Rasizmus v Európe

Rasizmus je, či už viditeľný, uznávaný alebo neviditeľný, čoraz väčšou výzvou v rámci európskej spoločnosti a pre medzinárodnú a európsku prácu s mládežou.

Európske a medzinárodné mládežnícke organizácie zohrávajú dôležitú úlohu v reakcii na stále rastúce výzvy rasizmu a intolerancie. Za posledných pár rokov sa zvyšujúci sa nacionalizmus a radikalizácia mladých ľudí stáva čoraz väčšou hrozbou pre mier a demokraciu v mnohých krajinách Európskej únie a v ďalších krajinách po celom svete.

Mládežnícke organizácie by mali byť pomocníkmi pri začleňovaní.

Preto musia byť dôveryhodnými inštitúciami, ktoré zakladajú svoje vzdelávacie programy na skutočne protirasistickej štruktúre, protirasistickej kultúre a protirasistickom chápaní všetkých svojich členov.

Projekt Stáli spolu proti rasizmu v Európe (STAR ​​E) bol inšpirovaný skupinou organizácií mládeže a dobrovoľníckych služieb so sídlom v celej Európe, ktorá chcela preskúmať, ako nastoliť otázky rasizmu, privilegovaných osôb a diskriminácie s našimi mladými ľuďmi.

Ako sa prostredníctvom prístupov k organizačným zmenám môžeme stať rozmanitejšími a inkluzívnejšími organizáciami, ktoré odrážajú komunity, s ktorými pracujeme?

Angažovaním sa v tomto projekte sme preskúmali metódy a koncepty senzibilizácie voči rasizmu: prispôsobiť ich vlastnej organizačnej kultúre a potrebám, testovať ich a hodnotiť ich vplyv na našich zamestnancov, dobrovoľníkov a mladých ľudí.

Dúfame, že dve príručky, ktoré sme vypracovali v rámci tohto projektu, poskytnú inšpiráciu pre ďalšie mládežnícke organizácie a že všetci môžeme byť spolu pri vytváraní inkluzívnej a tolerantnej Európy.

Spoločne proti rasizmu: Príručka o školení

standing against racism thumbnail in articleTáto príručka poskytuje koncepcie a metódy, ktoré majú zamestnanci používať v organizáciách pre mládež a dobrovoľníckych služieb. Tieto činnosti poskytujú fórum, na ktorom možno identifikovať a napadnúť rasistické postoje a ich škodlivé účinky.

Stiahnite si celú príručku (PDF)

Riadenie organizačných zmien: Nástroje a metódy, ako sa stať MVO citlivou na rozmanitosť

managing organisational change thumbnailTáto príručka predstavuje dynamiku a perspektívy, ktoré považujeme za ústredné v rámci teoretického prístupu k rozmanitosti. Zavádza tiež nástroje a nástroje na uľahčenie procesov zmien smerom k tomu, aby sa z nich stala rozmanitejšia a inkluzívnejšia organizácia.

Stiahnite si celú príručku (PDF)

Navštívte aj officiálnu stránku projektu. 

erasmus cofunded 300x86

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: