Rozhovor so štatutárnym zástupcom občianskeho združenia KERIC Mgr. Miriam Petríkovou

V dňoch 12. až 16. novembra do KERIC organizoval medzinárodný tréning s hlavným cieľom skvalitniť spoluprácu v rámci programu Mládež v akcii, akcia 2 – Európska dobrovoľnícka služba.

KERIC prostredníctvom grantového programu EÚ Mládež v Akcii ponúka mladým ľuďom možnosť pôsobiť 2 až 12 mesiacov v neziskovej organizácii v Európe alebo Latinskej Amerike ako dobrovoľník.

Aj tento rok do Čadce pricestujú mladí ľudia z viacerých krajín Európy a Latinskej Ameriky, aby prežili rok svojho života v Čadci, pomáhali deťom a mladým ľuďom zvládnuť komunikáciu v cudzom jazyku, priblížili im vedomosti o svojich krajinách a aby sa dozvedeli čo najviac o Slovensku, našej kultúre, jazyku, zvykoch.