Position Paper v.6 1.pdf Instagram Post Square Facebook Ad

Tento dokument vytvorilo medzinárodné konzorcium 26 organizácií zo 14 krajín, ktorého sme súčasťou. Zostavila ho talianska organizácia Associazione Joint. Zúčastnení zainteresovaní majú skúsenosti s realizáciou projektov mobility v rámci programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity(EZS).

Stanovisko si môžete stiahnuť z našeho Google Úložiska

Konzorcium sa zameriava na tému inklúzie, najmä na riešenie inklúzie skupín mladých ľudí, ktorí sa ocitli vo veľmi komplikovaných situáciách a mohli by na svojej životnej ceste profitovať z potenciálnej účasti v programe EZS alebo Erasmus Plus.

Mladým ľuďom sa má poskytovať systematická, spravodlivá a na mieru šitá podpora projektov inklúzie a rozmanitosti vo všetkých fázach projektového cyklu. Členovia nášho konzorcia sa pridŕžajú tejto vízie a zasadzujú sa za väčšie zameranie E+ a EZS programov na začlenenie veľmi zraniteľných skupín mladých ľudí.

Vysoko zraniteľná mladá osoba je osoba, ktorá žije v komplikovanej situácii a čelí súbehu potenciálnych vylučujúcich faktorov, z ktorých aspoň jeden je dlhodobý alebo trvalý. Ich zapojenie do činností mobility znamená potrebu dlhodobého systému štrukturálnej podpory, ktorú by mali zaviesť všetci partneri projektu, a ktorú by mali podporovať národné agentúry a európske zainteresované strany.

O tejto iniciatíve budeme informovať ľudí, ktorí majú možnosť ovplyvňovať procesy na európskej úrovni.

Konzorcium

Tento dokument je výsledkom práce vykonanej na výročnom stretnutí siete AssociazioneJoint, ktoré sa konalo v novembri 2022. Tento dokument teda predstavuje závery práce zástupcov 26 organizácií, ktoré text podpísali:

Chcete podporiť túto iniciatívu?

Vyplňte tento formulár a pridajte svoju organizáciu do zoznamu signatárov!

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: