Čo je iné na tomto projekte je fakt, že ani choroba a invalidný vozík, nie sú prekážkou pre Martinu sa zúčastniť dobrovoľníckeho projektu.

Až dve Zuzany odcestovali na rok do Kostariky, kde budú pomáhať v detskom domove. Počas cesty zažili aj malé dobrodružstvo. Keďže im meškalo lietadlo, neplánovite museli stráviť jednu noc v Miami, kde prestupovali, ale že vraj táto prestávka bola viac ako príjemná. Betka, ktorá dlhodobo spolupracuje s KERICom odcestovala na štyri mesiace do Portugalska, kde bude pomáhať organizovať najmä tábory pre portugalské deti. Andrej odletel zase na 9 mesiacov do Ruska, kde tiež bude pracovať najmä s deťmi. Ďalší odcestujú v najbližších dňoch a to do Portugalska, Gruzínska, Arménska, Moldavska a Poľska. Každý si zo zahraničia prinesie veľa nových zážitkov, vedomostí a skúsenosti a už je len na ňom, ako ich využije vo svojom živote. Taktiež všetci títo mladí ľudia sú aj neplánovanými predstaviteľmi Slovenska v cudzine a pomáhajú zviditeľniť dosiaľ veľmi neznáme Slovensko.