Do KERICu zavítalo sympatické, tiché dievča, na Kysuce s trochu exotickým priezviskom. Často sa veci dejú neplánovane a keďže každý rok hľadáme mladých ľudí s výbornou angličtinou a s iskrou pre prácu s deťmi na spoluprácu počas kurzov detskej angličtiny a na spoluprácu s našimi dobrovoľníkmi, tak sme oslovili aj Betku. Jej sa táto ponuka páčila, a tak skúsila. Spolupracovala s macedónskym dobrovoľníkom Daliborom a vťahovala do tajov angličtiny najmenšie detičky v KERICu, my túto skupinu voláme DANJ L (detská angličtina L).

Spolupráca išla dobre, čoraz viac sme sa spoznávali a objavovali všetku skrytú energiu a potenciál, ktorú Betka na začiatku trochu schovávala. Hneď v prvom roku sa zúčastnila spolu s ďalšími ľuďmi z KERICu medzinárodného tréningu zážitkových aktivít v českej organizácií Brontosaurus. Myslím, že to bola posledná kvapka, ktorá odštartovala Betkin veľmi aktívny život na medzinárodnej úrovni. Už bola naša J. Ďalším krokom bola účasť na medzinárodnej tanečnej výmene V /r/ 4 active youth, ktorú sme organizovali v Čadci. Prvý rok svojej spolupráce zavŕšila absolvovaním školenia, ako sa stať vedúcim v letnom tábore a priamo si to vyskúšala na tábore „ Cesta okolo sveta“, kde už velila 20 deťom a sprevádzala ich na ich pomyselnej ceste cez rôzne kontinenty. Už na toto školenie priviedla aj svojich spolužiakov. Čo povedať ďalej, Betka už tri roky vedie konverzačné kurzy detskej angličtiny, minulé leto si vyskúšala aj medzinárodné dobrovoľníctvo v Portugalsku, kde skoro tri mesiace viedla aktivity pre portugalské deti. Teraz je momentálne zapojená do medzinárodného projektu, v ktorom nemecká, rakúska, portugalská a slovenská organizácia spoločne hľadajú metódy ako zaktivizovať mladých ľudí. Členmi KERICovej rodiny sa stali aj jej ďalší spolužiaci Juraj a Boris, ktorí nielen s nami spolupracujú, ale sú aj výborní kamaráti s našimi dobrovoľníkmi a sú priamo pri zdroji všetkých aktivít, ktoré v KERICu organizujeme. Toto leto vycestoval ako dobrovoľník do Arménska aj Betkin brat Ivan a odštartoval tiež svoj život na medzinárodnej vlne.