Sample Image

Počas posledného mesiaca sme v našej čajovni privítali deti zo školských klubov zo Základných škôl Komenského a Rázusovej. Každá skupina prišla na jedno popoludnie, aby sa naučili vytvoriť niečo nové z použitých plastových fliaš, napr. lietadlo, automat na cukríky. Pod vedením našich dobrovoľníkov sa popri tvorivej práci tiež dozvedeli niečo o Francúzsku, Taliansku alebo Fínsku. Najvytrvalejšie deti, ktoré si svoj výtvor dorobili doma, boli odmenené aj KERIC tričkom.