Spolu s partnerom z Českej republiky – EUROSCHOLA, ktorý už mal skúsenosti so vzdelávacími ekologickými projektmi, sme vypracovali projekt v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika. Projekt bol podporený a začal sa realizovať od septembra 2010 v desiatich triedach prvých a druhých ročníkov stredných škôl v regióne. Zapojili sa Združená stredná škola obchodu a služieb v Čadci, STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA v Krásne nad Kysucou, Stredná odborná škola technická z Čadce. Študenti z vybraných tried sa zúčastnili štyroch workshopov na témy: Sieť alebo všetko súvisí so všetkým, Rýchlo, dobre, lacno...alebo všetko niekam smeruje, Vieš čo ješ?, S chuťou do toho, ale nič nie je zadarmo.

Počas týchto workshopov sa metódami neformálneho vzdelávania dozvedali veľa o ekológii, väzbách medzi ekonomikou a ekológiou. Na všetkých workshopoch sme sa snažili dať študentom podnety na rozmýšľanie, vytvorenie si vlastného názoru a podnety na diskusiu. Cieľom workshopov bolo študentom ukázať iné pohľady na bežné veci každodenného života. Druhým cieľom projektu bolo nadviazať cezhraničnú spoluprácu. Práve preto sa workshopy konali na oboch stranách hranice a vzdelávacie tímy s apravidelne stretávali a spoločne pripravovali obsah workshopov a potom si vymieňali skúsenosti so vzdelávania. V polovici projektu sa konali Eko hry bez hraníc, ktorých sa z každej stranu hranice zúčastnilo 20 najaktívnejších účastníkov workshopov. Prvé Eko hry bez hraníc sa konali v Čechách v Beskydoch v júni 2011. Na trojdňovom stretnutí sa študenti spoznali a trochu si spolu zasúťažili v rôznych vzdelávacích hrách na ekologickú tému. Dôležité bolo, že sa navzájom spoznali a vytvorili sa priateľské vzťahy medzi českými a slovenskými študentami. Druhé Ekohry bez hraníc sa konajú na Slovensku v Sudoparku na Klokočove, kde celý projekt vyvrcholí. Téma súťaží je – nič nie je zadarmo. Keďže Ekohry majú v názve bez hraníc, symbolicky projekt skončí na česko – slovenskej hranici na Bielom kríži, kde sa spolupráca v rámci tohto projektu skončí. Už teraz vieme, podľa reakcií študentov a ich zapojenosti do ďalších aktivít KERICu, že projekt bol užitočný, že ciele, ktoré sme si stanovili sme naplnili a získali sme aj výsledky, ktoré sme priamo neočakávali, že sa nám podarilo zmotivovať veľa študentov naďalšiu dobrovoľnícku prácu v rámci KERICu.

Vzdelávanie v rámci ekológie je nikdy nekončiaci proces, naším projektom sme ho aspoň trochu podporili. Pretože výsledky a odozva na projekt boli veľmi pozitívne, rozhodli sme sa pokračovať v tejto oblasti a vypracovali sme projekt ECOnnection, kde sa chceme sústrediť na žiakov základných škôl. Pokiaľ budeme úspešní, vzdelávanie sa začne v apríli 2012.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: