Berlin 16.10. 21.10.2022 Facebook Ad

Školenie o výchove mládeže citlivej na rasizmus a diskrimináciu pracovníci, pedagógovia a vedúci mládeže

Vek 18+

Cieľom školenia je zvýšiť povedomie trénerov a vedúcich tímov zaoberajúcich sa politicko-vzdelávacou prácou na témy antirasizmu a antidiskriminácie. Aplikovaním rôznych metód prístupu proti zaujatosti a diverzite sa spúšťa reflexia a uvedomenie si vlastného alebo prisudzovaného sociálneho postavenia a s tým súvisiacej sociálnej výhody alebo nevýhody. Takto si multiplikátori osvoja dôležité vedomosti a osvoja si zručnosti, aby mohli v budúcnosti citlivo pracovať s rôznymi skupinami na týchto témach.

Teoretické vstupy sú hmatateľné prostredníctvom interaktívnych metód. Účastníci školenia vypracujú konkrétne stratégie na témy diskriminácie a rasizmu, ako aj spôsoby ich rámcovania, aby ich mohli implementovať vo svojej vzdelávacej práci a/alebo vo svojich organizáciách.

Školenie bude pozostávať z nasledujúcich modulov:

 • Nenásilná komunikácia – vhľad do konceptu nenásilnej komunikácie. Ako nám tento prístup pomáha, aby sme vďačne a pokojne spolupracovali na téme antirasizmu v politickej výchove?
 • Reflexia vlastného a externe prisudzovaného sociálneho postavenia – Účastníci uvažujú o svojom vlastnom postavení v spoločnosti a s tým spojených sociálnych privilégiách a nevýhodách pri rôznych formách diskriminácie.
  Na tento účel sú realizované a prezentované metódy anti-bias prístupu, ktoré môžu účastníci sami využiť vo svojej vzdelávacej práci v budúcnosti. Tu nájdete niekoľko príkladov metód, s ktorými budeme pracovať.
 • Kritika rasizmu, intersekcionality a diverzity – Tu si kladieme nasledujúce otázky: Ako funguje rasizmus a iné formy diskriminácie? Čo sa skrýva za prístupmi „Intersekcionalita“ a „Rozmanitosť“? Prístupy a metódy sú použiteľné a účastníci si ich môžu osvojiť vo svojej neskoršej vzdelávacej práci.
 • Vzdelávacia práca citlivá na diskrimináciu – V tomto module účastníci spoločne rozvíjajú nápady a stratégie, ako môžu navrhnúť svoju vlastnú vzdelávaciu prácu spôsobom, ktorý je citlivý na diskrimináciu. Čo potrebujeme na vytvorenie pokojného prostredia? Čo treba zvážiť?
 • Špecifická práca na projekte – Tu si účastníci vypracujú svoj vlastný akčný plán, ktorý plánujú implementovať do svojej vlastnej práce a/alebo organizácie v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov.

Staňte sa súčasťou medzinárodného spoločenstva, ktoré pracuje za mier a svet bez diskriminácie!

Požiadavky na účasť:

 • Máte počiatočné pracovné skúsenosti ako tréner alebo vedúci tímu v mládeži resp neformálna politicko-vzdelávacia práca
 • Máte prvé skúsenosti s témami antidiskriminácie a antidiskriminácie rasizmus
 • Už ste alebo by ste sa chceli v budúcnosti zapojiť do protirasistickej a antidiskriminačnej výchovnej práce
 • Už ste sa vysporiadali so svojimi vlastnými skúsenosťami s diskrimináciou a cítite sa dostatočne stabilne na to, aby ste mohli hovoriť o rôznych formách diskriminácie v rôznych oblastiach skupina.
 • Ste pripravení opustiť svoj bezpečný priestor a pracovať v rôznorodej skupine na týchto témach s ľuďmi, ktorí majú veľmi odlišné skúsenosti ako vy.
 • Ste ochotní riešiť svoje vlastné diskriminačné správanie sebakritickým spôsobom
 • Ste ochotný vcítiť sa do skúseností iných ľudí a zaobchádzať s nimi s ocenením a citlivým spôsobom

Školenie je štruktúrované tak, že moduly, skúsenosti a výsledky môžete integrovať aj do vlastnej práce.
Rozmanitosť víťazí a posilňuje! Preto obzvlášť vítame žiadosti od ľudí, ktorí museli opustiť svoje krajiny, migrovali a/alebo čelili rasizmu, ľudí so zdravotným postihnutím a/alebo ľudí z iných marginalizovaných skupín, ako aj ľudí FLINTA*.

Podmienky účasti podľa pravidiel programu Erasmus +

 • Vrátenie cestovných a vízových nákladov
 • Poplatok pre účastníkov: 30,-€
 • 1-2 účastníci na organizáciu
 • Termíny 16.10.2022 a 21.10.2022 sú vyhradené pre cestovné dni

Na túto ponuku sa môžeš prihlásiť vyplnením google prihlášky

Akékoľvek otázky smeruj na Mirku:

Mirka Petrikova Mirka Petríková
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
+421 908 913 995

Preložené z infopacku

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: