Za Áziu sa tohto projektu zúčastňujú Vietnam, Kambodža, Indonézia a Thajsko a za Európu Francúzsko, Taliansko, Česká republika a Slovensko. Hlavným cieľom projektu je výmena skúseností medzi zúčastnenými organizáciami, spoznanie sa navzájom a vytvorenie priestoru na ďalšiu spoluprácu. Prvou akciou bolo plánovacie stretnutie na začiatku novembra v Čadci, ktorého sa zúčastnil koordinátor za každú krajinu a prediskutovali sme do podrobností, ako bude tento projekt fungovať. Taktiež sme im ukázali aspoň kúsok nášho Slovenska.

Teraz už vieme, že začiatkom marca budeme hosťovať školenie, kde sa budúci mládežnícki vedúci budú učiť ako viesť tím, ako pripraviť mladých ľudí na stretnutie s inými kultúrami, naučia sa viesť zážitkové aktivity. Z každej krajiny sa zúčastnia 2 potencionálni vedúci. Ďalej v rámci projektu sa dvaja pracovníci z každej organizácie môžu zúčastniť dvojtýždňovej pracovnej stáže v niektorej z partnerských organizácií, aby sme mali možnosť pochopiť ich systém práce a odkukať dobré veci a potom ich aplikovať vo vlastnej organizácii. Hovorí sa, že načo vymýšľať už vymyslené  a lepšie jeden krát vidieť ako viac krát počuť.

Z KERICu sa pôjdeme pozrieť do thajskej organizácie VSA, ktorá je veľmi skúsená v organizovaní medzinárodných táborov pre mladých. Sú to dvojtýždňové tábory, počas ktorých sa v krajine môže niečo vybudovať alebo sa pomáha v miestnych školách, spolupracuje na ekologických projektoch (v Thajsku to môže byť aj starostlivosť o slonov :) Cieľom je spoznať krajinu inak, ako turista, spolupracovať v medzinárodnom tíme. Druhá organizácia, ktorú navštívime je Brontosaurus, Modrý Kámen v Českej Republike. Majú dlhoročné skúsenosti so zážitkovými aktivitami v prírode a radi by sme tieto skúsenosti aplikovali do našich aktivít.

Do KERICu zavítajú ľudia z Kambodže a Indonézie. Okrem toho v rámci tohto projektu budeme hosťovať v lete prvého dobrovoľníka z Vietnamu. Bude nám pomáhať počas letných táborov. Ďalšou úrovňou tohto projektu budú školenia pre budúcich lídrov vo Vietname. Prvého školenia sa zúčastní po 5 účastníkov z Kambodže, Indonézie, Thajska a Vietnamu a svoje skúsenosti im budú odovzdávať ľudia z KERICu, druhé školenie bude pre vietnamských lídrov. Keď sme tento projekt pripravovali, snažili sme sa zistiť a naplánovať aktivity, ktoré sú čo najužitočnejšie pre jednotlivých partnerov.

Dôležitým cieľom každého medzinárodného projektu je aj zistiť viac o krajinách a kultúrach svojich partnerov. Už počas prvého stretnutia sme sa dozvedeli veľa prekvapujúcich faktov, napr. Indonézia je štvrtá najľudnatejšia krajina sveta, leží na 17 000 ostrovoch a keď sa chcete dostať z jedného konca na druhý, musíte letieť 6 hodín, rozprávajú 400 jazykmi. Thajsko je veľmi otvorená krajina pre cudzincov, na krátkodobú návštevu nepotrebujete žiadne víza, stačí si kúpiť letenku a cestovať. Vo Vietname majú 40 miliónov motoriek, to je 1 motocykel na 2 ľudí. Už sa tešíme ako počas tohto projektu zistíme veľa ďalších zaujímovostí.