A v praxi to fungovalo takto: Pani Mária dobrovoľne pomáhala na Základnej škole Komenského v Čadci. Každý deň prichádzala do školy po veľkej prestávke a pomáhala pani učiteľkám na prvom stupni na výtvarnej alebo hudobnej výchove, rozprávala deťom o Taliansku. Cez obed sa presunula do školského klubu, kde sa s deťmi hrala, išla s nimi na obed, učila deti základy taliančiny a deti ju na oplátku učili po slovensky.

Druhý taliansky dobrovoľník – pán Tiberio, pomáhal v Dome seniorov PARK. Tento projekt bol pre klientov aj zamestnancov jedinečnou možnosťou, na ktorú sa všetci tešili a pripravovali.Snažili sa naplánovať aktivity pre svojich klientov tak, aby sa počas svojho pobytu Tiberio, dozvedel čo najviac o slovenskej kultúre a klienti domu seniorov čo najviac o Taliansku. A tak Tiberio pomáhal počas vychádzok do prírody, na huby, exkurzií do Starej Bystrice. Učili sa tancovať slovenské tance, varili talianske jedlá, organizovali tvorivé workshpy, napr. práca s pieskom. Dôležité bolo, že Tiberio mal veľmi silné sociálne cítenie a aj keď jazyková bariéra určite bola, dala sa preklenúť pomocou gést, úsmevov a iných spoločných zážitkov.

Posledný projekt prebiehal v Centre sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste. Pani Fiorenza, ktorá celý život pracovala v administratíve, za počítačom, sa rozhodla na začiatku svojho dôchodkového veku vyskúšať niečo úplne nové a iné. Pomáhala deťom a mladým ľuďom s mentálnym postihnutím počas každodenného života, počas kreatívnych aktivít, prechádzok, ale aj výletu do Rajeckej Lesnej.

Pošas víkendu talianski dobrovoľníci spoznávali Slovensko a Čechy. Pripravili sme pre nich výlety v rámci okresu, navštívili skanzen Vychylovka, Sudopark Klokočov, varili so slovenskými seniormi guláš na Bukove a halušky s KERIC tímom. Navštívili hrad Strečno, Poľský Tešín a Prahu.Počas tohto mesiaca sme sa snažili podporiť nielen seniorske dobrovoľníctvo ale aj zosieťovať a spolupracovať s rôznymi organizáciami v rámci Kysúc. Dobrovoľníci hodnotili celý projekt veľmi pozitívne najmä vďaka ľuďom v hosťujúcich organizáciách, ich ústretovosti a profesionalite.

Ďalšou etapou tohto projektu bude vyslanie ďalších troch slovenských seniorov (50 +) v apríli 2014 na mesiac do Talianska do Trenta. Netreba zabudnúť povedať, že táto aktivita sa môže realizovať vďaka podpore projektu GRUNDTVIG.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: