Small Big Change

Počas projektu NÁŠ SVET, podporeného programom Erasmus+, skupiny mladých ľudí z Kene, Estónska, Nigérie a Slovenska realizovali tieto "Malé Veľké Zmeny" vo svojej komunite ako výsledok prebiehajúcej virtuálnej výmeny.

Tento program sa začal v januári 2023 a trval 6 mesiacov. Pre študentov vo veku od 15 do 19 rokov to bola skvelá príležitosť, vďaka ktorej mohli medzi sebou hovoriť a vymieňať si myšlienky a skutočnosti zo svojho každodenného života. Témou tejto výmeny bola rodina.

Počas tejto virtuálnej výmeny si mladí ľudia uvedomili "malú veľkú zmenu", čo je jednoduchý čin vykonaný s cieľom urobiť (malú veľkú) zmenu vo svojom živote, v živote iného človeka alebo dokonca v živote svojej komunity. Aby mohli mladí ľudia realizovať tieto "malé veľké zmeny", vytvoria dvojice/skupiny SMART Buddies, ktoré sa budú navzájom podporovať. Týmto spôsobom budeme stimulovať aktívnu účasť mladých ľudí a umožníme im získať medzikultúrnu a medzinárodnú skúsenosť bez fyzickej mobility. 

Viac informácií o projekte si môžete prečítať na našej webovej stránke: https://www.keric.sk/sk/nase-projekty-sk/1478-projekt-nas-svet

Na našom Youtube si môžete pozrieť ako sa ktorá skupina mladých postavila ku zadaniu "Malej Veľkej Zmeny" v ich okolí. 

Projekt podporený

  erasmus plus logo

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: