Novinky

EuroAsian empowerment

Rozhodli sme sa rozšíriť spoluprácu medzi neziskovými organizáciami v Európe (Francúzsko, Taliansko, Česká Republika a Slovensku) a v Ázii (Vietnam, Thajsko, Indonézia, Kambodža) v oblasti dobrovoľníctva.

Steps towards change - next step
http://stch-ns.blogspot.sk/
English for youth work
http://cadca2013.blogspot.sk/
Podpora dobrovoľníctva na Slovensku
http://pdnscadca.blogspot.com/
DEOR seminár v Estónsku
http://deor3xi.blogspot.sk/
V4 Active Youth
http://foractiveyouth.blogspot.sk/
EVS training 2009
http://evscadca.blogspot.sk/

Na základe podporeného projektu v programe Grundtvig - Seniorské dobrovoľníctvo, môžeme vyslať troch seniorov (ľudí nad 50 rokov) do partnerskej organizácie INCO v Trente od 13. mája do 10. júna. Takú istú možnosť budeme mať aj v roku 2014.

team 2011-uvodnaKaždý rok začína nás nové obdobie v septembri, keď prichádzajú noví dobrovoľníci, začínajú nové kurzy. proste každý rok je tu nový začiatok. V roku 2011, v septembri ku nám pricestovali Madeline z Francúzska, Anna z Rakúska, Lena z Nemecka a Dalibor z Macedónska. Už druhý rok sme začali ubytovaním našich dobrovoľníkov rodinách.

Našu dobrú spoluprácu so základnou školou na Komeského ulici sme rozšírili o novú aktivitu - Deň D. Hlavným cieľom bolo prísť s dobrovoľníkmi na čo najviac rôznych hodín, spolupracovať s čo najviac učiteľmi a deťmi. A tak 23. marca prišlo na základnú školu 6 dobrovoľníkov a pomáhali na hodinách geografie, fyziky, telesnej, čítania, slovenčiny, výtvarnej a ďalších. Cez prestávky boli pre deti pripravené malé medzinárodné hry a deti, ktaré sa zapojili, mohli dostať kericovú cenu v zlosovaní na konci tohto Dňa D.

Nová aktivita bola veľmi úspešná a plánujeme ju robiť znovu, ale na začiatku školského roku.

Mať informácie je dôležitý predpoklad sa správne rozhodnúť. Už pred viacerými rokmi sme sa rozhodli, že v Čadci každý maturant dostane základnú informáciu o EDS, aby keď bude riešiť problém, čo ďalej, mal v hlave aj túto informáciu a mohol ju využiť, ak sa mu zdá užitočná.

Táto nová aktivita sa nám podarila zorganizovať už na druhej škole. Päť dobrovoľníkov bolo 7.mája na škole a pomáhalo a iným spôsobom vysvetľovalo nové vedomosti na geografii, biológii, telesnej výchove, kreatívnom čítaní, hudobnej výchove a samozrejme na cudzích jazykoch.

Náš dobrovoľník Volker, sa rozhodol spojiť svojich nových slovenských priateľov počas streetbasketbalového turnaja. A tak 28. apríl, za krásneho slnečného počasia, sa na ihrisku pri Rázusovej ZŠ stretlo nakoniec 7 trojčlenných družstiev. Po trojhodinovom zápolení, nakoniec vyhrali chalani z tímu Ovocie.

Spoločenské stolové hry na medzinárodnej úrovni. Znie to dobre. Aj vyzerá :). Príďte skúsiť do Čajovne.

 

Sledujte našu televíziu, v tejto reportáži sa dozviete o ochutnávke čajov a prezentácie základov čínskej medicíny

KERIC TV uvádza správu číslo 1