united planet korna web 1

United Planet je nezisková mládežnícká organizácia so sídlom v meste Boston v USA. Jej cieľom je vytvoriť globálnu celosvetovú komunitu, ktorá spája dobrovoľníkov z viac ako tridsiatich krajín sveta.

Medzinárodný projekt, ktorý organizovalo United Planet, do ktorého sa zapojili školy z USA, Slovenska, Tanzánie, Fínska, Česka, Jordánska a Nigérie sme koordinovali.

Celý program bol rozdelený na dve časti: Hlasy Zeme Jeseň 2021 a Hlasy Zeme Jar 2022. Išlo o trojmesačné kurzy, počas ktorých žiaci šiesteho a siedmeho ročníka pracovali na svojich projektoch.

Školy boli  rozdelené do viacerých skupín. Slovenská skupina zo ZŠ Korňa spolupracovala s USA a Tanzániou. Deti sa dozvedeli mnoho zaujímavých vecí o týchto krajinách a žiaci zo ZŠ Korňa im na oplátku predstavili Slovensko, Bratislavu, Korňu, naše tradičné jedlá a vianočné zvyky.

Jeden týždeň si žiaci písali  prostredníctvom četu o svojich zážitkoch, vymieňali si fotografie a komentáre k projektom. Druhý týždeň mali živé stretnutia, na ktorých prezentovali ich  projekty. Po odprezentovaní nasledovala diskusia o projektových a rôznych iných témach ako napríklad spôsoby verbálnej a neverbálnej komunikácie, časový posun, Covidová situácia, atď.

V utorok 14.12. 2021 záverečnou prezentáciou ich práce ukončili jesenný kurz. Žiaci získali certifikáty o jeho absolvovaní a obrovskú pochvalu za vynikajúcu prácu a prekonanie strachu z komunikácie v cudzom jazyku.

united planet korna web 2

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: