Workshopy a školenia

Od 11. do 20. septembra sa vďaka KERICu a fondu Európskej Únie Mládež v akcii konala mládežnícka výmena vo Francúzsku pod názvom Výzva pre európske dedinky. Zúčastnili sa na nej mladí ľudia z Francúzska, Slovenska a Portugalska, ktorí boli zvedaví ako to vyzerá na takom pravom Bretónskom vidieku, ako sa tam možno zapojiť do života dedinky a chceli sa inšpirovať ako možno rozvíjať spoločenský život v ich vlastných dedinách. Medzi inými sme tam boli aj my...Dominika, Peťa, Sebastián, Zdeno a Zuzka...slovenský tím pod vedením našej vedúcej Lenky. O celý projekt sa zaslúžila Solene z Francúzska, ktorá pôsobila na Slovensku ako dobrovoľníčka v KERICu a projekt prebiehal v Bretónskom regióne, v jej rodnej dedine Hédé. Že to bude dedinka natoľko rozvinutá a aktívna sme na začiatku nemali ani tušenia. Pomáhali sme s rekonštrukciou dreveného domčeka na jazere, ktorý bude slúžiť ako miesto pre umelcov a ich diela a rovnako aj s rekonštrukciou bytu pre hercov hosťujúcich v miestnom vynovenom divadle. Zároveň sme sa inšpirovali projektom výstavby ekologických domov v dedinke a zúčastnili sme sa miestneho jazzového festivalu, na ktorého príprave sa taktiež podieľalo veľa miestnych dobrovoľníkov. Nielen v rámci medzinárodného večera ale aj počas celej výmeny sme navzájom spoznávali kultúrne osobitosti jednotlivých krajín, kuchyňu  a tradície Bretónskeho regiónu. Podobne aj my sme sa snažili prezentovať svoju krajinu a aktívnu činnosť v našich dedinách a regióne a tak sme sa inšpirovali vzájomne. Celá výmena sa niesla v duchu muli-kulti-flexi atmosféry. Boli sme „mládež v akcii“ ktorá chce získať nové skúsenosti a na základe toho zmeniť veci k lepšiemu...prechádzať od nápadov k skutočným činom...aj to si odnášame z tejto výmeny.

video nájdete na linku http://www.keric.sk/images/stories/final_video.avi

 Sample Image

Koncom júna 2009 sa 4 mladí z Čadce pod vedením Slávky Špilákovej, vybrali na mládežnícku výmenu PHOTO TALK II, v Lotyšsku, ktorej sa zúčastnili aj mladí z Francúzska, Holandska, Lotyšska a Talianska. Časť výmeny sa konala na vidieku, kde účastníci bývali spolu pri nádhernom jazere a venovali sa hlavnej téme výmeny - fotografovaniu. Vrcholom tejto časti bola ľudová slávnosť "jáni", ktorej sa účastníci zúčastnili spolu s ľuďmi z miestnej komunity.

Druhá časť bola v Rige a opäť sa fotilo...

Výmena je plánovaná pokračovať vo februári 2010 na Slovensku, ktorá by mala byť spojená aj s výstavou fotiek z Lotyšska.

V Dome Kultúry v týchto dňoch prebiehla výstava fotiek, ktorá je výsledkom aktivity mladých ľudí z Čadce a okolia. Štyri študentky sa zúčastnili mládežníckej výmeny, ktorú organizovalo občianske združenie  KERIC. Výmena prebiehala v dňoch od 03. do 13. októbra a zúčastnili sa jej mladí z Lotyšska, Talianska a Izraela a samozrejme Slovenska vo veku od 18 do 26 rokov.Hlavnou témou výmeny bolo fotografovanie, porovnávanie života na dedine a v meste na Slovensku, spoznávanie nových kultúr a odbúravanie stereotypov. Rozdiely kultúr boli viditeľné hneď od začiatku a práve preto bola výmena zaujímavejšia. Pomohla nám pozerať sa na veci z viacerých uhlov pohľadu. Celá výmena bola rozdelená na dve časti. Prvá časť sa uskutočnila v Terchovej kde sme našim zahraničným priateľom ukázali krásy slovenskej prírody. Zvyšok dní sme strávili v Čadci. Vďaka ústretovosti našich škôl sme mohli uskutočniť prezentáciu, na ktorej sa študenti dozvedeli viac o mládežníckych aktivitách,  medzinárodných výmenách, ale aj o samotných zúčastnených krajinách. Radosť bola na oboch stranách. Dievčatám sa páčili talianski chlapci a Izraelčania boli nadšení z vedomostí našich najmladších žiakov. Cieľom výmeny bolo fotografovanie, odniesli sme si z nej omnoho viac. Naučili sme sa tímovej práci, zlepšili sme si angličtinu a spoznali sme nové kultúry a našli nových priateľov. Projekt bol financovaný z programu Mládež v Akcii. Výstavu bude možné vidieť do 21. októbra v Dome kultúry na poschodí.

 Sample Image

jazykove-skolenie-pracovnikov

Tesne pred prázdninam, KERIC žil angličtinou. 12 mládežníckych pracovníkov z Poľska, Čiech a Slovenskaprišli na 7 dní študovať angličtinu, zlepšiť sa v práci na počítači a mládežníckej práci. Všetko to bolo súčasťou medzinárodného tréningu organizovaného za podporyprogramu Mládež v akcii.Tých sedem dní bolo intenzívnych, ale na druhej aj veľmi príjemných, lebo sme ich strávili v spoločnosti zaujímavých ainšpiratívnych ľudí.

 

Od 27. 4 do 8.5 sa štyri dievčatá Andrea, Kristína, Barbora a Dominika pod leadrovaním Rodolfa zúčastnia mládežníckej výmeny v Taliansku v Altamure. Hlavnou témou je fotografia a všetko s ňou spojené. Pred výmenou majú intenzívnu prípravu, počas ktorej si pripravujú prezentáciu Slovenska pre svojich priateľov z Holandska, Francúzska, Lotyšska a Talianska. Ďalšou zaujímavosťou výmeny je, že na príprave a realizácii výmeny v Taliansku sa podieľa aj slovesnká dobrovoľníčka Slávka Špiláková. Podrobné informácie o výmene môžete nájsť na blogu: http://phototalk.yource.net Sample Image

Tento rok sme sa rozhodli rozšíriť náš tím vedúcich do táborov. Najskôr sme dali na facebooku výzvu  a prihlásených sme pozvali na dvojdňové školenie, počas ktorého sa dozvedeli čo najviac informácií, ako sa stať dobrým vedúcim v tábore.

 Od septembra 2011 začalo 15 krajín po celom svete spoluprácu, aby vytvorili funkčnú sieť organizácii na vysielanie a hosťovanie dobrovoľníkov.

Projekt Steps towards change, ktorý začal bežať v septembri 2011 a spája 15 organizácií z 15 krajín celého sveta sa úspešne blíži k svojmu cieľu. Po spoločnom stretnutí vo februári 2012 na Slovensku, každý partner pokračoval v práci na lokálnej úrovni. Práca pozostávala z informačných mítingov pre mladých ľudí a neziskové organizácie o možnostiach medzinárodného dobrovoľníctva.

V októbri sme v KERICu už po druhýkrát privítali zástupcov neziskových organizácií z východoeurópskych, kaukazských a európskych krajín. Cieľom bolo posilniť spoluprácu s týmto regiónom a vytvoriť možnosti na royšírenie množstva mladých ľudí, ktorí môžu svoju EDS absolvovať v tomto regióne.

Taktiež chceme viac dobrovoľníkov hosťovať s týchto krajín, aby sme napomohli k vzájomnému spoznaniu sa týchto kultúr.