Sociálno-emocionálne hodnoty, postoje a sociálne zručnosti, ktoré umožňujú účinný psychosociálny a fyzický rozvoj a umožňujú nám žiť spolu s ostatnými v úcte a mieri - to je definícia. V praxi to znamená naučiť sa techniky a zručnosti ako byť spokojný a šťastný v skupine ľudí.

Na našej prvej víkendovke sa skupina 9 mladých ľudí neformálnymi aktivitami naučila uplatňovať vedomosti, zručnosti a postoje na rozvíjanie zdravej identity, zvládania emócií a dosahovania osobných a kolektívnych cieľov, pociťovať a prejavovať empatiu voči iným, nadväzovať a udržiavať podporné vzťahy a prijímať zodpovedné a starostlivé rozhodnutia.

Prebehla 11.-13.3 2022 v Penzióne GAJUZ, Oščadnica.

Instagram post

Na víkendovke #2 13 mladích ľudí tvorilo, diskutovalo a aktívne sa zapájalo na tému vzdelávania o globálnom občianstve. Mládež mala možnosť spolupracovať a rozvíjať svoje postoje a myšlienky o rodovej rovnosti, rasizme či LGBTI+. 

Stalo sa tak 18.-20.3 2022 v Penzióne GAJUZ, Oščadnica.

Instagram post

Všetko o projekte nájdete u nás na stránke: DEE-GEAYS projekt

esc logo sk esc logo sk

  logo deedeays

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: