volunteerProjekt EVS je partnerstvo medzi dvoma alebo viacerými usporiadateľskými organizáciami. Títo usporiadatelia zodpovedajú za nábor dobrovoľníkov pre svoj projekt.

Dobrovoľníci sa zúčastňujú na EVS prostredníctvom vysielajúcej organizácie v krajine, v ktorej žijú, a hostiteľskej organizácie, ktorá ich prijíma a hostí počas ich služby.

Projekty trvajú 2 až 12 mesiacov a ako dobrovoľník môžete pracovať v mnohých oblastiach, ako je napríklad kultúra, mládež, šport, deti, kultúrne dedičstvo, umenie, dobré životné podmienky zvierat, životné prostredie a rozvojová spolupráca. Na konci obdobia EVS dostanete potvrdenie o svojej účasti s opisom vášho projektu – Youthpass.

Bezplatne vám poskytnú ubytovanie, stravu, poistenie a vreckové. Jediná vec, ktorú prípadne budete musieť zaplatiť, je malá časť vašich cestovných nákladov.

Ako sa môžete prihlásiť?

Ak máte 17 až 30 rokov, máte dve možnosti:

1. kontaktujte organizáciu, ktorá naberá dobrovoľníkov pre určený projekt, alebo

2. kontaktujte organizáciu s cieľom prediskutovať začatie projektu. 

Ak chcete kontaktovať organizáciu, pozrite si databázu akreditovaných organizácií.
 

V programovej príručke si pozrite zoznam oprávnených krajín.

[source: https://europa.eu/]

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: