Číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA226-SCH-094411

Vzdelávanie pre budúcnosť - budovanie digitálnych zručností pedagógov je projekt podporený v rámci programu Erasmus+ zameraný na rozvoj digitálnych zručností pedagógov základných škôl a zdieľanie osvedčených postupov.

Projekt financovaný z grantového programu EÚ Erasmus+ si kladie za cieľ pomôcť učiteľom základného vzdelávania nájsť cestu v novej realite vzdelávania, plne využívať výhody digitálnych nástrojov a používať ich na budovanie svojho vzťahu so žiakmi, rozvíjanie osobností svojich žiakov, ich vedomostí a mäkkých zručnosti.

Čo vďaka projektu získate?

Prostredníctvom projektu pripravíme platformu určenú priamo učiteľom, ktorá im pomôže pripraviť naše deti na budúcnosť.
Platforma bude obsahovať:

 • 21 ukážkových hodín
  Lekcie pripravia učitelia - inovátori, ktorí dištančné vzdelávanie zvládli pomocou vlastných metód, individuálneho prístupu a kreativity. Lekcie budú pokrývať najširší možný rozsah digitálnych nástrojov, všetky vekové skupiny v základnom vzdelávaní, širokú škálu prístupov, vždy však so zachovaním rešpektu a netikety. V týchto lekciách učitelia ukážu, ako odovzdávať informácie na diaľku a zároveň rozvíjať vzťahy a kľúčové kompetencie.
 • Sprievodca "Vzdelávanie pre budúcnosť"
  Pravidlá, tipy a triky, ako vzdelávať deti pomocou digitálnych nástrojov, starať sa a budovať vzťahy, rešpektovať potreby detí, odrážať ich prednosti, rozvíjať ich kompetencie a kreativitu.
 • Databáza digitálnych nástrojov a lektorov
  Aplikácie, programy a iné nástroje pre výuku, databáza lektorov digitálnych nástrojov.
 • Databáza otvorených vzdelávacích zdrojov
  Materiály ponúkané otvorene a slobodne pedagógom, študentom a samo študentom na použitie za účelom výučby, štúdia a výskumu. Musia byť dostupné a mať možnosť opakovaného použitia a spracovania. Slúžia na slobodné použitie vo vzdelávacích procesoch.

Partnermi projektu sú Agamos, Cyfrowy dialog, KERIC, Mesto Nitra a Centrum Pedagogiczne.

Odoberajte nás na Facebooku a na stránke projketu.

Agamos.czKericCyfrowy DialogPedagogické centrumCo-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: