Možno by bolo dobré začať pekne po poriadku. Pri pravidelných informačnými stretnutiach s mladými ľuďmi ohľadom dobrovoľníctva v zahraničí sme si uvedomili, že by bolo užitočné okrem dobrovoľníctva v zahraničí ponúkať aj odborné stáže v nejakých profesiách. Od zahraničných partnerov sme sa dozvedeli o možnosti, žiadať finančnú podporu na odborné stáže cez program LEONARDO. Ihneď sme sa o to pokúsili. Snažili sme sa nájsť partnerov, ktorí sú schopní takúto prax ponúknuť, a tak sme nadviazali spoluprácu s portugalskou organizáciou, ktorá ponúka prax pre kuchárov a v cestovnom ruchu v meste Barcelos.

Prví záujemciovia môžu vycestovať za touto skúsenosťou a praxou už vo februári 2014 na tri mesiace. Okrem získania praxe je ďalšou a nezanedbateľnou výhodou, že všetky náklady spojené s pobytom sú hradené z projektu. To znamená strava, ubytovanie, doprava a ešte zvýši aj niečo na vreckové. Ďalšieho partnera, ktorého sme oslovili a sme uspeli je škola v anglickom meste Lancaster, ktorá pripravuje budúcich kaderníkov, športových inštruktorov, požiarnikov, záchranárov. My môžeme do Anglicka poslať ľudí, ktorí chcú získať prax v odbore kaderník a športový inštruktor. Opäť prax je na tri mesiace a prví záujemcovia môžu odísť už vo februári. S touto školou už spolupracujeme dlhé roky a často sme dúfali, že sa nám podarí vytvoriť takú spoluprácu, aby sme mohli nielen hosťovať mladých Angličanov v   Čadci, špeciálne ako vedúcich počas letných táborov, ale aby aj naši mladí mohli ísť za novými skúsenosťami do Anglicka. Podarilo sa, teraz už je táto šanca prístupná pre všetkých. Účasť na takejto odbornej stáži nie je obmedzená ani vekom účastníkov. Jedine čo to chce, chuť skúsiť niečo nové, chuť priučiť sa v svojom odbore niečo nové, chuť vycestovať si pre tieto skúsenosti do inej krajiny.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: