www.futuedu.eu/)

Výhody používania digitálnych nástrojov

Prínosov je viacero, napríklad väčší a širší výber materiálov, ku ktorým sa dá ľahko dostať, možnosť urobiť hodiny zábavnejšími alebo je to spôsob, ako učitelia a lektori držia krok s novými technológiami, ktoré sa vyvíjajú každý deň. To je dôvod, prečo Eva, učiteľka na základnej škole, prišla na túto konferenciu: "Prišla som sem kvôli témam, ktoré ma zaujímajú, najmä kvôli zmene spôsobu výučby detí, zmene pohľadu na vzdelávanie. (....) Okrem toho, deti dnes veľmi dobre poznajú digitálny svet a vzdelávanie by malo nasledovať tento druh modernizácie. Počítače a mobilné telefóny sú súčasťou každodenného života, tak prečo by nemohli byť aj súčasťou vzdelávania?"

Vďaka partnerom projektu vzniklo 21 ukážkových hodín s inšpiratívnymi učiteľmi z Českej republiky, Poľska a Slovenska, databáza digitálnych nástrojov pre online a offline vzdelávanie, databáza otvorených vzdelávacích zdrojov a sprievodca digitálnym vzdelávaním.

keric tim

(KERIC tím - Konferencia Učenie je IN v Čadci)

Napísala laurene GEORGEAULT, dobrovoľníčka v KERICu ‘22/’23

 

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: