Už dlhodobo – 10 rokov pôsobíme v Európskej dobrovoľníckej službe. Čadčania si už zvykli, že každý rok do Čadce prichádzajú noví dobrovoľníci z celého sveta. Do tohto momentu v Čadci žilo v rámci týchto 10 rokov 60 dobrovoľníkov z 18 krajín celého sveta. Dobrovoľníci z KERICu pomáhajú s výukov cudzích jazykov na základných školách na Komenského, Rázusovej a M.R.Štefánika, na Skalitom, v Korni, Turzovke.

Taktiež organizujú medzinárodné workshopy na stredných školách v Čadci. Občas ste mali možnosť sa dozvedieť viac o kultúre krajín, z ktorých k nám dobrovoľníci prichádzajú počas medzinárodných večerov, ktoré sa konajú v KERICu, v Dome kultúry alebo na internáte Gymnázia J,M Hurbana v Čadci. Po prvýkrát sme spolupracovali s Kysuckým múzeom a dvaja dobrovoľníci v lete pracovali v skanzene kysuckej dediny vo Vychylovke. Počas desať rokov sa medzinárodní dobrovoľníci stali súčasťou Čadce a stali sme sa v rámci tohto projektu najmedzinárodnejším mestom na Slovensku. Sme mesto, ktoré navštevuje najviac dobrovoľníkov. V tomto roku v KERICu pôsobia dobrovoľníci Madeline z Francúzska, Lena z Nemecka, Anna z Rakúska, Dalibor z Macedónska, Serena a Valerio z Talianska, Volker z Kene.

Okrem hosťovania dobrovoľníkov sa KERIC tiež už desať rokov venuje vysielaniu dobrovoľníkov. Mladí ľudia z regiónu sa majú možnosť za podpory Európskej Únie Programu Mládež v akcii vycestovať do akejkoľvek krajiny sveta a pôsobiť tam v neziskovej organizácii, naučiť sa jazyk danej krajiny, spoznať kultúru a získať nové pracovné a osobné skúsenosti. Do tohto momentu sme vyslali 70 mladých ľudí na 3 kontinenty. Z tých exotickejších krajín, kde vycestovali naši dobrovoľníci môžeme spomenúť Keňa, Brazília, Uruguaj, Čile, Jamajka, Kostarika, Mexiko, Rusko, Arménsko, Macedónsko, Gruzínsko a samozrejme v podstate všetky krajiny Európskej Únie. Pre mladých ľudí, ktorí EDS zažili sa podstatne zmenil život v tom, že získali cennú skúsenosť z dlhodobého pobytu v inej krajine (2 až 12 mesiacov), naučili sa nový jazyk – niekedy aj dva, pochopili a spoznali novú kultúru, získali nové pracovné skúsenosti, získali nezávislosť – finančnú aj emocionálnu. So všetkými týmito skúsenosťami sa im ľahšie pohybuje v ďalšom živote.

Na základe týchto skúsenosti sme začali oveľa intenzívnejšie pracovať aj s mladými ľuďmi priamo v meste a ponúkať im možnosť skúsiť si dobrovoľníctvo aj na miestnej úrovni. Každý mladý človek má v KERICu dvere otvorené, pokiaľ sa chce zapojiť do života KERICu, chce si skúsiť niečo zorganizovať a chce byť užitočný a patriť do veľkého KERIC teamu. Možnosti zapojenia sú v podstate neobmedzené, napr. spolupráca na príprave našich street aktivít, organizovanie alebo účasť na aktivitách KERIC Undeground klubu, pomoc pri premene klubu na čajovňu.

Dôležité je, že každý kto chce pomáhať, chce sa zúčastňovať, chce niečo zažiť, v KERICu túto možnosť nájde.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: