V Dome Kultúry v týchto dňoch prebiehla výstava fotiek, ktorá je výsledkom aktivity mladých ľudí z Čadce a okolia. Štyri študentky sa zúčastnili mládežníckej výmeny, ktorú organizovalo občianske združenie  KERIC. Výmena prebiehala v dňoch od 03. do 13. októbra a zúčastnili sa jej mladí z Lotyšska, Talianska a Izraela a samozrejme Slovenska vo veku od 18 do 26 rokov.Hlavnou témou výmeny bolo fotografovanie, porovnávanie života na dedine a v meste na Slovensku, spoznávanie nových kultúr a odbúravanie stereotypov. Rozdiely kultúr boli viditeľné hneď od začiatku a práve preto bola výmena zaujímavejšia. Pomohla nám pozerať sa na veci z viacerých uhlov pohľadu. Celá výmena bola rozdelená na dve časti. Prvá časť sa uskutočnila v Terchovej kde sme našim zahraničným priateľom ukázali krásy slovenskej prírody. Zvyšok dní sme strávili v Čadci. Vďaka ústretovosti našich škôl sme mohli uskutočniť prezentáciu, na ktorej sa študenti dozvedeli viac o mládežníckych aktivitách,  medzinárodných výmenách, ale aj o samotných zúčastnených krajinách. Radosť bola na oboch stranách. Dievčatám sa páčili talianski chlapci a Izraelčania boli nadšení z vedomostí našich najmladších žiakov. Cieľom výmeny bolo fotografovanie, odniesli sme si z nej omnoho viac. Naučili sme sa tímovej práci, zlepšili sme si angličtinu a spoznali sme nové kultúry a našli nových priateľov. Projekt bol financovaný z programu Mládež v Akcii. Výstavu bude možné vidieť do 21. októbra v Dome kultúry na poschodí.

 Sample Image
 

Účastníkom semináru bol aj KERIC – Lenka a Nilmar, ktorí aktívne prezentovali a diskutovali.

Medzinárodný seminár  “Od chudoby k prosperite”  programu Mládež v Akcii  sa konal v rámci Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnej exklúzii.

Veľké množstvo ľudí v Európe žije v nedostatku bez možnosti prístupu k základným službám.Takmer 80 miliónov Európanov žije pod prahom chudoby, čo je v rozpore s princípmi EÚ o solidarite a sociálnej spravodlivosti. Pre posilnenie záväzku EÚ dosiahnuť rozhodujúci vplyv na odstránenie chudoby Európska komisia vyhlásila rok 2010 Európskym rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

Sample Image

Od 10. do 14. októbra sa mnohí Čadčania mohli čudovať, keď v Čadci stretli Thea, Anabelen, Sarah alebo ďalších dobrovoľníkov, ktorí tu pracovali v priebehu posledných rokov. Vďaka podpore prpgramu "Mládež v akcii" sme mali možnosť zorganizovať tréning pre ex-dobrovoľníkov a pozvať ich opäť na Slovensko. A tak sme sa stretli, aby sme si navyájom vymenili svoje skúsenosti z práce v KERICu, v Čadci, na školách. Taktiež sme spoločne vytvorili propagačný materiál o programe a KERICu. Tréning bol prospešný pre ďalšie smerovanie KERICu, pre ďalší osobný aj profesijný život účastníkov, ale bol aj veľmi príjemným stretnutím piateľov. Posledný spoločný večer účastníci tréningu strávili s novým KERIC teamom a taktiež s ľuďmi z čadčianskej komunity, ktorýchsi pozvali a bolo veľmi príjemné vidieť ako sa KERIC komunita rozrastá. Fotky z tréningu nájdete na adrese http://picasaweb.google.sk/KericKeric/TrainingExvolunteers# Sample Image

Od 30. septembra do 3. októbra sme v KERICu hosťovali predstaviteľov fínskych organizácií, ktorí sa chceli dozvedieť čo najviac o našich skúsenostiach s projektom Európska dobrovoľnícka služba. Počas týchto dní navštívili aj naše partnerské organizácie KcA v Trenčíne a CVČ  v Starej  Bystrici. V rámci spoznávania slovenskej kultúry navštívili tiež skanzen vo Vychylovke a samozrejme hlavným bodom programu bolo čo najviac diskutovať a zažiťrealitu dobrovoľníckeho života. Výsledkom stretnutia je, že v budúcnosti určite plánujeme hosťovať dobrovoľníkov z Fínska a taktiež tam vysiela našich mladých ľudí. Fotky nájdete na adrese http://picasaweb.google.sk/lenkazalubilova/FINLAND?authkey=Gv1sRgCO_F24D-_aiRfQ&feat=email#

 

Od 11. do 20. septembra sa vďaka KERICu a fondu Európskej Únie Mládež v akcii konala mládežnícka výmena vo Francúzsku pod názvom Výzva pre európske dedinky. Zúčastnili sa na nej mladí ľudia z Francúzska, Slovenska a Portugalska, ktorí boli zvedaví ako to vyzerá na takom pravom Bretónskom vidieku, ako sa tam možno zapojiť do života dedinky a chceli sa inšpirovať ako možno rozvíjať spoločenský život v ich vlastných dedinách. Medzi inými sme tam boli aj my...Dominika, Peťa, Sebastián, Zdeno a Zuzka...slovenský tím pod vedením našej vedúcej Lenky. O celý projekt sa zaslúžila Solene z Francúzska, ktorá pôsobila na Slovensku ako dobrovoľníčka v KERICu a projekt prebiehal v Bretónskom regióne, v jej rodnej dedine Hédé. Že to bude dedinka natoľko rozvinutá a aktívna sme na začiatku nemali ani tušenia. Pomáhali sme s rekonštrukciou dreveného domčeka na jazere, ktorý bude slúžiť ako miesto pre umelcov a ich diela a rovnako aj s rekonštrukciou bytu pre hercov hosťujúcich v miestnom vynovenom divadle. Zároveň sme sa inšpirovali projektom výstavby ekologických domov v dedinke a zúčastnili sme sa miestneho jazzového festivalu, na ktorého príprave sa taktiež podieľalo veľa miestnych dobrovoľníkov. Nielen v rámci medzinárodného večera ale aj počas celej výmeny sme navzájom spoznávali kultúrne osobitosti jednotlivých krajín, kuchyňu  a tradície Bretónskeho regiónu. Podobne aj my sme sa snažili prezentovať svoju krajinu a aktívnu činnosť v našich dedinách a regióne a tak sme sa inšpirovali vzájomne. Celá výmena sa niesla v duchu muli-kulti-flexi atmosféry. Boli sme „mládež v akcii“ ktorá chce získať nové skúsenosti a na základe toho zmeniť veci k lepšiemu...prechádzať od nápadov k skutočným činom...aj to si odnášame z tejto výmeny.

video nájdete na linku http://www.keric.sk/images/stories/final_video.avi

 Sample Image

Global FOOTSTEP, KERIC, Kysucké múzeum, Dom kultúry v Čadci Vás zorganizovali medzinárodnú konferenciu

Global Footstep 12: LINKING FOR CHANGE
Čadca, 16.8. – 20.8. 2010

Od 25. do 27. marca KERIC organizoval pre dvoch nových dobrovoľníkov tréning po príchode. Keďže sme organizovali tréning pre dvoch nových dobroovľníkov zvolili sme netradičnú formu. Mali sme viac trénerov, ako účastníkov. Na organizácii tréningu sa podieľal celý KERIC team pod vedením Maie Pophusen. Každý člen KERIC teamu bol zodpovedný za svoju aktivitu. A tak sme začali ice-breakrom, ktorý viedla Hanna, potom sme sa dozvedali o dobrovoľníctve cez Vladinu hru, prvé spoznanie Banskej Štiavnice sme robili cez informačný hunt a večer sme jedli francúzsku večeru pripravenú Laurou, Solene a Damienom. Takto sme pokračovali aj v ďalších dňoch a myslím, že sa tréning páčil všetkým a hlavne všetkým priniesol veľa nových skúseností a vedomostí.

Koncom júna 2009 sa 4 mladí z Čadce pod vedením Slávky Špilákovej, vybrali na mládežnícku výmenu PHOTO TALK II, v Lotyšsku, ktorej sa zúčastnili aj mladí z Francúzska, Holandska, Lotyšska a Talianska. Časť výmeny sa konala na vidieku, kde účastníci bývali spolu pri nádhernom jazere a venovali sa hlavnej téme výmeny - fotografovaniu. Vrcholom tejto časti bola ľudová slávnosť "jáni", ktorej sa účastníci zúčastnili spolu s ľuďmi z miestnej komunity.

Druhá časť bola v Rige a opäť sa fotilo...

Výmena je plánovaná pokračovať vo februári 2010 na Slovensku, ktorá by mala byť spojená aj s výstavou fotiek z Lotyšska.

Od 12. do 16. novembra privítame v KERICu ľudí z Nemecka, Dánska, Lotyšska, Talianska, Veľkej Británie, Českej republiky a Slovenska. Počas semináru na tému Európska dobrovoľnícka služba budeme diskutovať o tom, ako skvalitniť projekty dobrovoľníctva a rozšíriť ich do nových krajín sveta a tak poskytnúť túto možnosť osobného rozvoja, čo najviac mladým ľuďom aj na Slovensku. Viac informácií o tréningu nájdete na stránke http://evscadca.blogspot.com