Workshopy a školenia

My name is Nathan Winder and I am 20 years old. I am a sports coaching degree undergraduate at University of central lancashire but my university campus is lancaster and morecambe college. I am currently undergoing a volunteering exercise with an organisation called Keric in Cadca, Slovakia. I have only been here for a few days so my initial working experience hasnt begun yet. All the people in keric have been friendly and kind which has been reassurring for both me and my classmate as we have never visited Slovakia before.

16. až 20. januára v Čadci bolo možné počuť opäť ruštinu, angličtinu a ďalšie exotické jazyky. V KERICu sme organizovali tréning pre zástupcov organizácií z Ruska, Gruzínska, Moldavska, Litvy, Macedónska, Francúzska, Talianska a Čiech. Hlavným cieľom stretnutia bolo rozšíriť spoluprácu v  rámci dobrovoľníctva medzi týmito krajinami.

Wake-up video z prípravnej fázy tvorby videa

Wake-up finálne video

Tanečníci rôznych štýlov sa stretávali každý týždeň v Tasso klube, kde pripravujú choreografiu na videoklip, ktorý sa podarilo natočiť 5. 3. 2011 v Čadci. Aby ste cítilu pozitívnu energiu, ktopá pri natáčaní bola, pozrite si videoklip :)

Vyvrcholenie kurzu brazílskych tancov

Dva mesiace sa skoro šesťdesiat milovníkov horúcich brazílskych rytmov stretávalo, aby sa naučili základy forro, salsy, samby a axe. Vďaka výborným lektorom Lenke a Danielovi sa im to aj podarilo :) 

Video z tradičnej koncoročnej akcie Medzinárodné Vianoce v KERICu

Už ôsmy rok na konci roka sa KERIC premení na Vianoce na veľanárodný spôsob. Tento rok ste mohli zažiť  adozvedieť sa o Vianociach v Taliansku, Brazílii, Rakúsku, Uruguaji, Veľkej Británii, Hondurase a vo Francúzsku.

KERIC v spolupraci s Euroscholou z Třinca od septembra 2010 spolupracuje na projekte "Spoj sa s prírodou", ktorý bol podporený z fondu pre cezhraničnú spoluprácu. Cieľom projeku, je prehĺbiť vedomosti stredoškolákov v oblasti ekológie formou workshopov, diskusií a ďalších neformálnych stretnutí.

V tomto momente prebieha 2. fáza projektu globálneho rozvojového vzdelávania mládeže na česko-slovenskom pohraničí na tému „Všetko niekam smeruje“ . Žiaci si cez neformálne vzdelávacie aktivity priblížia problematiku odpadov, spravodlivého obchodu /Fair Trade/, navrhujeme možné riešenia na danú problematiku a taktiež majú možnosť prekonzultovať danú tému s medzinárodnými dobrovoľníkmi z KERICu.

podprobnosti o projekte nájdete na facebooku http://www.facebook.com/Spoj%20sa%20s%20prirodou#!/pages/Spoj-sa-s-prirodou-Spoj-se-s-prirodou/174430882588278

 

Posledné dva októbrové týždne sa uskutočnila už piata časť medzinárodnej mládežníckej výmeny S-LAROPA V. Tentokrát bola v Brazílii a zúčastnili sa jo Slovenskasa zúčastnila väčšina skupiny, ktorá pred rokom pomáhala organizovať S-LAROPU IV na Slovensku. V Brazílii sme sa sústredili najmä na kontakt s miestnou komunitou, pochopeniu medzikultúrnych rozdielov, spolupráci, sponávaniu sa navzájom a prezentácii našich kultúr. Slováci opäť zaujali svojou kultúrou, otvorenosťou. Veľmi zaujímavé bolo, že naši vedúci boli na predchádzajúcich častiach výmeny sami účastníkmi a vďaka výmene sa ich životy rozbehli úplne inakším smerom. Spolupráca medzi partnerskými organizáciami sa stále prehlbuje aj do iných oblastí spolupráce ako je napr. európska dobrovoľnícka služba.  Sample Image

Mládežnícka výmena vo Francúzsku - Výzva pre európske dedinky

Na začiatku septembra sa stretli mladí ľudia s Portugalska, Francúzska a Slovenska v bretónskej dedinke Hedé. Spolu rekonštruovali domček na jazere pre budúce umelecké aktivity, pomáhali s organizovaním hudobného festivalu a samozrejme spoznávali krásy Bretónska. Čo videli, robili a zažili si môžete pozrieť vo videu, ktoré vytvoril Sebastián Poliak z Budatína

V Dome Kultúry v týchto dňoch prebiehla výstava fotiek, ktorá je výsledkom aktivity mladých ľudí z Čadce a okolia. Štyri študentky sa zúčastnili mládežníckej výmeny, ktorú organizovalo občianske združenie  KERIC. Výmena prebiehala v dňoch od 03. do 13. októbra a zúčastnili sa jej mladí z Lotyšska, Talianska a Izraela a samozrejme Slovenska vo veku od 18 do 26 rokov.Hlavnou témou výmeny bolo fotografovanie, porovnávanie života na dedine a v meste na Slovensku, spoznávanie nových kultúr a odbúravanie stereotypov. Rozdiely kultúr boli viditeľné hneď od začiatku a práve preto bola výmena zaujímavejšia. Pomohla nám pozerať sa na veci z viacerých uhlov pohľadu. Celá výmena bola rozdelená na dve časti. Prvá časť sa uskutočnila v Terchovej kde sme našim zahraničným priateľom ukázali krásy slovenskej prírody. Zvyšok dní sme strávili v Čadci. Vďaka ústretovosti našich škôl sme mohli uskutočniť prezentáciu, na ktorej sa študenti dozvedeli viac o mládežníckych aktivitách,  medzinárodných výmenách, ale aj o samotných zúčastnených krajinách. Radosť bola na oboch stranách. Dievčatám sa páčili talianski chlapci a Izraelčania boli nadšení z vedomostí našich najmladších žiakov. Cieľom výmeny bolo fotografovanie, odniesli sme si z nej omnoho viac. Naučili sme sa tímovej práci, zlepšili sme si angličtinu a spoznali sme nové kultúry a našli nových priateľov. Projekt bol financovaný z programu Mládež v Akcii. Výstavu bude možné vidieť do 21. októbra v Dome kultúry na poschodí.

 Sample Image
 

Účastníkom semináru bol aj KERIC – Lenka a Nilmar, ktorí aktívne prezentovali a diskutovali.

Medzinárodný seminár  “Od chudoby k prosperite”  programu Mládež v Akcii  sa konal v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnej exklúzii.

Veľké množstvo ľudí v Európe žije v nedostatku bez možnosti prístupu k základným službám.Takmer 80 miliónov Európanov žije pod prahom chudoby, čo je v rozpore s princípmi EÚ o solidarite a sociálnej spravodlivosti. Pre posilnenie záväzku EÚ dosiahnuť rozhodujúci vplyv na odstránenie chudoby Európska komisia vyhlásila rok 2010 Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Sample Image