Hlavnou témou výmeny bolo fotografovanie, porovnávanie života na dedine a v meste na Slovensku, spoznávanie nových kultúr a odbúravanie stereotypov. Rozdiely kultúr boli viditeľné hneď od začiatku a práve preto bola výmena zaujímavejšia. Pomohla nám pozerať sa na veci z viacerých uhlov pohľadu. Celá výmena bola rozdelená na dve časti. Prvá časť sa uskutočnila v Terchovej kde sme našim zahraničným priateľom ukázali krásy slovenskej prírody. Zvyšok dní sme strávili v Čadci.

Vďaka ústretovosti našich škôl sme mohli uskutočniť prezentáciu, na ktorej sa študenti dozvedeli viac o mládežníckych aktivitách,  medzinárodných výmenách, ale aj o samotných zúčastnených krajinách. Radosť bola na oboch stranách. Dievčatám sa páčili talianski chlapci a Izraelčania boli nadšení z vedomostí našich najmladších žiakov. Cieľom výmeny bolo fotografovanie, odniesli sme si z nej omnoho viac. Naučili sme sa tímovej práci, zlepšili sme si angličtinu a spoznali sme nové kultúry a našli nových priateľov. Projekt bol financovaný z programu Mládež v Akcii. Výstavu bude možné vidieť do 21. októbra v Dome kultúry na poschodí.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: