Účastníkov z 9-tich krajín Európy – Nórska, Talianska, Francúzska, Ruska, Arménska, Bieloruska, Gruzínska, Ukrajiny a Slovenska. Cieľom školenia bolo prehĺbiť spoluprácu medzi mládežníckymi organizáciami v týchto krajinách, oboznámiť ich s realitou každodennej práce s mladými ľuďmi v Čadci a KERICu.

Po prvýkrát bolo súčasťou programu školenia aj privítanie primátorom p. Gurom na Mestskom Úrade v Čadci. Účastníci sa cítili aj vďaka tomuto prijatiu v Čadci vítaní, boli príjemne prekvapení Slovenskom, Kysucami a vysokou kvalitou práce s mladými ľuďmi v KERICu.

KERIC má z mnohými organizáciami, ktoré sa zúčastnili školenia už predchádzajúcu spoluprácu s projektmi Európskej dobrovoľníckej služby. Napr. arménska organizácia hosťovala 12 mesiacov dobrovoľníka z Čadce, kde nadobudol nové skúsenosti s prácou s deťmi a mládežou a získal dôležité jazykové a interkultúrne zručnosti, taktiež CEMEA, talianska organizácia hosťuje dobrovoľníčku z Čadce a KERIC sa chystá od novembra hosťovať dobrovoľníka z tejto organizácie v Čadci. Práve vďaka tomuto školeniu sa spolupráca s týmito krajinami a Čadcou zintenzívni a skvalitní.

V rámci programu školenia sa účastníci zoznámili s činnosťou svojich organizácií, s možnosťami hosťujúcich dobrovoľníckych projektov a taktiež sa zoznámili s činnosťou Domu kultúry v Čadci, s rozvojovým programom mesta Čadca, s činnosťou Centra voľného času v Starej Bystrici, s činnosťou charity v Čadci a taktiež objavili krásy Kysúc počas výletu na Husárik.

Všetci účastníci odchádzali nadšení Slovenskom, pohostinnosťou Čadce a medzinárodným zázemím, ktoré KERIC dobrovoľníkom z celého sveta v Čadci vytvára.

V podstate Čadca je v rámci programu Mládež v akcii mesto najnavštevovanejšie dobrovoľníkmi z celého sveta na Slovensku a vďaka tomuto školeniu sa do Čadce dostanú dobrovoľníci z iných krajín a ponuka jazykov, v ktorých sa v KERICu dá konverzovať .

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: